• 41 WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE HONOROWEGO KRWIODAWSTWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

     • Spośród wielu prac nadesłanych do organizatora konkursu,  Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK i Lubuskiej Okręgowej Rady HDK PCK w Zielonej Górze, szczególne uznanie oraz I miejsce i  główną nagrodę zdobyły ex aequo w kategorii klas IV – VIII szkół podstawowych: Hanna Czarny – klasa 6 A i Dominika Bachman – klasa 8 B, którym serdecznie gratulujemy pomysłu i wykonania prac.

      Dziękujemy również pani Renacie Uss-Wocial za przeprowadzenie etapu szkolnego i wyłonienie najlepszych prac konkursowych.

      Małgorzata Furmanek, Szkolny Wolontariat

    • Mikołajkowy Turniej Sportowy w unihokeja
     • Mikołajkowy Turniej Sportowy w unihokeja

     • Z okazji mikołajek uczniowie uczęszczający na zajęcia sportowe SKS rozegrali między sobą turniej w unihokeja. Rywalizacja miała na celu: integrację grupy, wspólną zabawę, współdziałanie w zespole, akceptację siebie i innych, stosowanie zasady fair play . Mecz pomiędzy  „Reniferami Mikołaja” (Jarosław Mikoda, Nikodem Nerkowski, Mateusz Skrynek, Weronika Sołtysiak,  Anastasiia Horbova, Natalia Machanek, Dawid Kruszona) i „Mikołajkami” ( Erwin Jasinowski, Dominik Węclewicz, Zuzanna Mikoda, Krystian Mikoda, Marcel Olichwer, Amelia Batkowska i Zuzanna Kruszona) zakończył się zwycięstwem „Mikołajków”. Drużyny zostały obdarowane słodkościami ufundowanymi przez panią dyrektor – Lilianę Reimann.

      Małgorzata Furmanek

    • Przedszkole bez zakłóceń
     • Przedszkole bez zakłóceń

     • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy informuje, że od poniedziałku 14  grudnia wznawiamy gotowanie obiadów dla przedszkolaków w związku z pozytywnymi wynikami badania wody.

     • „Moja inspiracja do kariery”

     • W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Zespołu Interwizji Poradnictwa Zawodowego, a także Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego  w Gorzowie Wielkopolskim - partnera przedsięwzięcia,  udostępniamy film edukacyjny pt. „Moja inspiracja do kariery”.

      Film powstał w ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery  i ma celu szeroko pojęte promowanie poradnictwa zawodowego wśród dzieci i młodzieży i dorosłych.

       

    • Uwaga!!!
     • Uwaga!!!

     • W związku z negatywną próbką wody w miejscowości Świdnica (nie może być ona spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków oraz mycia rąk), prosimy rodziców o pozostawienie w domu dzieci, którym można zapewnić opiekę. Rodziców, którzy ze względów zawodowych nie mogą pozostawić dzieci w domu, prosimy o zapewnienie dzieciom napojów do picia oraz dodatkowego śniadania . Na chwilę obecną, nie możemy dzieciom przygotować herbaty oraz obiadu. Wyniki próbek wody pobranych do analizy powinny być znane w czwartek - 10 grudnia. O zaistniałych zmianach będziemy informować na bieżąco.

    • Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy
     • Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

     •  

      z dnia 08 grudnia 2020r.

       

      W związku z nowelizacją rozporządzenia z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz informacją Lubuskiego Kuratora Oświaty o zmianie terminu ferii zimowych oraz terminu konkursów etapu szkolnego zarządza się, co następuje:

      § 1

      Ustala się następujące terminy konkursów szkolnych:

      1. Konkurs przedmiotowy z historii – 26 I 2021 r.
      2. Konkurs przedmiotowy z geografii – 29 I 2021 r.
      3. Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego – 27 I 2021 r.
      4. Konkurs przedmiotowy z matematyki – 28 I 2021 r.
      5. Konkurs przedmiotowy z fizyki – 19 I 2021 r.
      6. Konkurs przedmiotowy z chemii – 20 I 2021 r.
      7. Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego – 21 I 2021 r.
      8. Konkurs przedmiotowy z biologii – 22 I 2021 r.
      9. Konkurs przedmiotowy z języka polskiego – 18 I 2021 r.

      § 2

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

      Liliana Reimann – dyrektor szkoły

    • Zarządzenie nr 13 /2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy
     • Zarządzenie nr 13 /2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy


     • z dnia 23 października 2020r.

      w sprawie powołania Szkolnych Komisji Konkursowych
      oraz organizacji etapu szkolnego konkursów przedmiotowych
      w roku szkolnym 2020/2021.

      Na podstawie § 3 ust. 2 w zw. z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 , z 2009 r. Nr 126,
      poz. 1041 , 2014 r.poz..1290 oraz z 2017r.. poz..1580), § 2 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad(DZ. U. z 2017r. poz. 1580) oraz zarządzenia Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 września 2020 r. nr 349/2020 w sprawie organizacji konkursów o zasięgu wojewódzkim w roku szkolnym 2020/2021 zarządza się, co następuje:

      § 1

      Dyrektor szkoły powołuje następujące szkolne komisje konkursowe:

      1. Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego w składzie:
      • Jacek Kucharczyk – przewodniczący
      • Małgorzata Węgłowska – członek
      • Marta Karpińska-Lizurek - członek
      1. Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego z Matematyki w składzie:
      • Aneta Bukowiecka  – przewodnicząca
      • Anna Lisiecka – członek
      1. Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego w składzie:
      • Anita Kucharczyk – przewodnicząca
      • Karolina Leśniarek – członek
      1. Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego w składzie:
      • Ewelina Wybudowska – przewodnicząca
      • Joanna Jamroziak – członek
      1. Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego z Historii w składzie:
      • Ewelina Bryś – przewodnicząca
      • Grażyna Dzieżyc – członek
      1. Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego z Fizyki w składzie:
      • Jowita Kozikowska – przewodnicząca
      • Anna Lisiecka – członek

            7) Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego z Chemii w składzie:

      • Bernadeta Klimczak – przewodnicząca
      • Grażyna Dzieżyc - członek
      1. Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego
       z Geografii w składzie:
      • Grażyna Dzieżyc – przewodnicząca
      • Bernadeta Klimczak - członek
      1. Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego z Biologii w składzie
      • Bernadeta Klimczak – przewodnicząca
      • Elżbieta Brzezińska  – członek

      § 2

      Ustala się następujące terminy konkursów szkolnych:

      1. Konkurs Przedmiotowy z Historii – 12 I 2021 r.
      2. Konkurs Przedmiotowy z Geografii – 15 I 2021 r.
      3. Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego – 13 I 2021 r.
      4. Konkurs Przedmiotowy z Matematyki – 14 I 2021 r.
      5. Konkurs Przedmiotowy z Fizyki – 19 I 2021 r.
      6. Konkurs Przedmiotowy z Chemii – 20 I 2021 r.
      7. Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego – 21 I 2021 r.
      8. Konkurs Przedmiotowy z Biologii – 22 I 2021 r.
      9. Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego – 18 I 2021 r.

      § 3

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                                                                   

       

      Dyrektor szkoły

     • Obiady grudzień

     • Wpłaty za obiady należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca na nr konta bankowego:

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy:

                                            PKO BANK POLSKI NR 63 1020 5402 0000 0602 0382 1402

      z podaniem w tytule płatności następujących danych: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty (opłata za obiad)

      W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego Covid‑19 nie są akceptowane inne formy płatności.

      OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC

      GRUDZIEŃ

      PRZEDSZKOLE    31,50  zł   ( 21 dni)

    • Konsultacje dla uczniów klas 8
     • Konsultacje dla uczniów klas 8

     • Zapraszamy uczniów klas ósmych na konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, które odbędą się w  godzinach 8:00-10:00 w następującym terminie:

      klasa 8b – poniedziałek, 30 listopada

      klasa 8a – środa, 2 grudnia

      Autobusy przywiozą uczniów na zajęcia i odwiozą po ich zakończeniu.

      7:00 Lipno, 7:09 Koźla, 7:14 Letnica Bloki, 7:20 Świdnica,

      7:20 Buchałów, 7:24 Słone, 7:27 Wilkanowo, 7:40 Piaski

    • Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego
     • Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego

     • Sukces! Miło nam poinformować, że w Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża Alicja Kołodziej z klasy 8A zajęła drugie miejsce (Alicja Kołodziej SP Świdnica - 25/30 pkt, dogrywka 14/15, druga dogrywka 14/15), z kolei Hanna Wiącek z klasy 8B zajęła miejsce czwarte (Hanna Wiącek SP Świdnica - 25/30 pkt, dogrywka 9/15). Gratulujemy i jesteśmy dumni z naszych Wolontariuszek.

      W tym roku konkurs odbył się zdalnie. Uczestnicy wzięli udział w teście i musieli odpowiedzieć na 30 naprawdę niełatwych pytań. Miasto Zielona Góra ufundowało najlepszym vouchery do sklepu Decathlon.

    • Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
     • Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

     • Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

       w Świdnicy z dnia 26 listopada 2020r.

       

      Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i Zarządzenia nr 0050.106.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 13 listopada 2020r. zarządzam, co następuje:

      § 1

      Dla klas 1 – 8 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy zdalne nauczanie zostaje przedłużone do 22 grudnia br.

      § 2

      Od 30 listopada br. dla klas 8 organizuje się w szkole konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych. Szczegółowy wykaz konsultacji będzie udostępniony na stronie szkoły wraz z kursami autobusów dla uczniów dojeżdżających.

      § 3

      Ferie zimowe będą trwać od 4 do 17 stycznia 2021 r.

      § 4

      Za zgodą Prezydium Rady Rodziców zmianie ulegają terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych z 4 - 5.01.2021r. na 28.05.2021r. i 04.06.2021r.

      § 5

      Przedszkole Publiczne w Świdnicy oraz Oddział Przedszkolny w Koźli pracują stacjonarnie bez zmian. Dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy i w tym dniu placówki przedszkolne są nieczynne.

      § 6

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

      Liliana Reimann – dyrektor Szkoły

       

       

    • GRATULUJEMY!
     • GRATULUJEMY!

     • GRATULUJEMY! Miło nam poinformować, że konkurs plastyczny z Europą w tle został rozstrzygnięty. W dniu dzisiejszym – 25 listopada, organizator, czyli  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra działający w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w  Gorzowie Wielkopolskim ogłosił wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Co Polska wniosła do UE? Kultura. Wartości. Produkty".

      Spośród 95 przesłanych prac szczególne uznanie jury zyskała praca naszej uczennicy – Dominika Bachman z klasy 8B zajęła II miejsce. Dominika otrzymała również nagrodę, którą jest czytnik e-book. Z pewnością wykorzysta to urządzenie zarówno w domu, jak i w szkole. Gratulujemy!

    • „Co Polska wniosła do UE? Kultura. Wartości. Produkty”.
     • „Co Polska wniosła do UE? Kultura. Wartości. Produkty”.

     • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra działający w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w  Gorzowie Wielkopolskim organizuje konkurs  plastyczny pod hasłem „Co Polska wniosła do UE? Kultura. Wartości. Produkty”.  Naszą szkołę w tym konkursie będą reprezentować następujący uczniowie: Zuzanna Kościńska (klasa 7c), Oliwia Rożniatowska, Nadia Wiszniewska i Wiktor Wlazły (klasa 7a), Barbara Marczenia i Gabriel Tomiak (klasa 8a) oraz Dominika Bachman (klasa 8b). W swoich pracach uczniowie skupili się przede wszystkim na tradycji i kulturze. Inspiracją do wykonania prac z grafiki komputerowej był projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury – „Świdnickie Pierzaki”, który odnosił się do tradycji darcia pierza i związanym z nią obrzędem. Drugim źródłem inspiracji były prace wykonywane w ramach szkolnego projektu „Krajobraz zza okna”. W ten sposób uczniowie ukazali w wyjątkowych ujęciach piękno swojej okolicy oraz wydarzenie kulturalne, które można by zaprezentować w krajach UE.
      Prace są po prostu wspaniałe! Zostały wykonane z wykorzystaniem różnych programów graficznych oraz różnych narzędzi, którymi uczniowie dysponują podczas nauki on-line. Chwalmy się pięknem, które nas otacza. Gratulujemy!

    • Zebranie z rodzicami
     • Zebranie z rodzicami

     • Szanowni Państwo!

                  W imieniu wychowawców Państwa dzieci mam przyjemność zaprosić na zebranie, które odbędzie się on-line 26 listopada 2020r. w godz. 17.00 – 19.00.

                  Każdy wychowawca umieści na strumieniu Classroom „zajęć z wychowawcą” (dotyczy klas 4 - 8) lub „edukacji wczesnoszkolnej” (dotyczy klas 1 – 3) link do połączenia, który będzie aktywny od godz. 17.00. Bardzo proszę o włączenie kamer.

      Pozdrawiam

      Liliana Reimann – dyrektor szkoły

     • "Przedszkole do hymnu"

     • Nasze dzieci uczestniczyły w akcji "Szkoła do hymnu". Dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11  zaśpiewały Mazurka Dąbrowskiego. W ten sposób włączyły się we wspólne świętowanie tej ważnej dla Polaków rocznicy.

    • "Szkoła do hymnu"
     • "Szkoła do hymnu"

     • Już po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w akcji "Szkoła do hymnu". Dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 uczniowie z.aśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. W ten sposób włączyliśmy się we wspólne świętowanie tej ważnej dla Polaków rocznicy. Klasy 1-3 połączyły się za pomocą komunikatorów i zaśpiewały hymn on-line.

    • „Mała książka – wielki człowiek”
     • „Mała książka – wielki człowiek”

     • 4 listopada 2020 r. obie klasy pierwsze wzięły udział  w  ogólnopolskiej kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”  przygotowanej przez Instytut Książki. Jej celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych. Uczniowie klas pierwszych zmierzyli się w rozgrywce 1a kontra 1b. Ich zadaniem było rozwiązywanie zagadek interaktywnych: „Zgadnij, który to z bohaterów bajek dla dzieci?” oraz „Z którego filmu animowanego pochodzi słuchana piosenka?”. Uczniowie rozwiązali wszystkie zagadki dość dobrze, a wspólna zabawa sprawiała im radość. Na koniec dzieci otrzymały kolorowanki oraz wyjątkowe wyprawki czytelnicze, książki pt. ,,Pierwsze abecadło",  broszury informacyjne dla rodziców i opiekunów ,,Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem" oraz kreatywny alfabet.

      Renata Szymula

      Danuta Warecka

     • 102 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

     • 11 listopada 2020

      102 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

      Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno

      z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał suwerenność. W wyniku upadku potęg zaborczych i własnych działań Polska po wielu dziesięcioleciach powróciła na mapy Europy. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało młodym Polakom przywiązanie do języka i kultury narodowej.