• Frida Kahlo
     • Zgłębiamy tajniki sztuki

     •  Mariola Zapotoczna

      Nie ulega wątpliwości, że sztuka pełni ważną rolę w życiu dzieci. Klasa 3B podczas lekcji online zgłębiała tajniki sztuki i obcowała z jej wytworami. Był to doskonały sposób na odkrywanie siebie, eksperymentowanie z tym, co sprawia przyjemność i pozwala odkryć własne mocne strony. Wielu uczniów po tych zajęciach wyjawiło głośno, że marzą, aby w przyszłości zostać sławnym artystą. To właśnie artyści są inspiracją, bo pokazują, że udało im się poprzez sztukę zrealizować własne zamierzenia, a nie ma nic piękniejszego od dziecięcych marzeń i znalezienia drogi do ich realizacji. Uczniów szczególnie zaintrygowała postać Fridy Kahlo. Rozmawialiśmy o jej życiu, twórczości, osiągnięciach, niepowodzeniach. Następnie zostały wykonane portrety słynnej artystki. Jakość prac przeszła najśmielsze oczekiwania. W naszych dzieciach drzemie naprawdę olbrzymi potencjał!

       

    • klawiatura, tablet
     • Ogólnopolski konkurs "Orzeł informatyczny"

     • Marcin Strzelczyk

      Drodzy Uczniowie


      Informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną i zdalnym trybem nauczania Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Informatyczny” zostanie przeprowadzony w formie internetowej (online). Konkurs odbędzie się 29 kwietnia 2021 r.


      Szkolny Koordynator przekaże dzieciom link oraz krótką instrukcję, które zostaną wysłane z odpowiednim wyprzedzeniem. Konkurs będzie można uruchomić przez 24 godziny w wyznaczonym dniu. Test należy rozwiązać w domu, wykorzystując dowolne urządzenie z dostępem do Internetu (np. laptop, tablet, telefon). Otwarcie arkuszy konkursowych jest bardzo proste i nie wymaga żadnych dodatkowych umiejętności obsługi komputera, instalowania oprogramowania ani specjalnego sprzętu.

      Do konkursu mogą również dołączyć nowi uczestnicy, nawet w dniu 29 kwietnia 2021 r., jeżeli Szkolny Koordynator wyrazi na to zgodę i przekaże im link. Zainteresowanych prosimy o kontakt poprzez dziennik elektroniczny z nauczycielem informatyki Marcinem Strzelczykiem.

      Jesteśmy przekonani, że konkurs dla wszystkich będzie znakomitą intelektualną zabawą oraz okazją do urozmaicenia zajęć dydaktycznych. Życzymy Wam sukcesów w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Informatyczny”.

       

       

    • obiady
     • Opłata za obiady w kwietniu

     • Aktualizacja

      Przedszkole                   10 dni  x 1,75 zł = 17,50  zł

       Szkoła                               5 dni x 3,50 zł = 17,50 zł

     • Przedłużone obostrzenia

     • Ze względu na trudną sytuację w szpitalach i zwiększającą się z dnia na dzień liczbę osób wymagających hospitalizacji obecne obostrzenia zostają wydłużone do 18 kwietnia br. Wiecej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

    • KLUB LEŚNIK SŁONE sekcja TRAMPKARZ
     • KLUB LEŚNIK SŁONE sekcja TRAMPKARZ

     • KLUB LEŚNIK SŁONE sekcja TRAMPKARZ zachęca  młodych zawodników z roczników 2007, 2008 i 2009 do uczestnictwa w zajęciach. Zapraszamy na nieodpłatne treningi, które odbywają się dwa razy w tygodniu na boisku przy zalewie w Świdnicy. Informujemy, iż istnieje możliwość wzięcia udziału w meczach Krosna Odrzańskiego III ligi okręgowej C1 – „Trampkarz”.

      Ze względu na tymczasową przerwę spowodowaną pandemią COVID-19 chętnych zawodników wraz z rodzicami klub prosi o kontakt: 

      Kontakt: 781 118 892 (Łukasz Sulimierski)

      Mejl: lesnikslone@wp.pl

      - „Leśnik” Słone

    • zajączek w koszyczku
     • Wielkanoc

     • Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

      pełnych wiary, nadziei i miłości. 

      Radosnego, wiosennego nastroju, 

      serdecznych spotkań w gronie najbliższych.

       

    • Zarządzenie nr 11/ 2021
     • Zarządzenie nr 11/ 2021

     •  

      Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

      z dnia 29 marca 2021 r.

       

      Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      zarządzam, co następuje:

      § 1

      1. Od 22 marca br. do 11 kwietnia zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów Przedszkola Publicznego w Świdnicy oraz Oddziału Przedszkolnego w Koźli. Tym samym do 11 kwietnia br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas 1-8.
      2. Szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie placówki na wniosek:
      • rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
      • rodziców dzieci, którzy:

      a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

      b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

      c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

      d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, e) wykonują działania ratownicze,

      f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

      g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

      h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

      i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,  

      j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

      k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

       

      § 2

               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

       

       

    • Kogut z papieru - dla poprawienia nastroju
     • Koguty, które poprawiają nastrój

     • Mariola Zapotoczna

      W dzisiejszych, jakże trudnych, czasach trzeba sobie jakoś umilić życie. Przepiękne koguty wykonane przez uczniów klasy III B na pewno każdemu poprawią nastrój. No bo któż się nie uśmiechnie, patrząc w te kogucie oczy? W dodatku wszystkie prace zostały samodzielnie wykonane przed kamerkami podczas e-plastyki. Wesołych Świąt, Kochani.

    • terminy rekrutacji
     • Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

     • żródło: men.gov.pl i ko-gorzow.pl

      Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

    • Informacja o funkcjonowaniu przedszkola
     • Informacja o funkcjonowaniu przedszkola

     • Informujemy, iż w dniach 29.03-09.04.2021 roku, Przedszkole Publiczne w Świdnicy oraz Oddział Przedszkolny w Koźli przechodzą w tryb nauczania zdalnego. Na wniosek rodziców przedszkole będzie prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Rodzice w tym okresie będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczasowych zasadach tym wszystkim osobom, które będą musiały zostać w domu z dziećmi.

      W miarę uzyskiwania nowych informacji będziemy się z Państwem kontaktować w kolejnych dniach. Z życzeniami zdrowia.

      Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

    • konkursy plastyczne
     • Informacja o konkursach plastycznych

     • Renata Uss-Wocial

      Zdalne nauczanie na lekcjach plastyki to nie tylko tworzenie prac tematycznych uczniów na zajęciach online, ale także podejmowanie wyzwań konkursowych. A było ich kilka. Do tej pory nie prezentowaliśmy dzieł uczniów, bowiem organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji po ogłoszeniu wyników. Zatem kilka słów o konkursach, uczestnikach i ich pracach, które prezentujemy w innej formie niż do tej pory.

    • Zarządzenie nr 10/ 2021
     • Zarządzenie nr 10/ 2021

     • Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

      z dnia 19 marca 2021 r.

       

      Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      zarządzam, co następuje:

      § 1

      1. Od poniedziałku, tj. od 22 marca br. do 9 kwietnia zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej. Tym samym do 9 kwietnia br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas 4-8.
      2. Szkoła na wniosek rodziców zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła na wniosek rodziców zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.
      3. Przedszkole Publiczne w Świdnicy oraz Oddział Przedszkolny w Koźli będą funkcjonować bez zmian.
      4. Dowozy dzieci do przedszkola oraz spożywanie obiadu pozostaje bez zmian.

      § 2

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

       

    • Lubuski Konkurs Recytatorski, dziewczynka z książką
     • Lubuski Konkurs Recytatorski

     • Marta Karpińska-Lizurek

      Co roku uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w Lubuskim Konkursie Recytatorskim. Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną pandemią, konkurs odbył się w formie zdalnej. Nagrania recytacji uczniów zostały przesłane do Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy. Wśród nominowanych do etapu powiatowego, znalazły się:

      • w II kategorii wiekowej (kl. 4-5): Aleksandra Hołobotowska i Małgorzata Kostrzewa,
      • w III kategorii wiekowej (kl. 6-8): Oliwia Rożniatowska.

      Miło nam poinformować, że podczas eliminacji powiatowych wyróżnienie zdobyła Aleksandra Hołobotowska.

       

      Gratulujemy młodym recytatorom!

    • Konkursy przedmiotowe, uczennica nad książką
     • Konkursy przedmiotowe pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty

     • Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy wzięli udział
      w konkursach przedmiotowych organizowanych pod patronatem Lubuskiego  Kuratora Oświaty. Po etapie szkolnym do konkursów przedmiotowych na szczeblu rejonowym zakwalifikowali się:

       

      1. Język polski - Alicja Kołodziej - kl. 8a, Milena Rożniatowska - kl. 8b

      2. Matematyka  - Alicja Kołodziej - kl. 8a

      3. Chemia - Alicja Kołodziej - kl. 8a

      4. Język angielski - Bruno Chudecki, Adam Warecki, Dorian Gil - kl. 7b;

          Alicja Kołodziej - kl. 8a; Milena Rożniatowska - kl. 8b.

       

      Konkursy  kuratoryjne to jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy, w jakich mogą startować uczniowie szkół podstawowych. Udział w nich wymaga od ucznia – jak i przygotowującego go nauczyciela – zaangażowania i wielu godzin pracy. Uczniowie musieli zdobyć co najmniej 85%, aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego. Miło nam poinformować, że do ostatniego etapu zakwalifikowała się Alicja Kołodziej. Wyniki uczennicy przedstawiają się następująco:

       

      1. Język polski - Alicja Kołodziej - 90%, opiekun Małgorzata Węgłowska

      2. Matematyka - Alicja Kołodziej -  92%, opiekun Aneta Bukowiecka.

       

      Udział w konkursach przedmiotowych to działanie wpisujące się w Szkolny Program Wspierania Zdolności i Talentów, który jest realizowany w naszej szkole od 2018 roku. Celem programu jest rozpoznawanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

      Mimo że rozwijanie pasji w dobie pandemii nie jest łatwe, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nie spoczywają na laurach i osiągają wysokie wyniki w licznych konkursach przedmiotowych.

       

      Gratulujemy zwycięzcom!