•  

    ROK SZKOLNY 2023/2024

     

    mgr Sylwia Madera -oddział szkolny

     

    Poniedziałek   8:00 - 15:30

    Wtorek         8:00 - 15:30

    Środa         10:00 - 14:30

    Czwartek       8:00 - 14:30

    Piątek         9:00 - 14:30

     

    mgr Małgorzata Nowacka -oddział przedszkolny

     

     

    W naszej szkole od 2007 roku utworzony został etat logopedy. Funkcję tę pełni mgr Sylwia Madera (szkoła podstawowa) oraz mgr Małgorzata Nowacka (przedszkole). Opieką logopedyczną objęte są dzieci z przedszkola w Świdnicy oraz uczniowie klas I - III w SP w Świdnicy. We wrześniu przeprowadzane są badania przesiewowe mające na celu sprawdzenie rozwoju mowy, słuchu fonematycznego, fizjologicznego, zaburzeń i wad wymowy. Uczniowie kierowani są również na konsultacje specjalistyczne do neurologa, psychologa, laryngologa, ortodonty lub audiologa. Dzieci u których stwierdzono wadę wymowy, uczestniczą w terapii logopedycznej.

     

     

    Kim jest logopeda?

    To terapeuta zajmujący się pomocą dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wadami wymowy takimi jak: seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, jąkanie. Zadaniem logopedy szkolnego jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad w trakcie terapii logopedycznej.

    W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba dzieci z wadami wymowy. Na podstawie diagnozy logopedycznej do najczęściej spotykanych wad zalicza się:

    • Seplenienie międzyzębowe - podczas artykulacji głosek syczących (s,z,c,dz) język wsuwany jest między zęby;
    • Seplenienie proste - czyli zamiana głosek szumiących (sz,ż,cz,dż) na syczące (s,z,c,dz) np. zamiast szafa - safa, czapka - capka
    • Bezdźwięczność całkowita lub częściowa, wymawianie głosek dźwięcznych (g,b,d,z, w,dz) jak bezdźwięcznych (k,p,t,s,f,c) np. woda - fota, zegar - sekar;
    • Rotacyzm - brak artykulacji głoski r lub jej deformacja;
    • Artykulacja zmiękczona głosek syczących np. sanki - sianki, zupa - ziupa, cebula - ciebula;
    • Artykulacja twarda głosek miękkich np. ciasto - casto, siano - sano, nie - ne
    • Wymowa niedbała spowodowana brakiem otwierania ust przy mówieniu, zaciśnięciem szczęk, co powoduje, że mowa jest niewyraźna i niezrozumiała.