• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

     ROK SZKOLNY –FERIE ZIMOWE, WIOSENNE, DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

     I półrocze  01. 09. 2020 r. – 31.01.2021 r.

    • Inauguracja roku szkolnego – 01 września 2020  r.
    • Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2020  r.

     

      II półrocze 01.02.2021 r. – 25.06.2021 r.

    • Ferie zimowe 4 - 17 stycznia 2021 r.
    • Wiosenna przerwa świąteczna   1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
    • Zakończenie roku szkolnego  25 czerwca 2021  r.

      Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych(święta państwowe i kościelne)

    • 11 listopada 2020 – Odzyskanie Niepodległości
    • 1 stycznia 2021 – Nowy Rok
    • 6 stycznia 2021 - Święto Trzech Króli
    • 3 czerwca 2021 – Boże Ciało

      Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

    • 14.10.2020
    • 12.11.2020
    • 13.11.2020
    • 25.05.2021
    • 26.05.2021
    • 27.05.2021

     

    • 2. TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
    • 25.05. 2021

    godz. 9.00 – język polski

    • 26.05.2021 

    godz. 9.00 –  matematyka

    • 27.05. 2021

    godz. 9.00 – język obcy nowożytny

    • 16, 17, 18.06.2021 r. – dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty dla uczniów nieobecnych w dniach egzaminu;
    • 02.07.2021 r. - termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty
    • do 08.07.2021 r. – termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń
    • 09.07.2021 r. - termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

    3. TERMINY  POSIEDZEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH

    • 02 lutego 2021 – klasyfikacja klas 0 – 3 SP; kl. 4 – 8 SP
    • 04 lutego 2021 r.– rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację oraz podsumowująca pracę szkoły za I półrocze roku szkolnego 2020/2021
    • 17 czerwca 2021 r.– klasyfikacja klas 0 – 3, 4 - 8 SP
    • 25 czerwca 2021 r.– rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację oraz podsumowująca pracę szkoły za rok szkolny  2020/2021