• Wybory do Samorządu Uczniowskiego

    2023/2024

    W czwartek,  5 października, w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla całej szkolnej społeczności bardzo ważne wydarzenie, podczas którego uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli.

    Wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedziła wrześniowa kampania wyborcza. Kandydaci przygotowali plakaty, na których umieścili swoje pomysły oraz propozycje na przyszłe działania. W dniu wyborów uczniowie udali się do urny i zagłosowali na swoich kandydatów.

    SAMORZĄD UCZNIOWSKI

    Przewodnicząca - Nela Kociańska

    Zastępca - Małgorzata Kostrzewa 

    Zastępca - Amelia Bieniaszewska

     

    Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkolnej społeczności.