• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

     ROK SZKOLNY –FERIE ZIMOWE, WIOSENNE, DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

     I półrocze  02. 09. 2019 r. – 24.01.2020 r.

    • Inauguracja roku szkolnego – 02 września 2019  r.
    • Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2019  r.
    • Ferie zimowe 27 – 09  luty 2020 r.

      II półrocze 25.01.2020 r. – 26.06.2020 r.

    • Wiosenna przerwa świąteczna  09 – 14 kwietnia 2020 r.
    • Zakończenie roku szkolnego  26 czerwca 2020  r.

      Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych(święta państwowe i kościelne)

    • 1 listopada 2019 – Wszystkich Świętych
    • 1 stycznia 2020 – Nowy Rok
    • 6 stycznia - Święto Trzech Króli
    • 1 maja 2020 – Święto Pracy
    • 11 czerwca 2020 – Boże Ciało

      Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

    • 02.01.2020
    • 03.01.2020
    • 12.06.2020
    • 21.04.2020
    • 22.04.2020
    • 23.04.2020

    2. TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

    • 21.04. 2020

    godz. 9.00 – język polski

    • 22.04.2020 

    godz. 9.00 –  matematyka

    • 23.04. 2020

    godz. 9.00 – język obcy nowożytny

    • 1, 2, 3.06.2020 r. – dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty dla uczniów nieobecnych w dniach egzaminu;
    • 19.06.2020 r. - termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty
    • 19.06.2020 r. – termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń
    • 25.06.2020 r. - termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

    3. TERMINY  POSIEDZEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH

    • 11 luty 2020 – klasyfikacja klas 0 – 3 SP; kl. 4 – 8 SP
    • 12 luty 2020 r.– rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację oraz podsumowująca pracę szkoły za I półrocze roku szkolnego 2019/2020
    • 17 czerwca 2020 r.– klasyfikacja klas 8 SP;
    • 18 czerwca 2020 r. -  klasyfikacja klas 0 – 3 SP i klas 4 - 7 SP
    • 26 czerwca 2020 r.– rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację oraz podsumowująca pracę szkoły za rok szkolny  2019/2020

    zatwierdzam Liliana Reimann