• Konkursy przedmiotowe
     • Konkursy przedmiotowe

     • Konkursy przedmiotowe organizowane pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty to wielka okazja, aby zdobyć punkty niezwykle przydatne podczas naboru do szkół ponadpodstawowych. W poprzednich latach etap szkolny odbywał się najczęściej w listopadzie, a etapy rejonowe i wojewódzkie na początku roku w wyznaczonych przez kuratorium placówkach. W tym roku, oczywiście w związku z pandemią koronawirusa, będzie inaczej. Kurator oświaty zwróciła się do wszystkich dyrektorów szkół podstawowych o pomoc w zorganizowaniu dwóch pierwszych etapów – szkolnego i rejonowego. O ile nie zmienią się przepisy sanitarne – oba etapy będziemy zmuszeni przeprowadzić zdalnie. Etap szkolny będzie miał miejsce w drugiej połowie stycznia, z kolei etap rejonowy w pierwszych dwóch tygodniach marca. Najlepsi, już poza swoimi placówkami, zmierzą się z zadaniami w drugiej połowie kwietnia. Szkolny etap rozpocznie konkurs z języka polskiego, który został zaplanowany na poniedziałek, 18 stycznia. Ostatnim będzie konkurs z matematyki, który odbędzie się 28 stycznia, w piątek. Dokładny terminarz oraz regulaminy poszczególnych konkursów można znaleźć pod tym adresem: http://ko-gorzow.edu.pl/zmiany-terminow-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-rok-szkolny-2020-2021/. Do konkursów zostało jeszcze trochę czasu – jeśli czujecie się mocni z któregokolwiek przedmiotu – proponujemy zakasać rękawy i wziąć się do pracy – nagrody i punkty do szkół średnich czekają na Was!

     • Są ferie, jest zabawa

     • W czasie trwania półkolonii dla dzieci z klas 1–3 odbyły się zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone przez panią Małgorzatę Furmanek. Zajęcia miały na celu bezpieczną zabawę poprzez sport, rozwijanie aktywności fizycznej uczniów oraz wzmacnianie odporności. Dzieci bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zabawach z szarfami, kółkami hula-hop i balonami. Odbyło się wiele konkursów sprawnościowych wzbudzających wiele emocji i uśmiechu. Zajęcia plastyczne odbywały się na zmianę z zajęciami ruchowymi.

    • Feryjne półkolonie
     • Feryjne półkolonie

     • W poniedziałek i wtorek odbyły się w naszej szkole zajęcia w ramach feryjnych półkolonii. Radości było co niemiara, choćby tylko z tego powodu, że znów się można było spotkać na żywo, nie mówiąc już o wspaniałych zajęciach przygotowanych dla dzieci. Tekturowe zamki, balowe suknie, miecze i tarcze to tylko niektóre z szeregu atrakcji. Ponadto były jeszcze eksperymenty, mecze w dwa ognie, zawody, turniej rycerski oraz maski karnawałowe. Na koniec dzieci tańczyły swoje ulubione układy. Czas minął nam wszystkim bardzo szybko i każdego dnia z żalem kończyliśmy nasze zabawy.

      Zajęcia prowadziły Sylwia Weise i Mariola Zapotoczna

    • Olimpiada Matematyczna Juniorów
     • Olimpiada Matematyczna Juniorów

     • Serdecznie gratulujemy uczennicy klasy 8A – Alicji Kołodziej, która zakwalifikowała się do zawodów drugiego stopnia XVI  Olimpiady Matematycznej Juniorów (w roku szkolnym 2020/2021).

      Olimpiada Matematyczna Juniorów to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne przydatne podczas udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym – jedynym konkursie matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

      Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty.

      Życzymy dalszych sukcesów!

     • Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie

     • Laura Szarzała brała udział w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie  2020.

      Był on skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Patronat nad Konkursem objęła Lubuska Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa.

      W ramach konkursu uczniowie przygotowywali pracę na jeden w wybranych tematów:

      1. Prawa i obowiązki obywatelskie,

      2. Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

      3. Mediacja oraz sposoby polubownego rozwiązywania sporów – czy i dlaczego warto z nich korzystać,

      4. Możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

      5. Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

      Laura przygotowała bardzo ciekawą i obszerną pracę na temat drugi: Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej.

    • Egzamin ósmoklasisty
     • Egzamin ósmoklasisty

     • Jak wiedzą wszyscy zainteresowani,  ukoronowaniem nauki w szkole podstawowej są egzaminy końcowe – egzaminy ósmoklasisty. Są przeprowadzane z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – w przypadku naszej gminy jest to język angielski. Dotychczas egzaminy były pisane w kwietniu, w roku 2021 harmonogram przedstawia się następująco:

      • język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
      • matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
      • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00.

      Zmiana terminu wynika, oczywiście, z trudności wynikających z trwającej od marca pandemii. Nauczanie zdalne, mimo starań nauczycieli, uczniów i rodziców, nie gwarantuje  przygotowania do napisania testów na satysfakcjonującym wszystkie strony poziomie. Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej ogranicza ilość pytań i zakres wiadomości sprawdzanych podczas egzaminu ósmoklasisty 2021.

      Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany:
      1) W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:

      • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie;
      • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut);
      • możliwość odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać).

      2) W przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:

      • zmniejszenie zakres treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej;
      • zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut);
      • zmniejszenie liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020).

      3) W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:

      • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2);
      • zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut);
      • ograniczeniu/dostosowaniu zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków).

      Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym. Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się w załączniku nr 1.

      Jako że nasza młodzież będzie miała sporo wolnego czasu, radzimy szczególną uwagę zwrócić na listę lektur obowiązkowych:

      1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna;

      2) Aleksander Fredro, Zemsta;

      3) Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;

      4) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;

      5) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, Pan Tadeusz (całość);

      6) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;

      7) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;

      8) Juliusz Słowacki, Balladyna;

       

      Życzymy miłej lektury i owocnych przygotowań, które zaowocują wyłącznie 100%!

    • Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Szczęśliwego Nowego Roku
     • Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Szczęśliwego Nowego Roku

     • " Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,

      jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

      jest taka siła, co spełnia marzenia...

      To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia."


      Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pragniemy złożyć życzenia: zdrowia, radości w ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

    • Bożonarodzeniowe warsztaty online
     • Bożonarodzeniowe warsztaty online

     • Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie naszej szkoły razem z rodzicami spotykają się, aby wspólnie przygotować stroiki. 21 grudnia, w piątkowe popołudnie, pierwszoklasiści wykonali je podczas warsztatów w formie online. Dzieci jednomyślnie stwierdziły, że taka forma bardzo im się podobała. Mamy jednak nadzieję, że za rok będziemy mogli spotkać się razem w szkole .

      Agnieszka Marczewska

      Wychowawczyni klasy 1a

    • Tradycyjne Szkolne Kolędowanie
     • Tradycyjne Szkolne Kolędowanie

     • Drodzy uczniowie, nauczyciele i rodzice!

       

      Jak co roku zapraszam Was na tradycyjne Szkolne Kolędowanie!!!

      W ubiegłych latach w ostatni dzień przed świątecznymi feriami, po klasowych wigiliach, na szkolnym korytarzu spotykaliśmy się wszyscy i wspólnie wykonywaliśmy kilka pięknych polskich kolęd. Wśród nich były zawsze kolędy „Wśród nocnej ciszy”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Gdy śliczna Panna”, „Lulajże  Jezuniu” i inne. W tym roku podtrzymajmy tę tradycję! Musimy to zrobić jednak trochę inaczej. Poniżej znajdują się linki do w/w kolęd. W ostatni dzień przed feriami, czyli we wtorek 22.12. o godz. 12.00. pokolędujmy wspólnie wirtualnie! Niech w każdym domu w ten dzień i o tej porze zabrzmią te jedne z najpiękniejszych polskich kolęd. To będzie nasze wspólne tegoroczne Szkolne Kolędowanie!

      https://www.youtube.com/watch?v=3RJ2gEFXzgc

      https://www.youtube.com/watch?v=LuqM0GN-b9Y

      https://www.youtube.com/watch?v=nKMYIk7vnnQ

      https://www.youtube.com/watch?v=QY02I04tfak

       

      Z najlepszymi świątecznymi życzeniami, pozdrawiam ciepło-

       nauczyciel muzyki Zbigniew Perwiński.