• Mamy rozstrzygnięcie konkursu na MEM profilaktyczny dotyczący cyberprzemocy. Prace wykonane przez uczniów uzmysłowiły komisji sędziowskiej, że młodzież doskonale zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakim jest cyberprzemoc. Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu 2021”.
     • „Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem” – tak brzmiało motto Witolda Pileckiego, jednego z Żołnierzy Wyklętych
      • ETAP KLAS WCZESNOSZKOLNYCH

       Uczniowie klas młodszoszkolnych wzięli udział w XVI edycji Bibliotecznego Konkursu Ortograficznego o tytuł ,,Małego mistrza ortografii”. W rywalizacji uczestniczyło 28 uczniów klas drugich i trzecich. Uczniowie zmagali się z trudnościami ortograficznymi dyktanda, którym był fragment lektury pt. ,,Zaczarowana zagroda” Janiny i Czesława Centkiewiczów.
          • Drodzy uczniowie, w czasie nauki zdalnej macie możliwość uczestniczenia w konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych z nauczycielami w szkole.

           Wykaz konsultacji w dniach 1.03 – 10.03.2021 r.
           • Uczniowie klasy 3b rozmawiali podczas lekcji na temat historii Polski i początków naszego państwa. Wykorzystując fakt, iż mieszkamy w miejscowości, w której swoją siedzibę ma Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza, zaprosiliśmy do szkoły panie pracujące w tej placówce. W końcu nikt, tak jak one, nie zna tego tematu. Nasz gość – pani Monika szczegółowo opowiadała o tym, jak żyli Słowianie, czym się zajmowali, co jedli. Mogliśmy zobaczyć, czym p
            • Ze względu na pandemię tradycyjny bal karnawałowy klasa 3A zamieniła w tym roku na klasowy pokaz mody ekologicznej. Po wcześniejszej rozmowie na temat ekologii i pracy projektantów mody postanowiliśmy wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Swoje stroje wykonaliśmy z różnorodnych materiałów przeznaczonych do recyklingu, np.: kartony, gazety, foliowe reklamówki, plastikowe nakrętki itp. Na naszym pokazie można było podziwiać m.in. ekologiczny strój
             • Wszystkie lekcje z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski) trwają 45 minut oraz prowadzone są online.
              Obecność na z
               • Nasi uczniowie mają świadomość zagrożeń cyfrowych. Dlatego tradycyjnie bierzemy udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.
                • W środę 3 lutego po długiej przerwie, spowodowanej zdalnym nauczaniem i feriami świąteczno-zimowymi, nadeszła chwila beztroski i dobrej zabawy. Zimowy bal karnawałowy był przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Dodatkowo uczniowie wszystko przygotowali samodzielnie. No, może z malutką pomocą. Mogliśmy więc zobaczyć własnoręcznie przygotowane stroje, udekorowaną klasę i bardzo ciekawe gry. W konkursach mógł wziąć udział, kto chciał i ile razy chciał.
                     • Wójta Gminy Świdnicaz dnia 15.01.2021 r.w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola Publicznego i klasy I w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II i Filii w Koźli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
                       • Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy w roku szkolnym 2020/2021 w związku z COVID-19 (aktualizacja z dnia 18 stycznia 2021r. w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.01.2021r.)
                        • Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

                         w Świdnicy z dnia 15 stycznia 2021r.                         W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zarządzam, co następuje:
                          • W czasie trwania półkolonii dla dzieci z klas 1–3 odbyły się zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone przez panią Małgorzatę Furmanek. Zajęcia miały na celu bezpieczną zabawę poprzez sport, rozwijanie aktywności fizycznej uczniów oraz wzmacnianie odporności. Dzieci bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zabawach z szarfami, kółkami hula-hop i balonami. Odbyło się wiele konkursów sprawnościowych wzbudzających wiele emocji i uśmiech
                           • Radości było co niemiara, choćby tylko z tego powodu, że znów się można było spotkać na żywo, nie mówiąc już o wspaniałych zajęciach przygotowanych dla dzieci.
                            • Serdecznie gratulujemy uczennicy klasy 8A – Alicji Kołodziej, która zakwalifikowała się do zawodów drugiego stopnia XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów (w roku szkolnym 2020/2021).
                             • Laura Szarzała brała udział w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie 2020.

                              Był on skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Patronat nad Konkursem objęła Lubuska Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa.
                              • Jak wiedzą wszyscy zainteresowani, ukoronowaniem nauki w szkole podstawowej są egzaminy końcowe – egzaminy ósmoklasisty. Są przeprowadzane z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – w przypadku naszej gminy jest to język angielski. Dotychczas egzaminy były pisane w kwietniu, w roku 2021 harmonogram przedstawia się następująco:
                               • W dniu 13 kwietnia 2018 r. uchwałą Rady Gminy Świdnica oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy został przekształcony w Przedszkole Publiczne w Świdnicy i jednocześnie utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy.
                                • W skład naszej placówki wchodzą Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
                                 w Świdnicy z oddziałami gimnazjalnymi oraz Szkoła Filialna w Koźli. Świdnicka Szkoła Podstawowa znajduje się przy ulicy Ogrodowej 36, Przedszkole Publiczne przy ulicy Długiej 30. Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Koźli mieszczą się w jednym budynku – Koźla 117.
                                 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świdnicy jest kameralną szkołą,
                                  w której nikt nie jest anonimowy. Zapewniamy uczniom rzetelne przygotowanie do dalszej nauki i przyjemną atmosferę na co dzień. Aby nasi wychowankowie byli bezpieczni, w budynku szkoły i na zewnątrz zainstalowano monitoring wizyjny.
                                  • Wyróżnia nas otwartość na drugiego człowieka, młodzież uczy się rozwiązywać różne problemy. Placówka jest nowoczesną szkołą, wyposażoną w środki dydaktyczne XXI wieku: tablice interaktywne, komputery i rzutniki multimedialne. Idąc z duchem czasu i chcąc jednocześnie spełnić oczekiwania rodziców – z dniem 1 września 2017 wprowadziliśmy dziennik elektroniczny. Nasza kadra pedagogiczna organizuje liczne koła przedmiotowe, zainteresowań i zajęcia wyrównawcze. Wszystkie dzieci mogą korzystać z opieki pedagogicznej, psychologicznej oraz logopedycznej.
                                   • Już od najmłodszych klas uczniowie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego – od kl. 1, niemieckiego – od kl. 4. Uczniowie mogą korzystać
                                    z dwóch pracowni komputerowych i dużej czytelni multimedialnej. Bazę sportową naszej szkoły stanowi pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Uczniowie korzystają również z hali sportowej należącej do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
                                    • Młodzież uczęszczająca do naszej placówki wywodzi się z 12 wiosek leżących na terenie Gminy Świdnica – są to Piaski, Łochowo, Letnica, Koźla, Grabowiec, Lipno, Drzonów, Radomia, Orzewo, Buchałów, Słone
                                     i Wilkanowo oraz Świdnica. Wszystkich dowożą 4 gimbusy finansowane przez samorząd lokalny. To właśnie dzięki samorządowi Gminy Świdnica nasza Szkoła wciąż się rozwija, czego najnowszym dowodem jest termomodernizacja placówki.
                                       • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
                                        • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

                                         „Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem” – tak brzmiało motto Witolda Pileckiego, jednego z Żołnierzy Wyklętych

                                         1 marca w całej Polsce odbywały się uroczystości związane z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Nasza szkoła również przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji.

                                       • Uwaga uczniowie klas 8!
                                        • Uwaga uczniowie klas 8!

                                         Drodzy uczniowie, w czasie nauki zdalnej macie możliwość uczestniczenia w konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych z nauczycielami w szkole.

                                         Wykaz konsultacji w dniach 1.03 – 10.03.2021 r.

                                         01.03 - godz. 8:00

                                         1. Klasa 8a – język polski, matematyka
                                         2. Klasa 8b – język polski, język angielski
                                        • Jak żyli Słowianie

                                         Uczniowie klasy 3b rozmawiali podczas lekcji na temat historii Polski i początków naszego państwa. Wykorzystując fakt, iż mieszkamy w miejscowości, w której swoją siedzibę ma Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza, zaprosiliśmy do szkoły panie pracujące w tej placówce. W końcu nikt, tak jak one, nie zna tego tematu. Nasz gość – pani Monika szczegółowo opowiadała o tym, jak żyli Słowianie, czym się zajmowali, co jedli. Mogliśmy zobaczyć, czym przed tysiącem lat bawiły się dzieci i jakie były ich zadania w gospodarstwie domowym. Zajęcia zakończyliśmy warsztatami lepienia z gliny. Wśród naszych „dzieł” znalazły się między innymi zwierzęta, miski i dzbanki. To było bardzo ciekawe i inspirujące spotkanie.

                                       • Dzielna Ania z Zielonej Góry walczy z SMA
                                        • Dzielna Ania z Zielonej Góry walczy z SMA

                                         Dzielna Ania z Zielonej Góry walczy z SMA. Jest to choroba genetyczna powodująca zanik mięśni. Aby pomóc Ani, konieczne jest zakupienie najdroższego leku świata - potrzebne jest 9 i pół miliona złotych! Rodzice dzielnej dziewczynki podjęli trud zbiórki tak ogromnej góry pieniędzy. My również możemy pomóc. Jak?
                                         Przynieście, proszę, do świetlicy szkolnej:
                                         - plastikowe zakrętki
                                         - zużyte baterie
                                         - zużyte/ stare telefony komórkowe
                                         - drobne monety – „grosiki”.

                                         Bez naszej pomocy dziewczynka może nie pokonać choroby. Lecz jeśli wszyscy podamy Jej pomocną dłoń, ma wielką szansę to uczynić!!!

                                       • Zdalne nauczanie w przedszkolu
                                        • Zdalne nauczanie w przedszkolu

                                         W związku z wystąpieniem zakażenia COVID - 19 w Przedszkolu Publicznym w Świdnicy

                                         Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym - Gminą Świdnica, w dniach 18-28 lutego 2021r. wprowadza zdalne nauczanie w przedszkolu.

                                         Osoby, które zostały objęte kwarantanną, zostaną o tym fakcie powiadomione przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

                                       • Walentynki 2021
                                        • Walentynki 2021

                                         Konkurs walentynkowy rozstrzygnięty!

                                         Dziękujemy klasom, które zrealizowały swoje pomysły i przesłały nam prace związane z Dniem Zakochanych. Wybór zwycięzcy był dla jury niezwykle trudny. Komisja sędziowska, po gorącej dyskusji, wybrała trzy filmy, które ex aequo zajęły pierwsze miejsce. Są to „produkcje” klas 5, 6A i 6B. Jury przyznało jednocześnie dwa wyróżnienia – otrzymały je dwie klasy – 4 i 7C. Po powrocie do szkoły u pani Dyrektor czekają na Was słodkie nagrody. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

                                       • Zdjęcie przedstawia dzieci, które prezentują stroje mody ekologicznej
                                        • Klasowy pokaz mody ekologicznej

                                         Ze względu na pandemię tradycyjny bal karnawałowy klasa 3A zamieniła w tym roku na klasowy pokaz mody ekologicznej. Po wcześniejszej rozmowie na temat ekologii i pracy projektantów mody postanowiliśmy wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Swoje stroje wykonaliśmy z różnorodnych materiałów przeznaczonych do recyklingu, np.: kartony, gazety, foliowe reklamówki, plastikowe nakrętki itp. Na naszym pokazie można było podziwiać m.in. ekologiczny strój panny młodej, rycerza, Pippi, Steve’a z Minecraft’a. Podczas prezentacji świetnie się bawiliśmy. To był naprawdę udany dzień.

                                      • {#1508} 1
                                      • {#1508} 2
                                      • {#1508} 3
                                      • {#1508} 4
                                     • Biuletyn informacji publicznej
                                     • Librus Synergia
                                     • Librus Synergia
                                     • Librus Synergia
                                     • Godziny dzwonków

                                      Sobota 06.03.2021
                                     • Galeria zdjęć

                                       brak danych