• Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy w roku szkolnym 2020/2021 w związku z COVID-19 (aktualizacja z dnia 18 stycznia 2021r. w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.01.2021r.)
     • Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

      w Świdnicy z dnia 15 stycznia 2021r.      W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zarządzam, co następuje:
       • W czasie trwania półkolonii dla dzieci z klas 1–3 odbyły się zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone przez panią Małgorzatę Furmanek. Zajęcia miały na celu bezpieczną zabawę poprzez sport, rozwijanie aktywności fizycznej uczniów oraz wzmacnianie odporności. Dzieci bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zabawach z szarfami, kółkami hula-hop i balonami. Odbyło się wiele konkursów sprawnościowych wzbudzających wiele emocji i uśmiech
        • Radości było co niemiara, choćby tylko z tego powodu, że znów się można było spotkać na żywo, nie mówiąc już o wspaniałych zajęciach przygotowanych dla dzieci.
         • Serdecznie gratulujemy uczennicy klasy 8A – Alicji Kołodziej, która zakwalifikowała się do zawodów drugiego stopnia XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów (w roku szkolnym 2020/2021).
          • Laura Szarzała brała udział w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie 2020.

           Był on skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Patronat nad Konkursem objęła Lubuska Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa.
           • Jak wiedzą wszyscy zainteresowani, ukoronowaniem nauki w szkole podstawowej są egzaminy końcowe – egzaminy ósmoklasisty. Są przeprowadzane z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – w przypadku naszej gminy jest to język angielski. Dotychczas egzaminy były pisane w kwietniu, w roku 2021 harmonogram przedstawia się następująco:
            • W dniu 13 kwietnia 2018 r. uchwałą Rady Gminy Świdnica oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy został przekształcony w Przedszkole Publiczne w Świdnicy i jednocześnie utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy.
             • W skład naszej placówki wchodzą Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
              w Świdnicy z oddziałami gimnazjalnymi oraz Szkoła Filialna w Koźli. Świdnicka Szkoła Podstawowa znajduje się przy ulicy Ogrodowej 36, Przedszkole Publiczne przy ulicy Długiej 30. Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Koźli mieszczą się w jednym budynku – Koźla 117.
              • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świdnicy jest kameralną szkołą,
               w której nikt nie jest anonimowy. Zapewniamy uczniom rzetelne przygotowanie do dalszej nauki i przyjemną atmosferę na co dzień. Aby nasi wychowankowie byli bezpieczni, w budynku szkoły i na zewnątrz zainstalowano monitoring wizyjny.
               • Wyróżnia nas otwartość na drugiego człowieka, młodzież uczy się rozwiązywać różne problemy. Placówka jest nowoczesną szkołą, wyposażoną w środki dydaktyczne XXI wieku: tablice interaktywne, komputery i rzutniki multimedialne. Idąc z duchem czasu i chcąc jednocześnie spełnić oczekiwania rodziców – z dniem 1 września 2017 wprowadziliśmy dziennik elektroniczny. Nasza kadra pedagogiczna organizuje liczne koła przedmiotowe, zainteresowań i zajęcia wyrównawcze. Wszystkie dzieci mogą korzystać z opieki pedagogicznej, psychologicznej oraz logopedycznej.
                • Już od najmłodszych klas uczniowie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego – od kl. 1, niemieckiego – od kl. 4. Uczniowie mogą korzystać
                 z dwóch pracowni komputerowych i dużej czytelni multimedialnej. Bazę sportową naszej szkoły stanowi pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Uczniowie korzystają również z hali sportowej należącej do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
                 • Młodzież uczęszczająca do naszej placówki wywodzi się z 12 wiosek leżących na terenie Gminy Świdnica – są to Piaski, Łochowo, Letnica, Koźla, Grabowiec, Lipno, Drzonów, Radomia, Orzewo, Buchałów, Słone
                  i Wilkanowo oraz Świdnica. Wszystkich dowożą 4 gimbusy finansowane przez samorząd lokalny. To właśnie dzięki samorządowi Gminy Świdnica nasza Szkoła wciąż się rozwija, czego najnowszym dowodem jest termomodernizacja placówki.
                    • Procedury bezpieczeństwa
                     • Procedury bezpieczeństwa

                      Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy w roku szkolnym 2020/2021 w związku z COVID-19 (aktualizacja z dnia 18 stycznia 2021r. w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.01.2021r.)

                      1. Uczniowie/dzieci nie mogą uczęszczać do szkoły lub pla
                    • Konkursy przedmiotowe
                     • Konkursy przedmiotowe

                      Konkursy przedmiotowe organizowane pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty to wielka okazja, aby zdobyć punkty niezwykle przydatne podczas naboru do szkół ponadpodstawowych. W poprzednich latach etap szkolny odbywał się najczęściej w listopadzie, a etapy rejonowe i wojewódzkie na początku roku w wyznaczonych przez kuratorium placówkach. W tym roku, oczywiście w związku z pandemią koronawirusa, będzie inaczej. Kurator oświaty zwróciła się do wszystkich dyrektorów szkół podstawowych o pomoc w zorganizowaniu dwóch pierwszych etapów – szkolnego i rejonowego. O ile nie zmienią się przepisy sanitarne – oba etapy będziemy zmuszeni przeprowadzić zdalnie. Etap szkolny będzie miał miejsce w drugiej połowie stycznia, z kolei etap rejonowy w pierwszych dwóch tygodniach marca. Najlepsi, już poza swoimi placówkami, zmierzą się z zadaniami w drugiej połowie kwietnia. Szkolny etap rozpocznie konkurs

                     • Są ferie, jest zabawa

                      W czasie trwania półkolonii dla dzieci z klas 1–3 odbyły się zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone przez panią Małgorzatę Furmanek. Zajęcia miały na celu bezpieczną zabawę poprzez sport, rozwijanie aktywności fizycznej uczniów oraz wzmacnianie odporności. Dzieci bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zabawach z szarfami, kółkami hula-hop i balonami. Odbyło się wiele konkursów sprawnościowych wzbudzających wiele emocji i uśmiechu. Zajęcia plastyczne odbywały się na zmianę z zajęciami ruchowymi.

                    • Feryjne półkolonie
                     • Feryjne półkolonie

                      W poniedziałek i wtorek odbyły się w naszej szkole zajęcia w ramach feryjnych półkolonii. Radości było co niemiara, choćby tylko z tego powodu, że znów się można było spotkać na żywo, nie mówiąc już o wspaniałych zajęciach przygotowanych dla dzieci. Tekturowe zamki, balowe suknie, miecze i tarcze to tylko niektóre z szeregu atrakcji. Ponadto były jeszcze eksperymenty, mecze w dwa ognie, zawody, turniej rycerski oraz maski karnawałowe. Na koniec dzieci tańczyły swoje ulubione układy. Czas minął nam wszystkim bardzo szybko i każdego dnia z żalem kończyliśmy nasze zabawy.

                    • Olimpiada Matematyczna Juniorów
                     • Olimpiada Matematyczna Juniorów

                      Serdecznie gratulujemy uczennicy klasy 8A – Alicji Kołodziej, która zakwalifikowała się do zawodów drugiego stopnia XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów (w roku szkolnym 2020/2021).

                      Olimpiada Matematyczna Juniorów to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne przydatne podczas udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym – jedynym konkursie matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

                     • Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie

                      Laura Szarzała brała udział w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie 2020.

                      Był on skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Patronat nad Konkursem objęła Lubuska Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa.

                      W ramach konkursu uczniowie przygotowywali pracę na jeden w wybranych tematów:

                      1. Prawa i obowiązki obywatelskie,

                    • Egzamin ósmoklasisty
                     • Egzamin ósmoklasisty

                      Jak wiedzą wszyscy zainteresowani, ukoronowaniem nauki w szkole podstawowej są egzaminy końcowe – egzaminy ósmoklasisty. Są przeprowadzane z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – w przypadku naszej gminy jest to język angielski. Dotychczas egzaminy były pisane w kwietniu, w roku 2021 harmonogram przedstawia się następująco:

                   • {#1508} 1
                   • {#1508} 2
                   • {#1508} 3
                   • {#1508} 4
                  • Librus Synergia
                  • Librus Synergia
                  • Librus Synergia
                  • Librus Synergia
                  • Godziny dzwonków

                   Środa 20.01.2021
                  • Galeria zdjęć

                    brak danych