• Kaja Magdziak

    Godziny pracy

    • Pon. 8:00 - 13:30
    • Wt. 8:00 - 15:20
    • Śr. 7:50 - 12:30
    • Czw. 8:00 - 14:00
    • Pt. 8:00 - 11:30


    Kontakt email: pedagog.zsp@swidnica.zgora.pl

     

    Czym zajmuje się pedagog szkolny?

    (na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
    w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

     

    Pedagog szkolny zajmuje się:

    • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.
    • Określeniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
    • Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
    • Podejmowaniem działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
    • Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły.
    • Współpracą z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz        w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
    • Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa).
    • Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów                i nauczycieli  w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
    • Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

     

    Kiedy warto pójść do pedagoga?

    Dla rodzica:

     

    • Zawsze, kiedy dziecku dzieje się krzywda, gdy boi się nauczycieli lub kolegów, gdy się na kogoś skarży.
    • Koniecznie trzeba mu zgłaszać (tak rodzice, jak nauczyciele i dzieci) fakty pobicia, wymuszania pieniędzy czy propozycje kupna narkotyków.
    • Gdy dziecko opowiada w domu o niepokojących zdarzeniach dotyczących kolegów – np. że ktoś nie ma kanapek, a inny ma sińce na rękach.
    • Jeśli Twoje dziecko przestaje radzić sobie z nauką.
    • Przewidujesz, że może mieć problemy w szkole z powodów zdrowotnych, szczególnie jeśli jest dyslektykiem, dysgrafikiem lub cierpi na ADHD czy z jakiekolwiek innego powodu wymaga szczególnego traktowania przez nauczycieli.
    • Masz wybitnie uzdolnione dziecko? Zasięgnij rady pedagoga. Być może warto będzie zorganizować mu indywidualny tok nauki lub poradzi Ci, w jaki sposób rozwijać uzdolnienia pociechy.
    • Kłopoty wychowawcze, jakie masz z dorastająca córką lub synem, również zgłaszaj pedagogowi. Podsunie Ci jakieś dobre rozwiązanie, nim dziecko ucieknie z domu, popadnie w anoreksję, sięgnie po narkotyki lub zdecyduje się na próbę samobójczą.
    •   Twoje dziecko za chwilę skończy szkołę i nie ma pomysłu, co dalej robić a Ty nie wiesz, co mu doradzić? Poradź się pedagoga!

     

    Dla ucznia:

    • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie.
    • Masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen.
    • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
    • Masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać.
    • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
    • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
    • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób.
    • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
    • Masz problem z wyborem dalszej drogi kształcenia.

     

    Pedagog szkolny

    Eliza Wiszniewska