• Informujemy, że zdający egzamin ósmoklasisty będą mieli dostęp do swoich wyników od dnia 1 lipca br. od godz. 10.00 po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły loginu i hasła.
       • W czwartkowe popołudnie w hali sportowej Świdniczanka odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego klas ósmych. Uczniowie przygotowali na tę okazję krótki program artystyczny, dzięki któremu pożegnanie było radosne i pełne pozytywnych emocji.
        • W dniu 24.06.2022 (piątek) jest tylko jeden kurs autobusów dla dzieci o godzinie 10:30!
         • W dniu 15 czerwca 2022 r. uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Świdnicy spotkali się na Balu Ósmoklasisty, który odbywał się w restauracji Essenza.
           • W dniach 9 – 12.05.2022 r. przeprowadzony został wśród uczniów klas IV – VIII plebiscyt na ulubioną książkę z biblioteki szkolnej w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek Szkolnych. W roku 2022 hasłem wszelkiego rodzaju imprez popularyzujących czytelnictwo było „Biblioteka – świat w jednym miejscu”.
            • ETAP KLAS II - III

             Dwudziestu trzech uczniów klas drugich i trzecich rywalizowało 12.01.2022 r. o tytuł ,,Małego mistrza ortografii”. Uczestnicy zmagali się z trudnościami ortograficznymi dyktanda, który stanowił fragment lektury pt. ,,Zaczarowana zagroda”.
               • Gratulacje!

                MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „INNE SPOJRZENIE” miał na celu konfrontację różnych form plastycznej wypowiedzi dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat. Międzynarodowy charakter konkursu dał okazję do porównania różnych kontekstów kulturowych, wymiany doświadczeń i integracji dzieci i młodzieży z różnych krajów. Tematyka konkursu była punktem wyjścia do refleksji nad wartościami, które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do pr
                • W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2021/2022 przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Świdnica. Poniżej przypominamy zasady i terminy dotyczące składania wniosków o stypendia dla uczniów.
                 • Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, dzień 17 czerwca 2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

                  W tym dniu możliwe są zajęcia opiekuńcze dla uczniów po wcześniejszym zgłoszeniu do wychowawcy klasy.
                     • W dniu 13 kwietnia 2018 r. uchwałą Rady Gminy Świdnica oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy został przekształcony w Przedszkole Publiczne w Świdnicy i jednocześnie utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy.
                      • W skład naszej placówki wchodzą Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
                       w Świdnicy z oddziałami gimnazjalnymi oraz Szkoła Filialna w Koźli. Świdnicka Szkoła Podstawowa znajduje się przy ulicy Ogrodowej 36, Przedszkole Publiczne przy ulicy Długiej 30. Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Koźli mieszczą się w jednym budynku – Koźla 117.
                       • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świdnicy jest kameralną szkołą,
                        w której nikt nie jest anonimowy. Zapewniamy uczniom rzetelne przygotowanie do dalszej nauki i przyjemną atmosferę na co dzień. Aby nasi wychowankowie byli bezpieczni, w budynku szkoły i na zewnątrz zainstalowano monitoring wizyjny.
                        • Wyróżnia nas otwartość na drugiego człowieka, młodzież uczy się rozwiązywać różne problemy. Placówka jest nowoczesną szkołą, wyposażoną w środki dydaktyczne XXI wieku: tablice interaktywne, komputery i rzutniki multimedialne. Idąc z duchem czasu i chcąc jednocześnie spełnić oczekiwania rodziców – z dniem 1 września 2017 wprowadziliśmy dziennik elektroniczny. Nasza kadra pedagogiczna organizuje liczne koła przedmiotowe, zainteresowań i zajęcia wyrównawcze. Wszystkie dzieci mogą korzystać z opieki pedagogicznej, psychologicznej oraz logopedycznej.
                         • Już od najmłodszych klas uczniowie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego – od kl. 1, niemieckiego – od kl. 4. Uczniowie mogą korzystać
                          z dwóch pracowni komputerowych i dużej czytelni multimedialnej. Bazę sportową naszej szkoły stanowi pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Uczniowie korzystają również z hali sportowej należącej do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
                          • Młodzież uczęszczająca do naszej placówki wywodzi się z 12 wiosek leżących na terenie Gminy Świdnica – są to Piaski, Łochowo, Letnica, Koźla, Grabowiec, Lipno, Drzonów, Radomia, Orzewo, Buchałów, Słone
                           i Wilkanowo oraz Świdnica. Wszystkich dowożą 4 gimbusy finansowane przez samorząd lokalny. To właśnie dzięki samorządowi Gminy Świdnica nasza Szkoła wciąż się rozwija, czego najnowszym dowodem jest termomodernizacja placówki.
                           • {#1508} 1
                           • {#1508} 2
                           • {#1508} 3
                           • {#1508} 4
                          • Biuletyn informacji publicznej
                          • Librus Synergia
                          • Librus Synergia
                          • Librus Synergia
                          • Librus Synergia
                          • Godziny dzwonków

                           Środa 17.08.2022
                          • Galeria zdjęć

                            brak danych
                          • nasza szkoła realizuje projekt "Laboratoria przyszłości"
                          • Poznaj Polskę