• Podczas kolejnego, drugiego, dnia wizyty naszych gości z dalekiej Turcji pokazaliśmy im, w jaki sposób są w naszej placówce prowadzone zajęcia. Podczas pierwszej godziny lekcyjnej mogli oni obserwować bardzo poważną, przygotowaną i przeprowadzoną z wielkim zaangażowaniem przez panią Bernardetę Klimczak i klasę siódmą rozprawę sądową nad radioaktywnością. Następnym punktem programu była wizyta w naszym przedszkolu oraz obserwacja lekcja robotyki p
    • W poniedziałek, 6 maja, rozpoczęła wizytę w naszej szkole grupa nauczycieli z Turcji. Przyjechali oni do nas z pięknego miasta Sincan leżącego 27 kilometrów od Ankary, stolicy tego odległego kraju. Podczas ogólnoszkolnego apelu spotkaliśmy się z dyrektorem tureckiej szkoły i trzema nauczycielkami. W spotkaniu uczestniczyła wójt gminy Świdnica – pani Izabela Mazurkiewicz-Kąkol. Nasi uczniowie niezwykle ciepło przyjęli gości z Turcji. Zadawali mnós
      • Dnia 6 marca w naszym przedszkolu obchodziliśmy Europejski Dzień Logopedy. Przedszkolaki rozmawiały na temat pracy logopedy, dowiedziały się, co należy robić, żeby pięknie i poprawnie mówić. W czasie spotkania z logopedą dzieci usprawniały pracę aparatu artykulacyjnego poprzez liczne ćwiczenia oddechowe, fonacyjne. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły w przygotowanych zajęciach, a proponowane ćwiczenia warg, języka i żuchwy oraz podniebieni
       • Przez ostatnie tygodnie nasza społeczność szkolna żyła przygotowaniem i wyborem najciekawszego projektu naklejki ściennej! Dzisiaj, we wtorek 19 marca, nastąpiło rozstrzygnięcie i już wszystko jest jasne! Po podliczeniu wszystkich głosów jury pierwsze miejsce przyznało projektowi Janiny Pajdowskiej z klasy 3B oraz Wojciecha Pajdowskiego z klasy 5B. Drugie miejsce przypadło projektowi Mieszka Awramika z klasy 5B. Z kolei propozycjom Błażeja Górski
         • KONKURS WIEDZY O KAROLU WOJTYLE – ŚW. JANIE PAWLE II
          • KONKURS WIEDZY O KAROLU WOJTYLE – ŚW. JANIE PAWLE II

           W naszej szkole w dniach 25-30 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Karolu Wojtyle. Wzięli w nim udział przedstawiciele klas V-VII. Celem konkursu było przypomnienie i przybliżenie wszystkim uczniom naszej szkoły życiorysu naszego Patrona – Jego dzieciństwa, lat kapłaństwa oraz wybór na głowę Stolicy Apostolskiej. Najpierw uczniowie mieli możliwość obejrzenia filmu biograficznego pt. „Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Następnie, korzystając z informacji zawartych w wydawnictwie „Śladami Jana Pawła II”, poznali najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły. Nasi wychowankowie wykazali się wręcz niezwykłą wiedzą na temat życia naszego Patrona! Największą liczbę punktów zdobyły trzy osoby – Pola Frąckiewicz i Lena Wadecka (obie z klasy 6A) oraz Jadwiga Michalec (klasa 5B).

          • Tropiciele historii

           Uczniowie klas siódmych i ósmych będą mieli możliwość w najbliższych dniach wziąć udział w realizacji bardzo ciekawego projektu edukacyjnego pod hasłem „Tropiciele historii”. Przedsięwzięcie ma na celu ożywienie historii wsi Letnica, a także rozbudzenie ciekawości, kreatywności oraz chęci do eksplorowania lokalnej historii wśród uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Świdnica. W ramach projektu uczniowie będą mieli okazję poznać zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Letnicy, historię tego miejsca oraz jego mieszkańców. Poza tym uczestnicy wezmą udział w warsztatach wykorzystujących nowoczesne narzędzia multimedialne, takie jak: komiks, wirtualna galeria oraz podcast.
           Projekt jest współfinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Zadanie realizujemy w partnerstwie z Gmina Świdnica Lubuskie.

          • Program ,,Świadomość procentuje”

           Nasza szkoła dołączyła do IV edycji Ogólnopolskiego Programu ,,Świadomość procentuje” realizowanego przez World Healthy Living Foundation. Celem programu jest kompleksowy rozwój mentalny dzieci i młodzieży przy równoczesnym stworzeniu przestrzeni dla rodziców i nauczycieli. Program będzie realizowany od 21 maja do 16 czerwca poprzez cykl spotkań online prowadzonych przez doświadczonych Trenerów Mentalnych. Szczegółowy harmonogram wraz z linkami do warsztatów udostępniony będzie przez dziennik Vulcan. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa. Najlepsze rezultaty możemy osiągnąć decydując się na wspólny udział i współpracę na linii uczeń-nauczyciel-rodzic.

         • Warsztaty pszczelarskie – tym razem dla dzieci szkolnych
          • Warsztaty pszczelarskie – tym razem dla dzieci szkolnych

           Panowie z Lubuskiego Związku Pszczelarzy – Bogusław Dubiel i Wojciech Dobicki ponownie odwiedzili naszą placówkę – tym razem przeprowadzili warsztaty w wybranych oddziałach klas I-IV. Nasi najmłodsi uczniowie mieli okazję zobaczyć żywe pszczoły, samodzielnie użyć specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w pracy pszczelarza, przymierzyć ochronny strój pszczelarza, przygotować domek dla owadów, a przede wszystkim skosztować przepyszny miód. Warsztaty były interesujące, łączyły wiedzę teoretyczną z praktyką i, co najważniejsze, były entuzjastycznie odebrane przez naszych wychowanków. Serdeczne podziękowania dla panów Bogusława Dubiela i Wojciecha Dobickiego.

          • Edukacja z wojskiem

           Uczniowie klasy 6b wzięli udział w programie edukacyjno-obronnym „Edukacja z wojskiem”, którego celem jest popularyzowanie wiedzy z takich obszarów, jak zarządzanie bezpieczeństwem, obrona cywilna, cyberbezpieczeństwo oraz ratownictwo medyczne. Podczas zajęć teoretyczno-praktycznych uczniowie mieli okazję omówić zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem, przećwiczyć ewakuację na wypadek pożaru oraz zdobyć wiedzę o podstawach udzielania pierwszej pomocy.

         • Woda - jej ważna rola w naszym życiu.
          • Woda - jej ważna rola w naszym życiu.

           Woda – o jej niezwykle ważnej roli w naszym życiu każdy niby wie, ale czasem o tym zapomina. Aby już od najmłodszych lat nauczyć nasze pociechy jej doceniania, uczniowie klasy 1a wyruszyli na wyprawę do jednego z dwóch ujęć wody znajdujących się w naszej miejscowości. Pracownik Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy, pan Mateusz Brodzik, oprowadził nas po Stacji Uzdatniania Wody. Mieliśmy możliwość obejrzenia olbrzymiego zbiornika zaopatrującego mieszkańców w ten bezcenny skarb. Pan Mateusz opowiadał o znaczeniu wody dla ludzi, o sposobach jej oszczędzania. Po powrocie do szkoły pierwszaki z miłą chęcią wykonały plakaty pokazujące, jak wielką rolę pełni w naszym życiu woda. To była bardzo pouczająca lekcja!

          • Warsztaty proekologiczne

           W dniach 8 i 10 maja odbyły się warsztaty pt. „Drugie życie ubrań…”, których celem było przybliżenie jego uczestnikom pojęcia recyklingu i upcyklingu. Uczniowie wybranych klas I–III wykonywali dekoracje w formie wianków, wieńców czy też łapaczy snów z resztek materiału, włóczki lub kolorowych tasiemek, z wykorzystaniem metalowych wieszaków i styropianowych obręczy. Podczas warsztatów dzieci nie tylko wykazały się wiedzą na temat odzysku odpadów, ale także ogromną kreatywnością i zaangażowaniem podczas tworzenia swoich prac. Warsztaty były organizowane w ramach dotacji otrzymanej przez Gminę Świdnica z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, „Ochrona Środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój – Edukacja proekologiczna w Gminie Świdnica”.

          • Warsztaty pszczelarskie w przedszkolu

           W dniu 14 maja nasze przedszkole odwiedzili panowie z Lubuskiego Związku Pszczelarzy – Bogusław Dubiel i Wojciech Dobicki, którzy przywieźli nie tylko specjalistyczny sprzęt potrzebny w pracy pszczelarza, ale również… żywe pszczoły, dzięki czemu można było poczuć klimat prawdziwej pasieki. Podczas warsztatów dzieci z grup Pszczółek, Słoneczek i Biedroneczek pomagały w odwirowywaniu miodu z plastrów, miały możliwość przymierzenia ochronnego stroju pszczelarza, przygotowywały domek dla owadów, a przede wszystkim degustowały przepyszny miód! Serdecznie dziękujemy za bardzo interesujące zajęcia!

          • Już po egzaminach!

           Po trzech dniach intensywnego wysiłku egzaminacyjnego, uczniowie klasy VIII doczekali się chwili zasłużonego relaksu. Dzisiejszy dzień spędzili z wychowawcą na strzelnicy Fox w okolicy Nowogrodu Bobrzańskiego. Oprócz ogniska i wspólnie spędzonego czasu była też nauka strzelania. Instruktażu udzielał uczniom pan Przemysław Kapusta, członek Rady Rodziców, któremu serdecznie dziękujemy za inicjatywę i poświęcony nam czas oraz za bardzo przyjemny dzień!

         • Ostatni dzień wizyty Turcji w naszej szkole.
          • Ostatni dzień wizyty Turcji w naszej szkole.

           Podczas trzeciego i, niestety, ostatniego dnia wizyty nauczycieli ze słonecznej Turcji w naszej szkole miały miejsce dwa, warte upamiętnienia wydarzenia. Najpierw uczeń klasy 5B – Wojciech Pajdowski zaprezentował swoje nieprzeciętne umiejętności projektowania i wykorzystania w praktyce drukarki 3D. Wojtek podarował tureckim nauczycielom wykonane według autorskiego projektu plakietki, na których umieścił nazwę naszej szkoły w językach polskim i tureckim oraz ozdobił je flagami tych dwóch państw. Nasi goście byli zauroczeni poziomem prezentacji i uzdolnieniami naszego wychowanka. Przy okazji okazało się, że turecka szkoła nie używa i nie posiada takiej drukarki. Pan dyrektor, będąc pod wielkim wrażeniem pokazu Wojtka, uznał, że natychmiast po powrocie do Ankary dokona odpowiedniego zakupu. Następnie uczniowie naszej szkoły mogli poznać realia codziennej pracy w szkole tureckiej. Nasi gości

          • Spotkanie z samorządem lokalnym

           Uczniowie klas 7 i 8 mieli wczoraj przyjemność uczestniczyć w inauguracyjnej sesji Rady Gminy Świdnica. Byliśmy świadkami ślubowania złożonego przez Wójt Gminy Świdnica Izabelę Mazurkiewicz-Kąkol, ślubowania złożonego przez członków Rady, oraz wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady. Była to ciekawa lekcja, która pozwoliła uczniom na bliskie spotkanie z samorządem lokalnym.

         • Pokazujemy szkołę i przedszkole gościom z Turcji.
          • Pokazujemy szkołę i przedszkole gościom z Turcji.

           Podczas kolejnego, drugiego, dnia wizyty naszych gości z dalekiej Turcji pokazaliśmy im, w jaki sposób są w naszej placówce prowadzone zajęcia. Podczas pierwszej godziny lekcyjnej mogli oni obserwować bardzo poważną, przygotowaną i przeprowadzoną z wielkim zaangażowaniem przez panią Bernardetę Klimczak i klasę siódmą rozprawę sądową nad radioaktywnością. Następnym punktem programu była wizyta w naszym przedszkolu oraz obserwacja lekcja robotyki przygotowana dla przedszkolaków przez uczniów klasy 6. Następnie nasi goście wrócili do Zielonej Góry, mając w planach dalsze podziwianie uroków stolicy Ziemi Lubuskiej.

         • Wyjątkowi goście z Turcji.
          • Wyjątkowi goście z Turcji.

           W poniedziałek, 6 maja, rozpoczęła wizytę w naszej szkole grupa nauczycieli z Turcji. Przyjechali oni do nas z pięknego miasta Sincan leżącego 27 kilometrów od Ankary, stolicy tego odległego kraju. Podczas ogólnoszkolnego apelu spotkaliśmy się z dyrektorem tureckiej szkoły i trzema nauczycielkami. W spotkaniu uczestniczyła wójt gminy Świdnica – pani Izabela Mazurkiewicz-Kąkol. Nasi uczniowie niezwykle ciepło przyjęli gości z Turcji. Zadawali mnóstwo pytań, próbowali wzajemnie się nauczyć podstawowych zwrotów w językach polskim i tureckim. Na zakończenie, podczas małej sesji, zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcia. Po apelu goście mieli okazję poznać nasze grono pedagogiczne i zwiedzić szkołę, dzięki czemu mieli możliwość przyjrzenia się z bliska pracy uczniów, nauczycieli, poznania naszej placówki od wewnątrz. Z kolei po południu wspólnie podziwialiśmy uroki zielonogórskiej starówki. Przypomni

        • {#1508} 1
        • {#1508} 2
        • {#1508} 3
        • {#1508} 4
       • Przedszkole Publiczne w Świdnicy
       • Biuletyn informacji publicznej
       • Librus Synergia
       • Librus Synergia
       • Librus Synergia
       • Librus Synergia
       • Godziny dzwonków

        Poniedziałek 27.05.2024
       • Kalendarz

         brak danych
       • Galeria zdjęć

         brak danych
       • nasza szkoła realizuje projekt "Laboratoria przyszłości"
       • Poznaj Polskę