• Uwaga uczniowie klas 8!
     • Uwaga uczniowie klas 8!

     •  

      Drodzy uczniowie, w czasie nauki zdalnej macie możliwość uczestniczenia w konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych z nauczycielami w szkole.

      Wykaz konsultacji w dniach 1.03 – 10.03.2021 r.

       01.03 - godz. 8:00 

      1. Klasa 8a – język polski, matematyka
      2. Klasa 8b – język polski, język angielski

      03.03 -  godz. 8:00 .   

      1. Klasa 8a – język polski, język angielski
      2. Klasa 8b – język polski, matematyka

      08.03     – godz. 8:00 .

      1. Klasa 8a – język polski, matematyka
      2. Klasa 8b – język polski, język angielski

      10.03 -  godz. 8:00 .

      1. Klasa 8a – język polski, język angielski
      2. Klasa 8b – język polski, matematyka

      09.03 o godz. 8:00 odbędzie się diagnoza  organizowana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

      W dniach 17.03-19.03 odbędą się próbne egzaminy organizowane przez Centralną  Komisję Egzaminacyjną :

      • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
      • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
      • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język angielski
     • Jak żyli Słowianie

     • Mariola Zapotoczna

      Uczniowie klasy 3b rozmawiali podczas lekcji na temat historii Polski i początków naszego państwa. Wykorzystując fakt, iż mieszkamy w miejscowości, w której swoją siedzibę ma Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza, zaprosiliśmy do szkoły panie pracujące w tej placówce. W końcu nikt, tak jak one, nie zna tego tematu. Nasz gość – pani Monika szczegółowo opowiadała o tym, jak żyli Słowianie, czym się zajmowali, co jedli. Mogliśmy zobaczyć, czym przed tysiącem lat bawiły się dzieci i jakie były ich zadania w gospodarstwie domowym. Zajęcia zakończyliśmy warsztatami lepienia z gliny. Wśród naszych „dzieł” znalazły się między innymi zwierzęta, miski i dzbanki. To było bardzo ciekawe i inspirujące spotkanie.

    • Dzielna Ania z Zielonej Góry walczy z SMA
     • Dzielna Ania z Zielonej Góry walczy z SMA

     • Dzielna Ania z Zielonej Góry walczy z SMA. Jest to choroba genetyczna powodująca zanik mięśni. Aby pomóc Ani, konieczne jest zakupienie najdroższego leku świata - potrzebne jest 9 i pół miliona złotych! Rodzice dzielnej dziewczynki podjęli trud zbiórki tak ogromnej góry pieniędzy. My również możemy pomóc. Jak?
      Przynieście, proszę, do świetlicy szkolnej:
      - plastikowe zakrętki
      - zużyte baterie
      - zużyte/ stare telefony komórkowe
      - drobne monety – „grosiki”.

      Bez naszej pomocy dziewczynka może nie pokonać choroby. Lecz jeśli wszyscy podamy Jej pomocną dłoń, ma wielką szansę to uczynić!!!

    • Zdalne nauczanie w przedszkolu
     • Zdalne nauczanie w przedszkolu

     • W związku z wystąpieniem zakażenia COVID - 19 w Przedszkolu Publicznym w Świdnicy

      Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym - Gminą Świdnica, w dniach 18-28 lutego 2021r. wprowadza  zdalne nauczanie w przedszkolu.

      Osoby, które zostały objęte kwarantanną, zostaną o tym fakcie powiadomione przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

       

      Liliana Reimann - dyrektor

    • Walentynki 2021
     • Walentynki 2021

     • Konkurs walentynkowy rozstrzygnięty!

      Dziękujemy klasom, które zrealizowały swoje pomysły i przesłały nam prace związane z Dniem Zakochanych. Wybór  zwycięzcy był dla jury niezwykle trudny. Komisja sędziowska, po gorącej dyskusji, wybrała trzy filmy, które ex aequo zajęły pierwsze miejsce. Są to „produkcje” klas 5, 6A i 6B. Jury przyznało jednocześnie dwa wyróżnienia – otrzymały je dwie klasy – 4 i 7C. Po powrocie do szkoły u pani Dyrektor czekają na Was słodkie nagrody. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

    • Zdjęcie przedstawia dzieci, które prezentują stroje mody ekologicznej
     • Klasowy pokaz mody ekologicznej

     • Ze względu na pandemię tradycyjny bal karnawałowy klasa 3A zamieniła w tym roku na klasowy pokaz mody ekologicznej. Po wcześniejszej rozmowie na temat ekologii i pracy projektantów mody postanowiliśmy wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Swoje stroje wykonaliśmy z różnorodnych materiałów przeznaczonych do recyklingu, np.: kartony, gazety, foliowe reklamówki, plastikowe nakrętki itp. Na naszym pokazie można było podziwiać m.in. ekologiczny strój panny młodej, rycerza, Pippi, Steve’a z Minecraft’a. Podczas prezentacji świetnie się bawiliśmy. To był naprawdę udany dzień.
       

      Elżbieta Brzezińska

    • przedmioty egzaminacyjne
     • Uwaga Uczniowie klas 8!

      1. Wszystkie lekcje z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski) trwają 45 minut oraz prowadzone są online.
      2. Obecność na zajęciach dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych jest obowiązkowa.
      3. Udział w konsultacjach prowadzonych w trybie stacjonarnym jest obowiązkowy z zachowaniem reżimu sanitarnego.

      Liliana Reimann- dyrektor szkoły

    • Uwaga!! Nauczanie hybrydowe w klasach 1-3
     • Uwaga!! Nauczanie hybrydowe w klasach 1-3

     • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy, w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym - Gminą Świdnica, w dniach 11-19 lutego 2021r. wprowadza nauczanie hybrydowe (stacjonarne połączone ze zdalnym).

      Dzieci klas 1-3, które po zajęciach dydaktycznych uczestniczyły w zajęciach opiekuńczych w świetlicy, będą brały udział w nauczaniu zdalnym. Dla pozostałej części klasy zajęcia odbywać się będą jak do tej pory - stacjonarnie w szkole.

       

      Liliana Reimann - dyrektor

     • Przygotowania do Dnia Bezpiecznego Internetu

     • Nasi uczniowie mają świadomość zagrożeń cyfrowych. Dlatego tradycyjnie bierzemy udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

    • Zimowy bal karnawałowy
     • Zimowy bal karnawałowy

     • W środę 3 lutego po długiej przerwie, spowodowanej zdalnym nauczaniem i feriami świąteczno-zimowymi, nadeszła chwila beztroski i dobrej zabawy. Zimowy bal karnawałowy był przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Dodatkowo uczniowie wszystko przygotowali samodzielnie. No, może z malutką pomocą. Mogliśmy więc zobaczyć własnoręcznie przygotowane stroje, udekorowaną klasę i bardzo ciekawe gry. W konkursach mógł wziąć udział, kto chciał i ile razy chciał. Dzięki różnorodnym zabawom czas szybko płynął. Radościom nie było końca. Wszyscy stwierdzili, że to najwspanialszy bal karnawałowy, jaki do tej pory się odbył.

       Mariola Zapotoczna

    • Zarządzenie nr 0050.8.2021
     • Zarządzenie nr 0050.8.2021

     • Wójta Gminy Świdnica

      z dnia 15.01.2021 r.

      w sprawie:  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola Publicznego i klasy I w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II i Filii w Koźli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.

                  Na podstawie zarządzenia nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Świdnica z dnia 15 stycznia 2021 r. wprowadza się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola Publicznego/oddziału przedszkolnego i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.

                  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola Publicznego/oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy i Filii w Koźli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.

      S22BW-821012016050(1).pdf​​​​​​​

    • Procedury bezpieczeństwa
     • Procedury bezpieczeństwa

     • Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy w roku szkolnym 2020/2021 w związku z COVID-19 (aktualizacja z dnia 18 stycznia 2021r. w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.01.2021r.)

      1. Uczniowie/dzieci nie mogą uczęszczać do szkoły lub placówki, jeśli wykazują objawy sugerujące infekcję dróg oddechowych lub któryś z ich domowników został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
      2. Codziennie podczas 1. godziny lekcyjnej dzieci będą miały mierzoną temperaturę ciała bezdotykowym termometrem.
      3. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą przyprowadzić ucznia/dziecko do szkoły lub placówki, jeżeli nie wykazują objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych. Rodzic/opiekun przy wyznaczonym wejściu przekazuje dziecko pracownikowi szkoły.
      4. Wszystkie osoby trzecie (np. listonosz, kurier, petent) wchodzące do budynku muszą posiadać osłonę ust i nosa (maseczka/przyłbica) oraz skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk lub założyć rękawiczki ochronne. Instrukcja używania płynu oraz informacja o obowiązku jego użycia są umieszczone przy wejściu do budynku szkoły lub placówki.
      5. Należy zapewnić drogę szybkiej i stałej komunikacji z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia/dziecka, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
      6. W razie zauważenia u ucznia/dziecka objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, nauczyciel powinien odizolować ucznia/dziecko, zapewniając dystans min. 2 m między uczniem/dzieckiem a innymi osobami. Następnie nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów), by odebrali ucznia/dziecko ze szkoły lub placówki własnym środkiem transportu.
      7. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie muszą bezzwłocznie umyć/zdezynfekować ręce.
      8. Przedmioty wykorzystywane podczas zajęć (np. piłki, skakanki) należy czyścić lub dezynfekować. Sprzęty i przedmioty, których nie można efektywnie wyczyścić ani zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
      9. Wszystkie sale i korytarze muszą być wietrzone przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy (w razie potrzeby również w czasie zajęć).
      10. Na zajęciach sportowych należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
      11. Uczniowie/dzieci nie powinni zabierać do szkoły lub placówki niepotrzebnych przedmiotów. Nie dotyczy to uczniów/dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności niepełnosprawnych. W ich przypadku należy pilnować, by uczeń/dziecko nie przekazywał/-o przedmiotu innym osobom. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni zadbać o regularne czyszczenie przedmiotu.
      12. Należy korzystać z szatni z zachowaniem zalecanego bezpiecznego dystansu społecznego.
      13. Należy ograniczyć kontakty personelu kuchennego i administracyjnego z uczniami/dziećmi i nauczycielami.
      14. Jeżeli uczniowie/dzieci lub pracownicy używają na terenie szkoły lub placówki rękawiczek lub maseczek jednorazowych, należy zapewnić miejsce lub pojemniki do ich wyrzucania (zgodnie z zaleceniami GIS).
      15. Zaleca się korzystanie z maseczek lub przyłbic podczas przebywania w częściach wspólnych szkoły (dotyczy uczniów i personelu).
      16. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust przez uczniów podczas dowozów uczniów do szkoły organizowanych przez Gminę.
      17. Naczelną zasadą jest zachowanie dystansu społecznego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Uczniowie z poszczególnych klas mają ograniczony do minimum kontakt z pozostałymi klasami.
      18. Każda klasa ma wyznaczone wejście do budynku:

      A (główne) – pracownicy, dzieci korzystające z e świetlicy, klasa: 1b, 2b, 3a

      B (gimnazjum) -   klasa: 1a, 2a, 3b

      1. Poszczególne klasy będą korzystały tylko z przydzielonych im gabinetów ( z wyłączeniem niektórych zajęć np. w-f, informatyka, języki obce)

      Klasa:

      1a – 1

      1b – 7

      2a – 34

      2b – 8

      3a -23

      3b – 36

      1. Części wspólne szkoły będą na bieżąco dezynfekowane po przerwach.
      2. Wprowadza się różne godziny wydawania posiłków na stołówce szkolnej i dystans między stolikami.
      3. Dzieci przebywające po zajęciach w szkolnej świetlicy w miarę możliwości będą kontaktowały się z kolegami z danej klasy.
      4. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      5. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Klasy wychodzą na przerwę wg obowiązującego indywidualnego harmonogramu.
      6. W szkole zostaje wyznaczone izolatorium ( gabinet po lewej stronie przy wejściu A) dla uczniów, u których w czasie lekcji wystąpią objawy chorobowe.
    • Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
     • Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

     • Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

      w Świdnicy z dnia 15 stycznia 2021r.

       

      W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zarządzam, co następuje:

      § 1

      Od 18 stycznia br. uczniowie klas 1 – 3 wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie  z obowiązującymi w szkole procedurami. Klasy 4 – 8 pracują w trybie zdalnym do odwołania.

       

      § 2

      1. Przyjazd i odjazd dzieci do przedszkola i szkoły będzie odbywać się zgodnie z rozkładem jazdy Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej.
      2. Uczniowie kl. 1 – 3 w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne) będą uczestniczyć stacjonarnie wg harmonogramu.
      3. Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, będą zorganizowane zajęcia lub zostanie umożliwiona realizacja zajęć zdalnych w szkole.
      4. Praca świetlicy szkolnej dla uczniów kl. 1 – 3 pozostaje bez zmian, tj. w godz. 6.45 – 16.30.
      5. Stołówka szkolna będzie wydawać obiady jak dotychczas.
      6. Dla uczniów klas ósmych będą organizowane zajęcia/konsultacje w małych grupach wg odrębnego harmonogramu.

       

      § 3

      Każda klasa pracuje wg indywidualnego harmonogramu dnia uwzględniającego m.in. korzystania z przerw, zajęć na boisku, korzystania ze stołówki szkolnej.

      § 4

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

      Liliana Reimann – dyrektor szkoły