• Nasze pasje

   • Zgodnie z założeniami Koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy postanowiliśmy promować uczniów dbających o swój wszechstronny rozwój, doskonalących swoje zainteresowania.

    Pasje pozwalają uczniowi bezinteresownie angażować się w jakieś działania nawet pomimo napotykanych trudności. Są źródłem motywacji do podejmowania różnych aktywności. Stanowią bardzo ważny czynnik rozwoju uzdolnień człowieka, gdyż napędzają jego pracowitość i kształtują emocjonalną odporność na porażki. Każdy uczeń ma potrzebę sukcesu a rolą szkoły i rodziców jest dostarczenie mu okazji do tego typu doświadczeń.

    Podczas lekcji języka polskiego uczniowie klasy 6 mieli okazję zaprezentować swoje muzyczne pasje. Muzykę nazwali krzykiem duszy, wolnością, energią, smutkiem, dźwiękiem.

    Swoje umiejętności gry na różnych instrumentach zaprezentowali następujący uczniowie: Ewa Kołodziej, Lena Kociańska, Kacper Mielczarek oraz Arsenii Zaitsev (uczeń z Ukrainy).