• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

    I półrocze 01. 09. 2022 r. – 27. 01. 2023 r.

    • Inauguracja roku szkolnego – 01 września 2022 r.
    • Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31. 12 2022 r.

    II półrocze 13. 02. 2023 – 23. 06. 2023 r.

    • Ferie zimowe – 30. 01. 2023 – 12. 02. 2023 r.
    • Wiosenna przerwa świąteczna 06. 04. 2023 – 11. 04. 2023 r.
    • Zakończenie roku szkolnego – 23. 06. 2023 r.

    Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (święta państwowe i kościelne):

    • 1 listopada 2022 r.  – Wszystkich Świętych
    • 11 listopada 2022 r.  – Dzień Niepodległości
    • 6 stycznia 2023 r. – Święto Trzech Króli
    • 1 maja 2023 r.  – Święto Pracy
    • 3 maja -2023 r. – Święto Konstytucji 3 Maja
    • 8 czerwca 2023 r. – Boże Ciało

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

    • 13.10.2022 r.
    • 14. 10. 2022 r.
    • 31. 10. 2022 r.
    • 02. 05. 2023 r.
    • 23.05.2023 r.              Egzamin ósmoklasisty
    • 24.05. 2023 r.             Egzamin ósmoklasisty
    • 25.05. 2023 r.             Egzamin ósmoklasisty
    • 09. 06. 2023 r.

    TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

    • 23. 05. 2023 godz. 9.00 – język polski
    • 24. 05. 2023 godz. 9.00 – matematyka
    • 25. 05. 2023 godz. 9.00 – język obcy nowożytny
    • 12, 13, 14. 06. 2023 – dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty dla uczniów nieobecnych w dniach egzaminu;
    • 03. 07. 2023 – termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty
    • Do 06. 07. 2023 – termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji
    • 07. 07. 2023 – termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

    TERMINY ZEBRAŃ  RAD PEDAGOGICZNYCH

    • Rada klasyfikacyjna kl. 1 – 3 – 25.01.2023, godz. 12.50
    • Rada klasyfikacyjna – kl. 4 – 8 - 25.01.2023, godz. 14.30
    • Rada podsumowująca – 14.02. 2023, godz. 14.30
    • Rada klasyfikacyjna kl. 1 – 3 – 15.06.2023, godz. 12.50
    • Rada klasyfikacyjna kl. 4 – 8 - 15.06.2023, godz. 14.30
    • Rada podsumowująca – 23.06.2023, godz. 14.30