• SZKOLNY  PLAN  NAUCZANIA

    rok szkolny 2023/2024

    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy

     

    I ETAP EDUKACJI ( klasy 1 - 3 w cyklu trzyletnim )

    Lp.

    Zajęcia  edukacyjne

    KL. 1

    KL.2

    KL.3

    Łącznie

     

    1.

    2.

    3.

    4.

     

    Edukacja wczesnoszkolna

    Język angielski

    Edukacja informatyczna

    Godziny do dyspozycji dyrektora:

    a) Zajęcia taneczne

    b) Kółko szachowe

    c) Zajęcia sportowe – piłka ręczna

     

    17

    2

    1

     

     

    -

    1

    -

     

    17

    2

    1

     

     

    1

    -

    -

     

    17

    2

    1

     

     

    -

    -

    1

     

    51

    6

    3

     

     

    1

    1

    1

     

    Razem

    21

    21

    21

    63

    1.

    2.

    Religia

    Etyka

    2

    -

    2

    -   

    2

    -

    6

    2

     

     

    1.

     

    2.

     

    3.

     

     

    4.

    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

     

    Zajęcia rewalidacyjne

     

    Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

    Nauczyciel współorganizujący kształcenie

     

     

    1   

     

    -

     

    1

     

    -

     

     

    1

     

    -

     

    1

     

    -

     

     

    1

     

    2

     

    1

     

    1

     

     

    3

     

    2

     

    3

     

    1

     

     

    1.

     

    2.

    Godziny dodane przez Gminę Świdnica

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

     

    Gimnastyka korekcyjna

     

     

    1

     

    1

     

     

    1

     

    1

     

     

    1

     

    1

     

     

    3

     

    3