• Rekrutacja 2022/2023

    Nabór do przedszkola - terminy

    21.02 - 28.-02 - Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym/oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko

    1.03 - 28.03 - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

    12.04 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

    13.04 - 26.04  -Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

    27.04 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

    Dokumenty dotyczące naboru do przedszkola

     

     

    Nabór do szkoły - terminy

    1.03 - 31.03 - Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej

    12.04 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

    13.04 - 26.04 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

    27.04 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjnej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

    Dokumenty dotyczące naboru do szkoły