• “Pozwól dzieciom błądzić
    i radośnie dążyć do poprawy.”

    Rok szkolny 2023/2024

    Pedagog szkolny – mgr Kaja Magdziak

    Poniedziałek         8:00  - 15:30

    Wtorek                   8:00  - 13:00

    Środa                     8:00  - 12:30

    Czwartek               9:00  - 15:00

    Piątek                    9:00  - 15:00                   


    Kontakt email: pedagog.zsp@swidnica.zgora.pl

     

    Czym zajmuje się pedagog szkolny?

    (na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

     

    Pedagog szkolny zajmuje się:

    • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.
    • Określeniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom
     z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
    • Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
    • Podejmowaniem działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających
     z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
    • Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły.
    • Współpracą z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
    • Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa).
    • Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli  w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
    • Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

     

    Kiedy warto pójść do pedagoga szkolnego?

    Dla ucznia:

    • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie.
    • Masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen.
    • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
    • Masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać.
    • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
    • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
    • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób.
    • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
    • Masz problem z wyborem dalszej drogi kształcenia.

     

    Dla rodzica:

    • Zawsze, kiedy dziecku dzieje się krzywda, gdy boi się nauczycieli lub kolegów, gdy się na kogoś skarży.
    • Koniecznie trzeba mu zgłaszać (tak rodzice, jak nauczyciele i dzieci) fakty pobicia, wymuszania pieniędzy czy propozycje kupna narkotyków.
    • Gdy dziecko opowiada w domu o niepokojących zdarzeniach dotyczących kolegów – np. że ktoś nie ma kanapek, a inny ma sińce na rękach.
    • Jeśli Twoje dziecko przestaje radzić sobie z nauką.
    • Przewidujesz, że może mieć problemy w szkole z powodów zdrowotnych, szczególnie jeśli jest dyslektykiem, dysgrafikiem lub cierpi na ADHD czy z jakiekolwiek innego powodu wymaga szczególnego traktowania przez nauczycieli.
    • Masz wybitnie uzdolnione dziecko? Zasięgnij rady pedagoga. Być może warto będzie zorganizować mu indywidualny tok nauki lub poradzi Ci, w jaki sposób rozwijać uzdolnienia pociechy.
    • Kłopoty wychowawcze, jakie masz z dorastająca córką lub synem, również zgłaszaj pedagogowi. Podsunie Ci jakieś dobre rozwiązanie, nim dziecko ucieknie z domu, popadnie w anoreksję, sięgnie po narkotyki lub zdecyduje się na próbę samobójczą.
    •   Twoje dziecko za chwilę skończy szkołę i nie ma pomysłu, co dalej robić a Ty nie wiesz, co mu doradzić? Poradź się pedagoga!

     

    “Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.
    Nie ma dzieci – są ludzie.”Janusz Korczak