• DYREKTOR SZKOŁY

     

    Liliana Reimann - nauczyciel dyplomowany

    WICEDYREKTOR SZKOŁY

     

    Beata Strzelczyk - nauczyciel dyplomowany

    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

     

    Mariola Zapotoczna - nauczyciel dyplomowany
    Elżbieta Brzezińska - nauczyciel dyplomowany
    Agnieszka Marczewska - nauczyciel dyplomowany

    Sylwia Weise - nauczyciel dyplomowany

    Sylwia Dybionka - nauczyciel kontraktowy

    WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

     

    Wioletta Pajdzik - nauczyciel dyplomowany
    Mirella Boj - nauczyciel mianowany

    JĘZYK POLSKI

     

    Liliana Reimann - nauczyciel dyplomowany
    Jacek Kucharczyk - nauczyciel dyplomowany
    Marta Karpińska-Lizurek - nauczyciel dyplomowany
    Małgorzata Węgłowska - nauczyciel mianowany

    JĘZYK ANGIELSKI

     

    Anita Kucharczyk - nauczyciel dyplomowany
    Beata Strzelczyk - nauczyciel dyplomowany
    Karolina Leśniarek - nauczyciel kontraktowy

    JĘZYK NIEMIECKI

     

    Joanna Granuszewska - nauczyciel kontraktowy (urlop)
    Joanna Jamroziak - nauczyciel dyplomowany

    Ewelina Wybudowska - nauczyciel kontraktowy

    MATEMATYKA

     

    Aneta Bukowiecka - nauczyciel dyplomowany (urlop)
    Jerzy Piotrowski - nauczyciel dyplomowany
    Katarzyna Olichwer - nauczyciel dyplomowany
    Anna Lisiecka - nauczyciel mianowany 

    HISTORIA I WOS

     

    Ewelina Bryś - nauczyciel dyplomowany
    Grażyna Dzieżyc - nauczyciel dyplomowany

    PRZYRODA, GEOGRAFIA

     

    Grażyna Dzieżyc - nauczyciel dyplomowany
    Bernardetta Klimczak - nauczyciel dyplomowany

    BIOLOGIA, CHEMIA

     

    Bernardetta Klimczak - nauczyciel dyplomowany

    FIZYKA

     

    Katarzyna Olichwer - nauczyciel dyplomowany

    INFORMATYKA

     

    Marcin Strzelczyk - nauczyciel dyplomowany
    Anna Lisiecka - nauczyciel mianowany

    MUZYKA

     

    Zbigniew Perwiński - nauczyciel dyplomowany - urlop zdrowotny

    Julian Tatarynowicz

    PLASTYKA

     

    Renata Uss-Wocial - nauczyciel dyplomowany

    TECHNIKA

     

    Renata Uss-Wocial - nauczyciel dyplomowany
    Zbigniew Perwiński - nauczyciel dyplomowany (urlop)

    RELIGIA

     

    Wioletta Tkaczyk - nauczyciel mianowany
    ksiądz Robert Tomalka - nauczyciel mianowany

    WYCHOWANIE FIZYCZNE

     

    Małgorzata Furmanek - nauczyciel dyplomowany
    Tomasz Cygański - nauczyciel dyplomowany

    Ewelina Bitner - nauczyciel kontraktowy

     

     

     

     

    EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

    Jacek Kucharczyk - nauczyciel dyplomowany

    BIBLIOTEKA

    Renata Szymula - nauczyciel dyplomowany

    PEDAGOG

    Eliza Wiszniewska - nauczyciel dyplomowany

    LOGOPEDA

    Sylwia Madera - nauczyciel dyplomowany

    PSYCHOLOG

    Angelika Równicka - nauczyciel kontraktowy

    śWIETLICA

    Danuta Warecka - nauczyciel dyplomowany

    FILIA SP KOŹLA

    Zuzanna Piwiec - nauczyciel dyplomowany
    Małgorzata Nowacka - nauczyciel kontraktowy