• Zapraszamy uczniów klas ósmych na konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, które odbędą się w godzinach 8:00-10:00 w następującym terminie:klasa 8b – poniedziałek, 30 listopada
     • Sukces! Miło nam poinformować, że w Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża Alicja Kołodziej z klasy 8A zajęła drugie miejsce (Alicja Kołodziej SP Świdnica - 25/30 pkt, dogrywka 14/15, druga dogrywka 14/15), z kolei Hanna Wiącek z klasy 8B zajęła miejsce czwarte (Hanna Wiącek SP Świdnica - 25/30 pkt, dogrywka 9/15). Gratulujemy i jesteśmy dumni z naszych Wolontariuszek.
      • Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

       w Świdnicy z dnia 26 listopada 2020r.       Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i Zarządzenia nr 0050.106.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 13 listopada 2020r. zarządzam, co następuje:
       • GRATULUJEMY! Miło nam poinformować, że konkurs plastyczny z Europą w tle został rozstrzygnięty. W dniu dzisiejszym – 25 listopada, organizator, czyli Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra działający w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim ogłosił wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Co Polska wniosła do UE? Kultura. Wartości. Produkty".
         • Szanowni Państwo!

          W imieniu wychowawców Państwa dzieci mam przyjemność zaprosić na zebranie, które odbędzie się on-line 26 listopada 2020r. w godz. 17.00 – 19.00.
          • Nasze przedszkolaki uczestniczyli w akcji "Szkoła do hymnu". Dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. W ten sposób włączyli się we wspólne świętowanie tej ważnej dla Polaków rocznicy.
           • Już po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w akcji "Szkoła do hymnu". Dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 uczniowie z.aśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. W ten sposób włączyliśmy się we wspólne świętowanie tej ważnej dla Polaków rocznicy. Klasy 1-3 połączyły się za pomocą komunikatorów i zaśpiewały hymn on-line.
             • 4 listopada 2020 r. obie klasy pierwsze wzięły udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek” przygotowanej przez Instytut Książki. Jej celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych. Uczniowie klas pierwszych zmierzyli się w rozgrywce 1a kontra 1b. Ich zadaniem było rozwiązywanie zagadek interaktywnych: „Zgadnij, który to z bohaterów bajek dla dzieci?” oraz „Z którego filmu animowanego po
              • 11 listopada 2020

               102 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

               Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno

               z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał suwerenność. W wyniku upadku potęg zaborczych i własnych działań Polska po wielu dziesięcioleciach powróciła na mapy Europy. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli prze
                • Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

                 w Świdnicy z dnia 5 listopada 2020r.                 W związku z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzeniu od 9.11.2020r. zdalnego nauczania również w kl. 1 – 3 szkoły podstawowej zarządzam, co następuje:
                 • W pierwszym tygodniu października odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej szkolnej społeczności bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli.
                   • Szanowni Rodzice!

                    29 października odbyło się spotkanie dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy z Prezydium Rady Rodziców, na którym omówiono zdalne nauczanie w naszej szkole.
                       • 42 lata temu – 16 października 1978 roku – Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II. W tym roku obchodziliśmy także 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Papież-Polak, dziś święty Kościoła katolickiego, zapisał się w historii Kościoła, świata i Polski, ale ma też szczególne miejsce w sercach wielu Polaków. Był pierwszym papieżem z Polski, pierwszym po 455 latach papieżem niebędącym Włochem i najmłodszym papieżem od 1864
                        • Dnia 2 października 2020 roku nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. W związku z epidemiczną sytuacją nie mogliśmy obchodzić tego dnia tak hucznie, jak w poprzednich latach, jednak zorganizowaliśmy obchody poszczególnych w klasach. Uczniowie na lekcjach matematyki mierzyli się z zagadkami i łamigłówkami dotyczącymi tabliczki mnożenia.
                          • W związku z ceremonia pogrzebową Wójta Gminy Świdnica Krzysztofa Stefańskiego, która odbędzie się 14 października o godz.12:00, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy w porozumieniu z Prezydium Rady Rodziców zmienia termin dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktycznych z 4.06.2021 r. na 14.10.2020 r. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej do 13.10. 2020 r. do godz. 15:00 w celu zaplanowania pr
                            • W dniu 13 kwietnia 2018 r. uchwałą Rady Gminy Świdnica oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy został przekształcony w Przedszkole Publiczne w Świdnicy i jednocześnie utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy.
                             • W skład naszej placówki wchodzą Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
                              w Świdnicy z oddziałami gimnazjalnymi oraz Szkoła Filialna w Koźli. Świdnicka Szkoła Podstawowa znajduje się przy ulicy Ogrodowej 36, Przedszkole Publiczne przy ulicy Długiej 30. Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Koźli mieszczą się w jednym budynku – Koźla 117.
                              • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świdnicy jest kameralną szkołą,
                               w której nikt nie jest anonimowy. Zapewniamy uczniom rzetelne przygotowanie do dalszej nauki i przyjemną atmosferę na co dzień. Aby nasi wychowankowie byli bezpieczni, w budynku szkoły i na zewnątrz zainstalowano monitoring wizyjny.
                               • Wyróżnia nas otwartość na drugiego człowieka, młodzież uczy się rozwiązywać różne problemy. Placówka jest nowoczesną szkołą, wyposażoną w środki dydaktyczne XXI wieku: tablice interaktywne, komputery i rzutniki multimedialne. Idąc z duchem czasu i chcąc jednocześnie spełnić oczekiwania rodziców – z dniem 1 września 2017 wprowadziliśmy dziennik elektroniczny. Nasza kadra pedagogiczna organizuje liczne koła przedmiotowe, zainteresowań i zajęcia wyrównawcze. Wszystkie dzieci mogą korzystać z opieki pedagogicznej, psychologicznej oraz logopedycznej.
                                • Już od najmłodszych klas uczniowie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego – od kl. 1, niemieckiego – od kl. 4. Uczniowie mogą korzystać
                                 z dwóch pracowni komputerowych i dużej czytelni multimedialnej. Bazę sportową naszej szkoły stanowi pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Uczniowie korzystają również z hali sportowej należącej do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
                                 • Młodzież uczęszczająca do naszej placówki wywodzi się z 12 wiosek leżących na terenie Gminy Świdnica – są to Piaski, Łochowo, Letnica, Koźla, Grabowiec, Lipno, Drzonów, Radomia, Orzewo, Buchałów, Słone
                                  i Wilkanowo oraz Świdnica. Wszystkich dowożą 4 gimbusy finansowane przez samorząd lokalny. To właśnie dzięki samorządowi Gminy Świdnica nasza Szkoła wciąż się rozwija, czego najnowszym dowodem jest termomodernizacja placówki.
                                    • Konsultacje dla uczniów klas 8
                                     • Konsultacje dla uczniów klas 8

                                      Zapraszamy uczniów klas ósmych na konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, które odbędą się w godzinach 8:00-10:00 w następującym terminie:

                                      klasa 8b – poniedziałek, 30 listopada

                                      klasa 8a – środa, 2 grudnia

                                      Autobusy przywiozą uczniów na zajęcia i odwiozą po ich zakończeniu.

                                      7:00 Lipno, 7:09 Koźla, 7:14 Letnica Bloki, 7:20 Świdnica,

                                    • GRATULUJEMY!
                                     • GRATULUJEMY!

                                      GRATULUJEMY! Miło nam poinformować, że konkurs plastyczny z Europą w tle został rozstrzygnięty. W dniu dzisiejszym – 25 listopada, organizator, czyli Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra działający w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim ogłosił wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Co Polska wniosła do UE? Kultura. Wartości. Produkty".

                                    • „Co Polska wniosła do UE? Kultura. Wartości. Produkty”.
                                     • „Co Polska wniosła do UE? Kultura. Wartości. Produkty”.

                                      Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra działający w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim organizuje konkurs plastyczny pod hasłem „Co Polska wniosła do UE? Kultura. Wartości. Produkty”. Naszą szkołę w tym konkursie będą reprezentować następujący uczniowie: Zuzanna Kościńska (klasa 7c), Oliwia Rożniatowska, Nadia Wiszniewska i Wiktor Wlazły (klasa 7a), Barbara Marczenia i Gabriel Tomiak (klasa 8a) oraz Dominika Bachman (klasa 8b). W swoich pracach uczniowie skupili się przede wszystkim na tradycji i kulturze. Inspiracją do wykonania prac z grafiki komputerowej był projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury – „Świdnickie Pierzaki”, który odnosił się do tradycji darcia pierza i związanym z nią obrzędem. Drugim źródłem inspiracji były prace wykonywane w ramach szkolnego projektu „Krajobraz zza okna”. W ten sposób uczniowie ukazali w wyjątkowych

                                    • Zebranie z rodzicami
                                     • Zebranie z rodzicami

                                      Szanowni Państwo!

                                      W imieniu wychowawców Państwa dzieci mam przyjemność zaprosić na zebranie, które odbędzie się on-line 26 listopada 2020r. w godz. 17.00 – 19.00.

                                      Każdy wychowawca umieści na strumieniu Classroom „zajęć z wychowawcą” (dotyczy klas 4 - 8) lub „edukacji wczesnoszkolnej” (dotyczy klas 1 – 3) link do połączenia, który będzie aktywny od godz. 17.00. Bardzo proszę o włączenie kamer.

                                     • "Przedszkole do hymnu"

                                      Nasze dzieci uczestniczyły w akcji "Szkoła do hymnu". Dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewały Mazurka Dąbrowskiego. W ten sposób włączyły się we wspólne świętowanie tej ważnej dla Polaków rocznicy.

                                    • "Szkoła do hymnu"
                                     • "Szkoła do hymnu"

                                      Już po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w akcji "Szkoła do hymnu". Dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 uczniowie z.aśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. W ten sposób włączyliśmy się we wspólne świętowanie tej ważnej dla Polaków rocznicy. Klasy 1-3 połączyły się za pomocą komunikatorów i zaśpiewały hymn on-line.

                                    • „Mała książka – wielki człowiek”
                                     • „Mała książka – wielki człowiek”

                                      4 listopada 2020 r. obie klasy pierwsze wzięły udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek” przygotowanej przez Instytut Książki. Jej celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych. Uczniowie klas pierwszych zmierzyli się w rozgrywce 1a kontra 1b. Ich zadaniem było rozwiązywanie zagadek interaktywnych: „Zgadnij, który to z bohaterów bajek dla dzieci?” oraz „Z którego filmu animowanego pochodzi słuchana piosenka?”. Uczniowie rozwiązali wszystkie zagadki dość dobrze, a wspólna zabawa sprawiała im radość. Na koniec dzieci otrzymały kolorowanki oraz wyjątkowe wyprawki czytelnicze, książki pt. ,,Pierwsze abecadło", broszury informacyjne dla rodziców i opiekunów ,,Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem" oraz kreatywny alfabet.

                                     • 102 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

                                      11 listopada 2020

                                      102 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

                                      Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno

                                      z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał suwerenność. W wyniku upadku potęg zaborczych i własnych działań Polska po wielu dziesięcioleciach powróciła na mapy Europy. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało młodym Polakom przywiązanie do języka i kultury narodowej.

                                    • Jesienne inspiracje - pejzaż polski
                                     • Jesienne inspiracje - pejzaż polski

                                      Podczas jednej z lekcji zdalnych z informatyki-grafiki komputerowej została zaprezentowana praca Nadii z klasy 7A pod tytułem „Jesienne inspiracje – pejzaż polski”. Jednym z celów projektu było zaprezentowanie pejzażu swojej miejscowości oraz związanych z nią wydarzeń kulturalnych – w taki sposób, aby można było je zaprezentować w krajach Unii Europejskiej jako element polskiej kultury. Nadia wykonała zdjęcie ogrodu otaczającego jej dom rodzinny, w które wkomponowała wybrane kadry fotografii pochodzących z projektu „Świdnickie Pierzaki”. W kadrze widać kilka tańczących osób – w tym gronie znajdują się uczniowie naszej szkoły. Uczennica swą piękną pracę stworzyła w programie PicsArt. Laptop ewentualnie telefon komórkowy plus oprogramowanie graficzne (GIMP, Paint lub wspomniany wcześniej PicsArt) dają naszej młodzieży niezwykłe możliwości. Gratulujemy inwencji twórczej!

                                   • {#1508} 1
                                   • {#1508} 2
                                   • {#1508} 3
                                   • {#1508} 4
                                  • Librus Synergia
                                  • Librus Synergia
                                  • Librus Synergia
                                  • Librus Synergia
                                  • Godziny dzwonków

                                   Piątek 27.11.2020
                                  • Galeria zdjęć

                                    brak danych