• SZKOLNY WOLONTARIAT ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

    Wolontariat to przede wszystkim naturalny
    odruch serca, który przynagla każdego człowieka
    do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu”

    Jan Paweł II

    Szkolny Wolontariat pod patronatem Lubuskiego Oddziału Rejonowego PCK w Zielonej Górze pracuje od wielu lat przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  im. Jana Pawła II,  prowadząc działalność  na rzecz wolontariatu szkolnego, który jest szczególnie zasłużony w pracy dla lokalnej społeczności.

    Członkowie Szkolnego Wolontariatu – uczniowie klas V – VIII SP prowadzą  działalność  przede wszystkim na rzecz społeczności lokalnej, rozwijając w ten sposób postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtując życzliwość  i bezinteresowność oraz zaangażowanie  na rzecz osób potrzebujących pomocy. Wolontariat to również propozycja spędzania wolnego czasu poprzez promocję działań wolontariackich: akcje charytatywne lokalne i ogólnopolskie, prace projektowe, organizację pomocy koleżeńskiej, współpracę z zespołami klasowymi i wychowawcami, konkursy, prowadzenie zajęć warsztatowych i szkoleń, a także akcje promujące zdrowy styl życia.

    Rok szkolny rozpoczęliśmy rekordową liczbą członków – 46, chętnych do działania wolontariuszy. Planujemy kontynuacje akcji: „Drzewko szczęścia’,  „Góra grosza’, „Dziel się uśmiechem” oraz pomoc młodszym dzieciom w nauce.

    Nasze hasło to Masz ochotę pomóc światu, udaj się do wolontariatu!

     

    Opiekunki Wolontariatu Szkolnego: Małgorzata Furmanek, Sylwia Kata, Wioletta Tkaczyk, Ewelina Bitner