• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

    ROK SZKOLNY –FERIE ZIMOWE, WIOSENNE, DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

     I półrocze  01. 09. 2021 r. – 16.01.2022 r.

    • Inauguracja roku szkolnego – 01 września 2021  r.
    • Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2021  r.

     

      II półrocze 17.01.2022 r. – 24.06.2022 r.

    • Ferie zimowe 17 – 30 stycznia 2022 r.
    • Wiosenna przerwa świąteczna   14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
    • Zakończenie roku szkolnego  25 czerwca 2022  r.

      Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych(święta państwowe i kościelne)

    • 11 listopada 2021 – Odzyskanie Niepodległości
    • 1 stycznia 2022 – Nowy Rok
    • 6 stycznia 2022 - Święto Trzech Króli
    • 16 czerwca 2022 – Boże Ciało

      Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

    • 02.11.2021
    • 12.11.2021
    • 07.01.2022
    • 02.05.2022
    • 24.05.2021- 26.05.2022
    • 17.06.2022

    2. TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

    • 24.05. 2022

    godz. 9.00 – język polski

    • 25.05.2022 

    godz. 9.00 –  matematyka

    • 26.05. 2022

    godz. 9.00 – język obcy nowożytny

    • 13, 14, 15.06.2022 r. – dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty dla uczniów nieobecnych w dniach egzaminu;
    • 01.07.2022 r. - termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty
    • do 07.07.2022 - termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji
    • 08.07.2022 r. - termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

    3. TERMINY  POSIEDZEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH

    • 31 stycznia 2022 – klasyfikacja klas 0 – 3 SP; kl. 4 – 8 SP
    • 03 lutego 2022 r.– rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację oraz podsumowująca pracę szkoły za I półrocze roku szkolnego 2021/2022
    • 14 czerwca 2022 r.– klasyfikacja klas 0 – 3, 4 - 8 SP
    • 24 czerwca 2022 r.– rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację oraz podsumowująca pracę szkoły za rok szkolny  2021/2022

    Jeżeli w dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych rodzice/prawni opiekunowie nie będą mogli zapewnić swoim dzieciom opieki, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.