• DYREKTOR SZKOŁY

     

    Liliana Reimann - nauczyciel dyplomowany

    WICEDYREKTOR SZKOŁY

     

    Joanna Jamroziak - nauczyciel dyplomowany

    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

     

    Mariola Zapotoczna - nauczyciel dyplomowany

    Elżbieta Brzezińska - nauczyciel dyplomowany

    Agnieszka Marczewska - nauczyciel dyplomowany

    Sylwia Weise - nauczyciel dyplomowany

    Sylwia Kata - nauczyciel kontraktowy

    Danuta Warecka  - nauczyciel dyplomowany

    WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

     

    Wioletta Pajdzik - nauczyciel dyplomowany
    Mirella Boj - nauczyciel mianowany - urlop

    Anna Kierzek - nauczyciel stażysta

    JĘZYK POLSKI

     

    Liliana Reimann - nauczyciel dyplomowany
    Jacek Kucharczyk - nauczyciel dyplomowany
    Marta Karpińska-Lizurek - nauczyciel dyplomowany
    Małgorzata Węgłowska - nauczyciel mianowany

    JĘZYK ANGIELSKI

     

    Anita Kucharczyk - nauczyciel dyplomowany
    Beata Strzelczyk - nauczyciel dyplomowany - urlop
    Karolina Leśniarek - nauczyciel kontraktowy

    JĘZYK NIEMIECKI

     

    Joanna Granuszewska - nauczyciel kontraktowy (urlop)

    Joanna Jamroziak - nauczyciel dyplomowany

    Ewelina Wybudowska - nauczyciel mianowany

    MATEMATYKA

     

    Aneta Bukowiecka - nauczyciel dyplomowany 
    Anna Lisiecka - nauczyciel mianowany 

    HISTORIA I WOS

     

    Ewelina Bryś - nauczyciel dyplomowany
    Grażyna Dzieżyc - nauczyciel dyplomowany

    PRZYRODA, GEOGRAFIA

     

    Grażyna Dzieżyc - nauczyciel dyplomowany
    Bernardetta Klimczak - nauczyciel dyplomowany

    BIOLOGIA, CHEMIA

     

    Bernardetta Klimczak - nauczyciel dyplomowany

    FIZYKA

     

    Katarzyna Olichwer - nauczyciel dyplomowany

    Łukasz Szydłowski - nauczyciel dyplomowany

    INFORMATYKA

     

    Marcin Strzelczyk - nauczyciel dyplomowany
    Anna Lisiecka - nauczyciel mianowany

    Renata Uss-Wocial - nauczyciel dyplomowany

    MUZYKA

     

    Zbigniew Perwiński - nauczyciel dyplomowany 

     

    PLASTYKA

     

    Renata Uss-Wocial - nauczyciel dyplomowany

    TECHNIKA

     

    Zbigniew Perwiński - nauczyciel dyplomowany 

    RELIGIA

     

    Wioletta Tkaczyk - nauczyciel mianowany

    ksiądz Andrzej Hładki

    Aleksandra Miłek - nauczyciel stażysta
     

    WYCHOWANIE FIZYCZNE

     

    Małgorzata Furmanek - nauczyciel dyplomowany

    Tomasz Cygański - nauczyciel dyplomowany

    Ewelina Bitner - nauczyciel kontraktowy 

     
    EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

     

    Jacek Kucharczyk - nauczyciel dyplomowany

    BIBLIOTEKA

     

    Renata Szymula - nauczyciel dyplomowany

    PEDAGOG

     

    Eliza Wiszniewska - nauczyciel dyplomowany (urlop)

    Kaja Magdziak - nauczyciel stażysta

    LOGOPEDA

     

    Sylwia Madera - nauczyciel dyplomowany

    PSYCHOLOG

     

    Angelika Równicka - nauczyciel kontraktowy

    śWIETLICA

     

    Beata Czerkawska - nauczyciel dyplomowany

    FILIA SP KOŹLA

     

    Zuzanna Piwiec - nauczyciel dyplomowany
    Małgorzata Nowacka - nauczyciel kontraktowy