• Wolontariat to przede wszystkim naturalny
    odruch serca, który przynagla każdego człowieka
    do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu”

    Jan Paweł II

    SZKOLNY WOLONTARIAT ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ

    W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

    ZARZĄD SZKOLNEGO WOLONTARIATU

    PRZEWODNICZĄCY: Kamil Fudali

    Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Hanna Weise

    SKARBNIK: Natalia Machanek

     

     

                Szkolny Wolontariat pod patronatem Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK w Zielonej Górze pracuje od wielu lat przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Świdnicy, prowadząc działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz w innych akcjach charytatywnych.

    Członkowie Szkolnego Wolontariatu – uczniowie klas V – VIII SP prowadzą działalność przede wszystkim na rzecz społeczności lokalnej, rozwijając w ten sposób postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtując życzliwość i bezinteresowność oraz zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących pomocy. Wolontariat to również propozycja spędzania czasu wolnego, poprzez promocję działań wolontariackich: akcje charytatywne lokalne i ogólnopolskie, prace projektowe, organizację pomocy koleżeńskiej, współpracę z zespołami klasowymi i wychowawcami, konkursy, prowadzenie zajęć warsztatowych i szkoleń, a także akcje promujące zdrowy styl życia.

    Rok szkolny rozpoczęliśmy spotkaniem Szkolnego Wolontariatu, na którym wybraliśmy samorząd wolontariatu oraz przywitaliśmy nowych członków z klas 5. Chętnych do działania w naszym wolontariacie jest 34 uczniów. Planujemy kontynuacje akcji: „Drzewko szczęścia”, „Gorączka złota”, „Dziel się uśmiechem” – profilaktyka higieny jamy ustnej, „Pełna miska dla schroniska” oraz współpracę z fundacją „Pomóż i Ty”, udział w projektach i pomoc młodszym dzieciom w nauce.

    Nasze hasło to: Masz ochotę pomóc światu, udaj się do wolontariatu!

    Opiekunki Wolontariatu Szkolnego: Małgorzata Furmanek, Sylwia Kata, Wioletta Tkaczyk