• opiekunowie: Anna Lisiecka, Małgorzata Furmanek, Joanna Jamroziak

     

    Wybory do Samorządu Uczniowskiego

    • W pierwszym tygodniu października odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej szkolnej społeczności bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli.

     Wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedziła wrześniowa kampania wyborcza. Kandydaci przygotowali plakaty, na których umieścili swoje pomysły oraz propozycje na przyszłe działania.  W związku z pandemią koronawirusa zorganizowaliśmy wybory w trochę innej formie niż zwykle – najpierw głosowaliśmy na kandydatów w klasach, a następnie podliczyliśmy głosy z poszczególnych klas. Zwycięzcą została Alicja Kołodziej z klasy 8a, natomiast jej zastępcami Hanna Wiącek i Laura Szarzała z klasy 8b.

     Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkolnej społeczności.

     Opiekunki SU