• Jesienne inspiracje - pejzaż polski
     • Jesienne inspiracje - pejzaż polski

     • Podczas jednej z lekcji zdalnych z informatyki-grafiki komputerowej została zaprezentowana praca Nadii z klasy 7A pod tytułem „Jesienne inspiracje – pejzaż polski”. Jednym z celów projektu było zaprezentowanie pejzażu swojej miejscowości oraz związanych z nią wydarzeń kulturalnych – w taki sposób, aby można było je zaprezentować w krajach Unii Europejskiej jako element polskiej kultury. Nadia wykonała zdjęcie ogrodu otaczającego jej dom rodzinny, w które wkomponowała wybrane kadry fotografii pochodzących z projektu „Świdnickie Pierzaki”. W kadrze widać kilka tańczących osób – w tym gronie znajdują się uczniowie naszej szkoły. Uczennica swą piękną pracę stworzyła w programie PicsArt. Laptop ewentualnie telefon komórkowy plus oprogramowanie graficzne (GIMP, Paint lub wspomniany wcześniej PicsArt) dają naszej młodzieży niezwykłe możliwości. Gratulujemy inwencji twórczej!

    • Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
     • Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

     • Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

      w Świdnicy z dnia 5 listopada 2020r.

       

                  W związku z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzeniu od 9.11.2020r. zdalnego nauczania również w kl. 1 – 3 szkoły podstawowej zarządzam, co następuje:

      § 1

      1. Od poniedziałku, tj. od 9 listopada br. do 29 listopada zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 1 - 3 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy oraz Szkoły Filialnej w Koźli. Tym samym do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas 4 – 8.
      2. W wyjątkowych przypadkach dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. trudną sytuację domową nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będzie zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole (po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).
      3. Zajęcia on-line będą przeprowadzane zgodnie z planem zajęć oraz planem zastępstw za pomocą platformy G-Suite lub dziennika elektronicznego (w przypadku trudności technicznych).
      4. Lekcja on-line na Google Classroom z wykorzystaniem aplikacji Google Meet może trwać krócej do 30 minut z uwagi na higienę pracy umysłowej ucznia.
      5. Obowiązkiem ucznia jest uczestniczenie w zajęciach, na których będzie odnotowywana frekwencja.
      6. Uczeń nie ma prawa udostępniać linków/ kodów do spotkań osobom trzecim oraz nagrywać lekcji.
      7. W bibliotece szkolnej będzie możliwość wypożyczenia uczniom lektur:
      • w  środy w godz. 8.00 – 10.00 (biblioteka na dole dla klas 1 - 3);
      • w czwartki w godz. 13.00 – 15.00 (biblioteka na 1.piętrze dla klas 4 – 8).

       

      § 2

      1. Przedszkole Publiczne w Świdnicy będzie funkcjonowało bez zmian, tj. w godz. 7.00 – 16.00.
      2. Dowozy dzieci do przedszkola oraz spożywanie obiadu pozostaje bez zmian.
      3. Zajęcia w Oddziale Przedszkolnym w Koźli odbywać się będą do odwołania w systemie zdalnym z uwagi na przesłanki zagrażające bezpieczeństwu dzieci.

       

      § 3

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

                                                    Liliana Reimann –

            dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

      w Świdnicy

    • Wybory do Samorządu Uczniowskiego
     • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     • W pierwszym tygodniu października odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej szkolnej społeczności bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli.

      Wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedziła wrześniowa kampania wyborcza. Kandydaci przygotowali plakaty, na których umieścili swoje pomysły oraz propozycje na przyszłe działania.  W związku z pandemią koronawirusa zorganizowaliśmy wybory w trochę innej formie niż zwykle – najpierw głosowaliśmy na kandydatów w klasach, a następnie podliczyliśmy głosy z poszczególnych klas. Zwycięzcą została Alicja Kołodziej z klasy 8a, natomiast jej zastępcami Hanna Wiącek i Laura Szarzała z klasy 8b.

      Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkolnej społeczności.

      Opiekunki SU

    • OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC LISTOPAD
     • OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC LISTOPAD

     • SZKOŁA :

      • klasa  1-3     54 zł        ( 18 dni)
      • klasa 4-8   kwota do zapłaty zostanie podana z chwilą rozpoczęcia  nauki w trybie  stacjonarnym                 

      PRZEDSZKOLE   30 zł    (   20 dni )

    • Nauczanie zdalne
     • Nauczanie zdalne

     • Szanowni Rodzice!

      29 października odbyło się spotkanie dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy z Prezydium Rady Rodziców, na którym omówiono zdalne nauczanie w naszej szkole.

      1. Wszyscy uczniowie mają założone konta na platformie Google G-Suite i aktywnie z nich korzystają.
      2. Uczniom, którzy mieli trudności ze sprzętem komputerowym, zostały wypożyczone laptopy.
      3. Lekcje odbywają się zgodnie z ustalonym na początku roku szkolnego planem zajęć. Minimum 50 % zajęć odbywa się przy wykorzystaniu aplikacji Google Meet – z użyciem kamery i mikrofonu.
      4. W formie zdalnej odbywają się również zajęcia pozalekcyjne (rozwijające i wyrównawcze).
      5. Zebranie z rodzicami odbędzie się w formie zdalnej, o jego terminie zostaniecie Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

       

      Liliana Reimann – dyrektor szkoły

    • Ogólne zasady obowiązujące uczniów kl. 4 – 8 podczas zdalnego nauczania
     • Ogólne zasady obowiązujące uczniów kl. 4 – 8 podczas zdalnego nauczania

     •  Wg planu lekcji logujemy się na odpowiednim classroom. Tam na strumieniu czekamy na polecenie nauczyciela.

      1. Obowiązkiem ucznia jest włączenie się do spotkania z wyłączonym mikrofonem, wpisując w czacie spotkania: „Dzień dobry, jestem obecny/ obecna”.
      2. Uczestniczenie w zajęciach jest obligatoryjne, będzie sprawdzana obecność.
      3. Uczeń będzie włączał mikrofon tylko na wyraźną prośbę nauczyciela.
      4. Nauczyciel może sprawdzać, czy uczeń jest rzeczywiście obecny na lekcji, a nie tylko zalogowany, zadając pytania w formie ustnej lub pisemnej w czacie spotkania.
      5. Uczeń nie ma prawa udostępniać linków/ kodów do spotkań osobom trzecim.
      6. Uczeń prowadzi notatki z zajęć, wykonuje zadania zgodnie z poleceniami nauczyciela.
      7. Uczeń nie ma prawa nagrywać lekcji.
      8. Na bieżąco uczeń będzie informowany przez nauczyciela danego przedmiotu o formie prowadzonych zajęć (on-line lub karty pracy wysyłane na e-dziennik).
      9. O pojawiających się problemach technicznych uczeń lub jego rodzic powinien poinformować wychowawcę klasy.
    • Zarządzenie Dyrektora
     • Zarządzenie Dyrektora

     • Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

      w Świdnicy z dnia 23 października 2020r.

       

      W związku z wprowadzeniem przez Ministra Edukacji Narodowej  zdalnego nauczania we wszystkich klasach 4-8 szkoły podstawowej zarządzam, co następuje:

      § 1

      1. Z dniem 26.10.2020r. uczniowie klas 4-8 przechodzą na naukę zdalną, która będzie trwać do 8.11.2020r.
      2. Zajęcia on-line będą przeprowadzane zgodnie z planem zajęć oraz planem zastępstw za pomocą platformy G-suite lub dziennika elektronicznego (w przypadku trudności technicznych).
      3. Lekcja on-line może trwać krócej ( do 30 minut) z uwagi na higienę pracy umysłowej ucznia.
      4. Obowiązkiem ucznia jest uczestniczenie w zajęciach, na których będzie odnotowywana frekwencja.
      5. Uczeń nie ma prawa udostępniać linków/ kodów do spotkań osobom trzecim oraz nagrywać lekcji.

       

      § 2

      1. Przedszkole Publiczne w Świdnicy, Oddział Przedszkolny w Koźli  oraz wszystkie klasy 1-3 szkoły podstawowej  będą funkcjonowały bez zmian zgodnie z planem zajęć dydaktyczno-opiekuńczych.
      2. Przyjazd i odjazd dzieci do przedszkola i szkoły będzie odbywać się zgodnie z rozkładem jazdy Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej.
      3. Uczniowie kl. 1 – 3 w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne) będą uczestniczyć stacjonarnie wg harmonogramu.
      4. Praca świetlicy szkolnej dla uczniów kl. 1 – 3 pozostaje bez zmian, tj. w godz. 6.45 – 16.30.
      5. Stołówka szkolna będzie wydawać obiady jak dotychczas.

       

      § 3

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    • Problemy z dziennikiem Uonet+
     • Problemy z dziennikiem Uonet+

     • Pojawiły się problemy z działaniem dziennika Unonet+. W tej sprawie pisaliśmy do firmy Vulcan, zgłaszając wszystkie nasze i Państwa uwagi. Prawdopodobnie jest to wina aktualizacji, które wprowadza Vulcan i obciążenia serwerów w czasie zdalnego nauczania. Aktualnie prosimy uzbroić się w cierpliwość. 

      Niestety aplikacja "Dzienniczek Vulcan" na urządzenia mobilne, nie działa tak jak powinna. Są duże opóźnienia z aktualizacją wpisów ocen, uwag, wiadomości.

      Sugerujemy korzystanie z dziennika na komputerze lub urządzeniu mobilnym, na przeglądarce, a nie za pomocą aplikacji.

      Nasza rada:

      1. Prosimy wyczyścić pełną historię przeglądarki internetowej, pamięć podręczną i pliki cookies.
      2. Następnie prosimy ponownie zalogować się do dziennika. 
     • Turniej sportowy o puchar patrona szkoły – Jana Pawła II

     • „SPORT NIE JEST CELEM, ALE ŚRODKIEM POBUDZAJĄCYM LUDZI BY UJAWNIALI SWOJE NAJLEPSZE STRONY.”

      JAN PAWEŁ II

       

                  Podczas Dni Patrona Szkoły uczniowie klas 4 – 6 wzięli udział w  turnieju sportowym o puchar patrona szkoły – Jana Pawła II. Organizatorami sportowych zmagań były nauczycielki wychowania fizycznego: Małgorzata Furmanek i Ewelina Bitner. Drużyny z poszczególnych klas rywalizowały w 15 konkurencjach. Po zaciętej sportowej rywalizacji puchar patrona szkoły po raz drugi zdobyła klasa 6a, drugie miejsce zajęła klasa 6b, trzecie klasa 4, a czwarte – klasa 5. Gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w turnieju.

    • Dzień Papieski
     • Dzień Papieski

     • 42 lata temu – 16 października 1978 roku – Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II. W tym roku obchodziliśmy także 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Papież-Polak, dziś święty Kościoła katolickiego, zapisał się w historii Kościoła, świata i Polski, ale ma też szczególne miejsce w sercach wielu Polaków. Był pierwszym papieżem z Polski, pierwszym po 455 latach papieżem niebędącym Włochem i najmłodszym papieżem od 1864 roku. W niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru obchodzono uroczyście Dzień Papieski – tegoroczne hasło brzmiało – Totus Tuus - Cały Twój.

      Pod takim właśnie hasłem w tym roku obchodziliśmy dzień Patrona naszej szkoły – świętego Jana Pawła II. O godzinie 8:00 spod naszej placówki wyruszył poczet sztandarowy na czele z panią dyrektor Lilianą Reimann oraz delegacjami wszystkich piętnastu klas. Wzięli oni udział w uroczystej mszy odprawionej w kościele pod wezwaniem Świętego Marcina. Mszę uświetniła swoją obecnością  zastępca wójta – pani Izabela Mazurkiewicz. Następnie przy obelisku zapalono znicze. Tradycyjnie odśpiewaliśmy ulubioną pieśń naszego patrona – „Barkę” – wyjątkowo w holu szkoły, gdyż rozpadał się deszcz. Podczas kolejnych godzin poszczególne klasy zajęły się swoimi zadaniami. Uczniowie klas 1 – 3 oglądali film przedstawiający życie Patrona oraz wykonywali kartki urodzinowe dla świętego Jana Pawła II – z okazji setnej rocznicy Jego urodzin. Z kolei uczniowie klas 4 – 6 wzięli udział w turnieju sportowym przeplatanym konkursami wiedzy o Papieżu. Natomiast najstarsi uczniowie, z klas siódmych i ósmych, zapoznali się z historią papieża Polaka, oglądając filmy i prezentacje (między innymi „Karol. Człowiek, który został papieżem”) oraz, pracując w grupach, układali do wybranych haseł krzyżówki. To był naprawdę udany dzień, podczas którego godnie uczciliśmy pamięć naszego Patrona – świętego Jana Pawła II.

    • X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
     • X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     • Dnia 2 października 2020  roku  nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. W związku z epidemiczną sytuacją nie mogliśmy obchodzić tego dnia tak hucznie, jak w poprzednich latach, jednak zorganizowaliśmy obchody poszczególnych w klasach. Uczniowie na lekcjach matematyki mierzyli się z zagadkami i łamigłówkami dotyczącymi tabliczki mnożenia.

      Nauczyciele matematyki

    • Finał Wojewódzki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
     • Finał Wojewódzki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży

     • Finał Wojewódzki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych

      – 15.10.2020r. Babimost

      PO CICHU LICZYŁYŚMY NA MEDAL…………….I JEST!!!!

      Sztafeta chłopców w kategorii dzieci starsze w składzie: Krystian Mikoda, Marcel Olichwer, Dominik Węclewicz, Dawid Możdżeń, Marcel Pawlak, Dawid Cwojdziński, Malwin Karbowiak i Adam Warecki zdobyła brązowy medal! Chłopcy pokazali się z bardzo dobrej strony, walcząc bez kompleksów z zawodnikami innych szkół i dumnie reprezentując naszą szkołę. Gratulujemy!

    • Szanowni Państwo!
     • Szanowni Państwo!

     • W związku z ceremonia pogrzebową Wójta Gminy Świdnica Krzysztofa Stefańskiego, która odbędzie się 14 października o godz.12:00, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy w porozumieniu z Prezydium Rady Rodziców zmienia termin dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktycznych z 4.06.2021 r. na 14.10.2020 r. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej do 13.10. 2020 r. do godz. 15:00 w celu zaplanowania pracy świetlicy.

      W tym dniu nie będzie autobusów szkolnych oraz obiadów.

      Liliana Reimann - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

     • Wyjazd do pasieki

     • 30 września  klasy VIII a i VII c odwiedziły pasiekę „ALEK” prowadzoną przez Agnieszkę i Dawida Grześkowiaków. Pasieka mieści się w Radomi. Podczas wycieczki można było poznać narzędzia potrzebne do wyrabiania miodu oraz zwyczaje pszczół. Uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się, jakimi cechami charakteru wyróżnia się pszczelarz. Zdobyli też wiedzę na temat rodzajów miodów naturalnych oraz ich właściwości. Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się produkcji miodu, a także poobserwować zachowanie pszczół. 

      Wycieczka została zorganizowana w ramach zajęć zawodoznawczych z projektu "Świat Nauki".

    • Informacja !!!
     • Informacja !!!

     • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy,  w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zielonej Górze, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.,  organem prowadzącym - Gminą Świdnica, informuje, że w dniach 8 - 9 października 2020r. dla klasy 7b oraz dwóch grup przedszkolnych zostało wprowadzone zdalne nauczanie.  Od 12.10.2020r. wszystkie zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem zajęć dydaktycznych.

      Liliana Reimann

    • UWAGA !!!
     • UWAGA !!!

     • Szanowni Państwo!

      Z uwagi na to, że u jednego z uczniów naszej szkoły badania na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny, zmuszeni zostaliśmy do wprowadzenia w tej klasie nauczania na odległość. Zgodnie z decyzją SANEPIDU uczniowie tej klasy pozostaną w domach. O terminie powrotu uczniów tej klasy do szkoły poinformujemy po uzyskaniu informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemicznej. Jednocześnie prosimy o pozostawienie w domu dzieci z Przedszkola Publicznego w Świdnicy, ponieważ rodzeństwo zakażonego ucznia uczęszczało do przedszkola.

      Wszystkie powierzchnie płaskie i pomieszczenia zostały dodatkowo zdezynfekowane i zostało przeprowadzone ozonowanie. W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla pozostałych uczniów i pracowników. Zajęcia w szkole będą się odbywać zgodnie z planem lekcji. W sytuacji nasilenia się pandemii i zapobieżenia kolejnym przypadkom chorobowym, bardzo ważne jest, aby WSZYSCY uczniowie i pracownicy szkoły mieli zakryte usta i nos. Po raz kolejny apeluję więc, aby WSZYSCY dostosowali się do obowiązującego w szkole regulaminu. Takie samo stanowisko reprezentuje Kuratorium Oświaty i Urząd Gminy Świdnica

       Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

      Liliana Reimann