• Zajęcia w GOK

     • Informujemy o zajęciach dodatkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które od października ruszają w GOK.

       

      W przyszłym tygodniu zapraszamy na spotkania organizacyjne i zajęcia pokazowe.

       

      Wszystkie grupy startują w październiku. Przed rozpoczęciem zajęć instruktor będzie kontaktował się ze wszystkimi zapisanymi osobami.

     • Europejski Dzień Języków

     • Z okazji Europejskiego Dnia Języków nauczyciele zorganizowali w szkole różne atrakcje propagujące różnorodność językową i kulturową Europy oraz promujące naukę języków obcych.

      Na korytarzu szkolnym odbyła się wystawa plakatów nawiązujących do święta. Wszystkie zostały wykonane przez naszych uczniów. Dzieci miały okazję wykorzystać nabyte umiejętności w różnych grach i zabawach językowych.

      Przedstawiciele klas zmierzyli się w  turnieju „BINGO”, podczas którego wykazywali się znajomością liczb w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim. Poza umiejętnościami językowymi nasi podopieczni musieli wykazać się także umiejętnością pracy zespołowej 
      i refleksem, dzięki czemu osiągnęli sukces.

      Turniej „BINGO” wygrała klasa 8A, którą reprezentowały Hanna Gagajewska, Oliwia Rożniatowska oraz Marta Białek. Wszyscy uczniowie byli bardzo zaangażowani i doskonale się bawili.

     • "Myślę, więc nie śmiecę"

     • Ela Brzezińska

      "Sprzątanie świata" to wspólna akcja poszanowania środowiska, której w tym roku przyświecało hasło "Myślę, więc nie śmiecę". Jak co roku uczniowie klas 1-3 wzięli w niej udział i z wielkim zaangażowaniem posprzątali teren wokół szkoły i w pobliskim parku. Są to nasze małe kroczki w wielkiej sprawie.

     • "KASZTANOBRANIE"

     • UWAGA, UWAGA!!

      Szkolny Wolontariat oraz mali wolontariusze "Drzewka szczęścia" zapraszają do akcji "KASZTANOBRANIE"!!

      https://kasztanow-zbior.pl/

      Startujemy już dziś, a zbiórka kasztanów będzie trwała do 30.10.2021!

      Na czym polega akcja?

      Waszym zadaniem jest zebranie jak największej ilości kasztanów. Namawiajcie do zbiórki kolegów, koleżanki, sąsiadów i rodzinę, bo im więcej, tym lepiej.

      Za pieniądze zebrane ze sprzedaży kasztanów zakupimy dla uczniów naszej szkoły piłki, skakanki i inne akcesoria do zabawy w czasie przerw, a także zasilimy skarbonkę na działalność statutową Szkolnego Wolontariatu.

      Zbiórkę kasztanów w klasach nadzorują wszyscy wolontariusze.

      Zapraszamy również do udziału osoby spoza szkoły, kasztany można przekazywać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy do świetlicy szkolnej.

      Z góry dziękujemy za wsparcie

     • SZKOLNY WOLONTARIAT ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ

     • „Wolontariat to przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu - swemu bliźniemu”

      Jan Paweł II

       

      SZKOLNY WOLONTARIAT ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ

      W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      POD HASŁEM: „POMAGAMY INNYM”

      Szkolny Wolontariat pod patronatem Lubuskiego Oddziału Rejonowego PCK w Zielonej Górze pracuje od wielu lat przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy, prowadząc działalność na rzecz wolontariatu szkolnego, który jest szczególnie zasłużony w pracy dla lokalnej społeczności.

      Członkowie Szkolnego Wolontariatu – uczniowie klas V – VIII SP prowadzą, działalność przede wszystkim na rzecz społeczności lokalnej, rozwijając w ten sposób postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtując życzliwość i bezinteresowność oraz zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących pomocy. Wolontariat to również propozycja spędzania czasu wolnego, poprzez promocję działań wolontariackich: akcje charytatywne lokalne i ogólnopolskie, prace projektowe, organizację pomocy koleżeńskiej, współpracę z zespołami klasowymi i wychowawcami, konkursy, prowadzenie zajęć warsztatowych i szkoleń, a także akcje promujące zdrowy styl życia.

      Rok szkolny rozpoczęliśmy spotkaniem Szkolnego Wolontariatu, którego gośćmi były: pani Paulina Grzesiowska – Nowak, dyrektor Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK w Zielonej Górze oraz pani Anna Mierzwa, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. Chętnych do działania w naszym wolontariacie jest 35 uczniów z klas 5-8. Planujemy kontynuację akcji: „Drzewko szczęścia’, „Gorączka złota, „Dziel się uśmiechem”, „Pełna miska dla schroniska” oraz współpracę z fundacją: „Pomóż i Ty”, udział w projektach i pomoc młodszym dzieciom w nauce.

      Nasze hasło to „Masz ochotę pomóc światu, udaj się do wolontariatu!”

      Opiekunki Wolontariatu Szkolnego:

      Małgorzata Furmanek, Sylwia Kata, Wioletta Tkaczyk, Angelika Równicka

     • Żyj zdrowo bez uzależnień

     • Konkursu plastyczny „Żyj zdrowo bez uzależnień” został zorganizowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wielkopolskim pod koniec ubiegłego roku szkolnego 2020/2021. Celem konkursu było promowanie działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i asertywnych postaw w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu, środków psychoaktywnych, napojów energetyzujących, fast- foodów, komputerów, smartfonów.Laureatem konkursu ( II miejsce w grupie uczniów klas IV – VII) wyłonionym spośród 150 nadesłanych prac została uczennica naszej szkoły, Helena Pogoda z klasy VI A (obecnie VII A).

      Helena Pogoda

     • Integrujemy się

     • 13 września klasy pierwsze wybrały się na piknik integracyjny do Grabowca. Było to jednocześnie jedno z działań zaplanowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. Najpierw dzieci spotkały się z leśniczym panem Grzegorzem Patkiem, który oprowadził je po okolicznym lesie. Dzieci dowiedziały się, że głównym obowiązkiem leśniczego jest dbanie o las. Leśniczy przypomniał dzieciom, jak należy zachowywać się w lesie, jakie korzyści daje nam las i jak go chronić. Po długim spacerze wszyscy chętnie zjedli smażoną kiełbaskę z ogniska. Potem były wspólne gry i zabawy. Dziękujemy rodzicom uczniów klasy 1b za pomoc i wspaniałą niespodziankę dla wszystkich dzieci na zakończenie wspólnej zabawy. A panu leśniczemu za wiele cennych informacji o lesie. To był bardzo udany dzień i wspaniała lekcja w lesie o lesie.Elżbieta BrzezińskaMariola Zapotoczna

     • Posadźmy razem las!

     • Szanowni Państwo,

      Nadleśnictwo Zielona Góra wraz z Nadleśnictwem Przytok,

      we współpracy z Polskim Towarzystwem Leśnym,

      Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Zielonej Górze

      oraz Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze,

      serdecznie zapraszają mieszkańców Zielonej Góry i okolic

       

      do wzięcia udziału w spotkaniu plenerowym pn. “Posadźmy razem las!”,

      które odbędzie się 9 października 2021 roku, w godz. 9:00 -13:00,

      nieopodal Aeroklubu Zielona Góra Przylep (w bliskim sąsiedztwie ul. Strażackiej w Zielonej Górze - Przylepie).

       

       

      Zachęcamy do udziału!

     • Narodowe czytanie

     • Podczas pierwszych dni nauki poloniści uczący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy aktywnie zaangażowali się w zorganizowanie kolejnej edycji Narodowego Czytania. W tym roku postanowiono zapoznać całą Polskę z tekstem dramatu Gabrieli Zapolskiej pod tytułem „Moralność pani Dulskiej”. Uczniowie klas 4 – 8 mieli okazję zobaczyć gazetkę dokumentującą życie i twórczość pisarki a podczas lekcji obejrzeli obszerne fragmenty sztuki zrealizowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Telewizję Polską. Uczniowie klas najstarszych dali się namówić na odczytanie fragmentów aktu pierwszego tej „tragifarsy kołtuńskiej” z podziałem na role.

      Przypomnijmy, że jest to już 10. edycja Narodowego Czytania, w ramach którego Para Prezydencka zaprasza do wspólnej lektury dzieł ważnych dla literatury polskiej.

      Główna, tegoroczna uroczystość, z udziałem pary prezydenckiej, odbyła się w sobotę, 4 września, w Ogrodzie Saskim. Fragmenty sztuki Gabrieli Zapolskiej odczytała para prezydencka – Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. W akcji wzięły również udział osoby ze świata sztuki i kultury. Jak powiedział prezydent, lektura ta zachowuje aktualność, ponieważ opowiada o negatywnych cechach ludzkiej natury. To nie tragifarsa o wielkiej historii, nie ma w niej polityki. To opowieść o ludziach, która w bardzo celny sposób opisuje typy charakterów. Jednocześnie przypomniano, że ekranizacja „Moralności pani Dulskiej” była pierwszym polskim filmem dźwiękowym. Podczas sobotniego wydarzenia zaprezentowano fragmenty tej produkcji z 1930 roku.

      Prezydent ogłosił, że w roku 2022 podczas akcji Narodowego Czytania zostaną przypomniane „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

     • Nagroda dla Szkolnego Wolontariatu

     • Szkolny Wolontariat 31.08.2021r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku, Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz wręczył na ręce Pani Dyrektor Liliany Reimann statuetkę i certyfikat Lidera Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego 2021 dla Szkolnego Wolontariatu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Świdnicy. Pani Wójt Izabela Mazurkiewicz na uroczystym apelu rozpoczynającym rok szkolny 2021/2022 wręczyła na ręce opiekunów Szkolnego Wolontariatu gratulacje i podziękowania wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie w niesieniu pomocy innym. Bardzo dziękujemy , cieszymy się, że nasze bezinteresowne działania są doceniane i zauważane w środowisku lokalnym

     • Sukces SKO w Koźli

     • Od wielu lat w szkole w Koźli działa SKO, czyli Szkolna Kasa Oszczędności. Jest  to program edukacji finansowej, który realizowaliśmy przez cały rok szkolny. Wykonując zadania zawarte w tym programie, dzieci mają możliwość zgromadzenia realnych oszczędności na swoich kontach w banku PKO BP a także uzyskania wiedzy i rozwinięcia umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, edukacji ekonomicznej i zdrowotnej oraz bezpieczeństwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na  cyberbezpieczeństwo.

      Corocznie bank PKOBP stwarza możliwość  zdobycia atrakcyjnych nagród finansowych dla kilkuset szkół, ogłaszając „Konkurs SKO dla szkół i nauczycieli”. Trwa on cały rok szkolny i polega na organizowaniu działań w zakresie różnych form oszczędzania. Efekty działalności dzieci w ramach SKO,  opisane i przedstawione w formie prezentacji, podlegały ocenie przez Regionalną Komisję Ocen w Poznaniu. W roku szkolnym 2020/2021 działania naszej SKO zostały docenione  i została nam przyznana nagroda II stopnia.

      To wielki sukces naszej szkoły!

       Cieszymy się ogromnie!!!