• 13 września klasy pierwsze wybrały się na piknik integracyjny do Grabowca. Było to jednocześnie jedno z działań zaplanowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. Najpierw dzieci spotkały się z leśniczym panem Grzegorzem Patkiem, który oprowadził je po okolicznym lesie. Dzieci dowiedziały się, że głównym obowiązkiem leśniczego jest dbanie o las. Leśniczy przypomniał dzieciom, jak należy zachowywać się w lesie, jakie korzyści da
        • Szanowni Państwo,

         Nadleśnictwo Zielona Góra wraz z Nadleśnictwem Przytok,

         we współpracy z Polskim Towarzystwem Leśnym,

         Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Zielonej Górze
          • We wszystkich sprawach związanych z dojazdami autobusami ZKP prosimy kontaktować się :           Zielonogórska Komunikacja Powiatowa

           tel. 788 053 322

           zkp@swidnica.zgora.pl
             • Podczas pierwszych dni nauki poloniści uczący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy aktywnie zaangażowali się w zorganizowanie kolejnej edycji Narodowego Czytania. W tym roku postanowiono zapoznać całą Polskę z tekstem dramatu Gabrieli Zapolskiej pod tytułem „Moralność pani Dulskiej”. Uczniowie klas 4 – 8 mieli okazję zobaczyć gazetkę dokumentującą życie i twórczość pisarki a podczas lekcji obejrzeli obszerne fragmenty sztuki zrealizowanej p
              • Szkolny Wolontariat 31.08.2021r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku, Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz wręczył na ręce Pani Dyrektor Liliany Reimann statuetkę i certyfikat Lidera Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego 2021 dla Szkolnego Wolontariatu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Świdnicy. Pani Wójt Izabela Mazurkiewicz na uroczystym apelu rozpoczynającym rok szkolny 2021/2022 wręczyła na r
                • Od wielu lat w szkole w Koźli działa SKO, czyli Szkolna Kasa Oszczędności. Jest to program edukacji finansowej, który realizowaliśmy przez cały rok szkolny. Wykonując zadania zawarte w tym programie, dzieci mają możliwość zgromadzenia realnych oszczędności na swoich kontach w banku PKO BP a także uzyskania wiedzy i rozwinięcia umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, edukacji ekonomicznej i zdrowotnej oraz bezpieczeństwa, ze szczególnym zwróc
                       • W roku szkolnym 2021/2022 wydawanie posiłków w stołówce szkolnej rozpoczynamy:

                        2 września (czwartek)                        Warunkiem korzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest złożenie:
                        • Szkoła

                         Od 1 września, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w przedszkolnych i szkolnych placówkach będą obowiązywały procedury opracowane w ubiegłym roku szkolnym, choć nieco zmienione. Bieżąca dokumentacja dotycząca COVID-u znajduje się na stronie internetowej szkoły.
                         • Przedszkole

                          Nowy rok szkolny rozpocznie się dopiero za 2 tygodnie, a po świdnickich szkolnych korytarzach żwawo już kroczą przedszkolaki, których rodzice, z uwagi na pracę zawodową, przyprowadzili do Publicznego Przedszkola w Świdnicy. Wraz z powrotem dzieci przedszkolnych do placówki rozpoczęła funkcjonowanie stołówka szkolna, przedszkolaki chętnie zjadają tam smaczny obiad.
                           • Od nowego roku szkolonego 300 zł w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał
                            i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

                            W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo
                            300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje na dzieci do 20. roku życia lub
                            • W dniu 13 kwietnia 2018 r. uchwałą Rady Gminy Świdnica oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy został przekształcony w Przedszkole Publiczne w Świdnicy i jednocześnie utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy.
                             • W skład naszej placówki wchodzą Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
                              w Świdnicy z oddziałami gimnazjalnymi oraz Szkoła Filialna w Koźli. Świdnicka Szkoła Podstawowa znajduje się przy ulicy Ogrodowej 36, Przedszkole Publiczne przy ulicy Długiej 30. Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Koźli mieszczą się w jednym budynku – Koźla 117.
                              • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świdnicy jest kameralną szkołą,
                               w której nikt nie jest anonimowy. Zapewniamy uczniom rzetelne przygotowanie do dalszej nauki i przyjemną atmosferę na co dzień. Aby nasi wychowankowie byli bezpieczni, w budynku szkoły i na zewnątrz zainstalowano monitoring wizyjny.
                               • Wyróżnia nas otwartość na drugiego człowieka, młodzież uczy się rozwiązywać różne problemy. Placówka jest nowoczesną szkołą, wyposażoną w środki dydaktyczne XXI wieku: tablice interaktywne, komputery i rzutniki multimedialne. Idąc z duchem czasu i chcąc jednocześnie spełnić oczekiwania rodziców – z dniem 1 września 2017 wprowadziliśmy dziennik elektroniczny. Nasza kadra pedagogiczna organizuje liczne koła przedmiotowe, zainteresowań i zajęcia wyrównawcze. Wszystkie dzieci mogą korzystać z opieki pedagogicznej, psychologicznej oraz logopedycznej.
                                • Już od najmłodszych klas uczniowie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego – od kl. 1, niemieckiego – od kl. 4. Uczniowie mogą korzystać
                                 z dwóch pracowni komputerowych i dużej czytelni multimedialnej. Bazę sportową naszej szkoły stanowi pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Uczniowie korzystają również z hali sportowej należącej do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
                                 • Młodzież uczęszczająca do naszej placówki wywodzi się z 12 wiosek leżących na terenie Gminy Świdnica – są to Piaski, Łochowo, Letnica, Koźla, Grabowiec, Lipno, Drzonów, Radomia, Orzewo, Buchałów, Słone
                                  i Wilkanowo oraz Świdnica. Wszystkich dowożą 4 gimbusy finansowane przez samorząd lokalny. To właśnie dzięki samorządowi Gminy Świdnica nasza Szkoła wciąż się rozwija, czego najnowszym dowodem jest termomodernizacja placówki.
                                  • {#1508} 1
                                  • {#1508} 2
                                  • {#1508} 3
                                  • {#1508} 4
                                 • Biuletyn informacji publicznej
                                 • Librus Synergia
                                 • Librus Synergia
                                 • Librus Synergia
                                 • Godziny dzwonków

                                  Niedziela 19.09.2021
                                 • Galeria zdjęć

                                   brak danych