• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

    KALENDARZ ROKU SZKOLNEGOO 2023/2024

    ROK SZKOLNY – FERIE ZIMOWE, WIOSENNE, DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

    I półrocze 04. 09. 2023 r. – 12. 01. 2024 r.

    • Inauguracja roku szkolnego – 4. 09. 2023 r.
    • Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31. 12. 2023 r.

    II półrocze 15. 02. 2024 – 21. 06. 2024 r.

    • Ferie zimowe – 12. 02. 2024 – 25. 02. 2024 r.
    • Wiosenna przerwa świąteczna 28. 03. 2024 – 02. 04. 2024 r.
    • Zakończenie roku szkolnego – 21. 06. 2024 r.

    Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (święta państwowe i kościelne):

    • 1 listopada 2023 r.  – Wszystkich Świętych
    • 11 listopada 2023 r.  – Dzień Niepodległości
    • 6 stycznia 2024 r. – Święto Trzech Króli
    • 1 maja 2024 r.  – Święto Pracy
    • 3 maja -2024 r. – Święto Konstytucji 3 Maja
    • 30 maja 2024 r. – Boże Ciało

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

    • 02. 11. 2023 r.
    • 03. 11. 2023 r.
    • 02. 05. 2024 r.  
    • 14. 05. 2024 r. EGZAMINY
    • 15. 05. 2024 r. EGZAMINY
    • 16. 05. 2024 r. EGZAMINY
    • 31. 05. 2024 r.

     

    TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

    • 14. 05. 2024 godz. 9.00 – język polski
    • 15. 05. 2024 godz. 9.00 – matematyka
    • 16. 05. 2024 godz. 9.00 – język obcy nowożytny
    • 10, 11, 12. 06. 2024 – dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty dla uczniów nieobecnych w dniach egzaminu;
    • 03. 07. 2024 r. – termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty
    • 03. 07. 2024 r. – termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji
    • 03. 07. 2024 r. – termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

    TERMINY POSIEDZEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH

    • Rada kwalifikacyjna – 16. 01. 2024, godz. 12.50
    • Rada klasyfikacyjna – 16. 01. 2024, godz. 14.30
    • Rada podsumowująca – 18. 01. 2024, godz. 14.30
    • Rada klasyfikacyjna – 12. 06. 2024, godz. 12.50
    • Rada klasyfikacyjna, 12. 06. 2024, godz. 14.30
    • Rada podsumowująca – 21. 06. 2024, godz. 14.30