• Opłata za miesiąc

    PAŹDZIERNIK

       SZKOŁA (22 dni) - 132 zł

       PRZEDSZKOLE (22 dni) - 242 zł

     

    Szanowni Rodzice/Opiekunowie

    W roku szkolnym 2023/2024 wydawanie posiłków w stołówce szkolnej rozpoczynamy:

    11 września (poniedziałek)

    Warunkiem korzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest złożenie:

    •             pisemnej deklaracji,

    •             oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna

    Wpłaty za obiady należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca na nr konta bankowego:

               Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy

    PKO BANK POLSKI

    63 1020 5402 0000 0602 0382 1402

     

    z podaniem w tytule płatności następujących danych:

    imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty (opłata za obiad)

     

    PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !

    W przypadku braku płatności obiady nie będą  wydawane.

     

    deklaracja korzystania z obiadów