• opiekunowie: 

    Anna Lisiecka, Małgorzata Furmanek, Angelika Równicka, Sylwia Kata

     

    W ostatnim tygodniu września odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej szkolnej społeczności bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli.

     

    Wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedziła wrześniowa kampania wyborcza. Kandydaci przygotowali plakaty, na których umieścili swoje pomysły oraz propozycje na przyszłe działania.  W związku z pandemią koronawirusa zorganizowaliśmy wybory w trochę innej formie niż zwykle – najpierw głosowaliśmy na kandydatów w klasach, a następnie podliczyliśmy głosy z poszczególnych klas. Zwycięzcą został Adam Warecki  z klasy 8b, natomiast jego zastępcami Oliwia Stryjas z klasy 8c oraz Nikola Świerkowska z klasy 8b.

     

    Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkolnej społeczności.

     

    Opiekunki SU

     

    Anna Lisiecka, Małgorzata Furmanek,

    Angelika Równicka, Sylwia Kata