• „ Hotelowo – domki dla owadów”
     • „ Hotelowo – domki dla owadów”

     • To że w szkole panują cisza i spokój, nie oznacza, że nic się nie dzieje. Uczniowie klas ósmych w zaciszu swoich domów i podczas zdalnej nauki wytrwale kontynuowali realizację projektu edukacyjnego rozpoczętego jeszcze w październiku.

       

      Cudowne dzieciaki z obu klas zbudowały piękne domki dla owadów. To, co stworzyli, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania i wyobrażenia. Widać ogrom pracy zarówno uczniów, jak i rodziców. Hotele wykonane przez ósmoklasistów są już ustawione oraz powieszone na terenie szkoły i „cieszą oko” przechodniów.  Stanowią one formę czynnej ochrony przyrody

       

      Stawiając hotele na terenie szkoły, pragniemy propagować wiedzę na temat znaczenia owadów w życiu człowieka oraz przyczynić się do ich przetrwania i walczyć z degradacją środowiska. Ten cel przyświecał nam podczas realizacji projektu edukacyjnego. Liczymy na to, że będzie kontynuowany przez mieszkańców gminy Świdnica, których zainspirujemy do wykonania takich hoteli i upiększania nimi własnych ogrodów.

       

      Na załączonych zdjęciach można obejrzeć i podziwiać efekt końcowy ciężkiej pracy uczniów klasy 8a oraz 8b.

       

      A kiedy już owady zamieszkają w swoich nowych siedzibach,  zgiełk i hałas (nieodłączny element szkoły pełnej radosnych uczniów) zostanie wzmocniony dźwiękami z tętniących życiem HOTELI.

    • ZARAŻAMY DOBREM
     • ZARAŻAMY DOBREM

     • Akcja "Drzewko szczęścia"

       ZARAŻAMY DOBREM

      Zobaczcie jakie piękne, indywidualne prace dzieci i mlodziezy, 

      które z pewnością podarowane sprawią wiele radości obdarowanym 

      w akcji DRZEWKO SZCZĘŚCIA.

      Ja je postanowiłam pokazać jako jedno piękne drzewko szczęścia

       moich dzieciaków  

    • Funkcjonowanie placówek (przedszkola) w wyjątkowych warunkach
     • Funkcjonowanie placówek (przedszkola) w wyjątkowych warunkach

     • Szanowni Państwo,

      po przeanalizowaniu Państwa deklaracji oraz odgónie przyjętych wytycznych dotyczących przygotowania placówek oraz ich funkcjonowania w tych wyjątkowych warunkach, zdecydowałam o wznowieniu opieki w Przedszkolu Publicznym w Świdnicy od dnia 13.05.2020 r. w godz. 8.00-14:00.

      Proszę Wszystkich Rodziców o zapoznanie się z załączonymi, obecnie obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.

      Z wyrazami szacunku

      Liliana Reimann    • Wznawiamy opiekę przedszkolną
     • Wznawiamy opiekę przedszkolną

     • W komunikacie z 4 maja br. informowałem Państwa, że otwarcie gminnych przedszkoli może  nastąpić wcześniej, niż 25 maja br., jeśli pojawi się uzasadniony wniosek dyrektorów placówek oświatowych.  

      Dzisiaj, wobec zgłoszenia takiej potrzeby dyrektorom Zespołu Szkol-Przedszkolnego w Świdnicy i Szkoły Podstawowej w Słonem przez rodziców, zdecydowałem przyjąć ich wniosek i wyraziłem zgodę na otwarcie Przedszkola Publicznego w Świdnicy z dniem 13 maja br. (środa). Przedszkola w Słonem i w Koźli pozostaną zamknięte do 24 maja br. Przedszkole w Świdnicy będzie gotowe na przyjęcie dzieci na co dzień uczęszczających do placówek w Świdnicy, w Słonem i w Koźli. Aby dzieci w przedszkolu były bezpieczne, stworzymy warunki pobytu spełniające wszystkie rygory określone w wytycznych MEN, GIS i MZ.

      Bardzo proszę zainteresowanych rodziców o zgłoszenie obecności dziecka w przedszkolu od dnia 13 maja br. w sekretariacie szkoły w Świdnicy osobiście lub pod nr tel. 68 3273213. Zgłoszenie jest potrzebne w celu uzgodnienia dowozu dzieci z terenu gminy autobusem oraz zapewnienia dzieciom wyżywienia oraz pełnej opieki.

      Gdyby pojawiły się pytania dotyczące wznowienia opieki przedszkolnej w naszej gminie, proszę kontaktować się z dyrektorami szkół: p. Lilianą Reimann tel. 68 3273213,email  swidnicazs@wp.pl   i Waldemarem Puchalskim tel. tel. 68 327 31 36, email: szkola.slone@wp.pl

       

      Wójt Gminy Świdnica

      Krzysztof Stefański

    • Przedszkola publiczne w gminie Świdnica pozostaną nieczynne
     • Przedszkola publiczne w gminie Świdnica pozostaną nieczynne

     • W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej o możliwości otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego z dniem 6 maja 2020 r., poprosiłem dyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy i Szkoły Podstawowej w Słonem o przeanalizowanie warunków zawartych w wytycznych MEN oraz przeprowadzenie konsultacji z nauczycielami edukacji przedszkolnej, radami rodziców oraz przede wszystkim z rodzicami dzieci uczęszczających do gminnych placówek przedszkolnych. Z przekazanych przez dyrektorów opinii wynika, że zainteresowanie rodziców wysłaniem dzieci do przedszkoli jest znikome. Rodzice, podobnie jak nauczyciele, przychylają się do zdania, że na tym etapie rozwoju pandemii nie jest wskazane wysyłanie do placówek jako pierwszych dzieci najmłodszych, które z oczywistych powodów najtrudniej przystosowują się do rygorów, zakazów i ograniczeń.Uwzględniając przekazaną mi ocenę sytuacji, działając dla dobra i bezpieczeństwa naszych najmłodszych mieszkańców, ich rodzin oraz pracowników przedszkoli, podjąłem decyzję o nieotwieraniu gminnych przedszkoli z dniem 6 maja br.Zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem MEN pozostałe placówki edukacyjne (szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe) muszą pozostać zamknięte do 24 maja br. Otwarcie szkół i przedszkoli, także naszych gminnych, nastąpi więc 25 maja 2020 r. pod warunkiem, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zmieni tego terminu.Otwarcie gminnych przedszkoli może jednak nastąpić wcześniej, przed 25 maja br. jeśli taki uzasadniony wniosek, uwzględniający wszystkie wytyczne MEN, GIS i MZ, otrzymam od dyrektorów placówek z opinią rad rodziców.

       

      Krzysztof StefańskiWójt Gminy Świdnica

    • Zdalne nauczanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy
     • Zdalne nauczanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy

     • W związku z pandemią koronawirusa od 12 marca praktycznie wszystkie szkoły w naszym kraju zamknęły swoje podwoje. Z dnia na dzień, bez jakiegokolwiek przygotowania, nauczyciele musieli przejść na tak zwane zdalne nauczanie. Natychmiast stało się ono, obok wyborów i samego wirusa, tematem numer 1 ogólnonarodowych dyskusji i narzekań. Na zaistniałą sytuację różne szkoły różnie zareagowały. Zdecydowana większość zaczęła korzystać z e-dzienników i za ich pośrednictwem przesyłać uczniom zadania do samodzielnego wykonania. Bardzo nieliczne placówki, a raczej pojedynczy nauczyciele rozpoczęli zajęcia on-line.

      Szkoła w Świdnicy poszła w stronę zbudowania bazy adresów Gmail (zebraliśmy ich 238 dla uczniów 10 oddziałów klas 4 – 8) i wykorzystania narzędzi oferowanych przez Google – przede wszystkim Google Classroom – zaprojektowany z myślą o zdalnym prowadzeniu lekcji. Przy wyborze komunikatorów świdniccy pedagodzy wzięli pod uwagę przede wszystkim możliwości psychofizyczne uczniów, ich sytuację domową, posiadanie odpowiedniego sprzętu, dostęp do  internetu umożliwiającego uczestnictwo w lekcjach on-line oraz umiejętności technologiczno-informatyczne własne, uczniów oraz ich rodziców.

      Niektórzy nauczyciele zaczęli wykorzystywać z własnej inicjatywy inne narzędzia – w tym takie, które umożliwiają prowadzenie wideokonferencji – Cisco, Hangouts czy połączenie wideo oferowane przez Facebooka. W ten sposób nawiązaliśmy z naszymi uczniami łączność audiowizualną lub tylko głosową. Nasze oddziały są średnio 20-osobowe, dlatego praca on-line jest dużym wyzwaniem dla nauczycieli, a przede wszystkim dla uczniów i ich rodziców. Zdając sobie sprawę ze specyfiki klas 1 – 3, staramy się nie przeciążać pracą naszych najmłodszych uczniów. Wychowawcy mają z nimi kontakt przede wszystkim poprzez e-dziennik, Messengera i WhatsAppa. Przesyłają w ten sposób zadania, nie wymagając bezwzględnie ich wykonania. Starają się również znaleźć w sieci takie materiały, które urozmaicą maluchom samodzielną naukę. Na duże uznanie zasługuje nagrywanie przez naszych pedagogów oraz rodziców uczniów filmików edukacyjnych.

      Podczas rady pedagogicznej, która odbyła się on-line we wtorek 28 kwietnia, nauczyciele zostali zapoznani z narzędziem oferowanym przez nowosolską firmę Sinersio Polska. Można przy jego pomocy urządzać wideokonferencje – mają one jednak pewne uwarunkowania – jest ograniczona liczba uczestników i trzeba mieć dużą przepustowość internetu. Większość nauczycieli zainteresowała się tą ofertą.

      W tym miejscu należy przypomnieć, że na jednego nauczyciela w naszej placówce przypada 100 i więcej uczniów. W dotychczas organizowanych wideokonferencjach większość klas przystępuje w mocno okrojonym składzie – frekwencja wynosi przeciętnie między 40 a 50 procent. Czasem trzeba klasę podzielić na 2 grupy, aby wszyscy uczestnicy się widzieli i słyszeli, bo przecież oprócz aspektu dydaktycznego istnieje również aspekt psychologiczny, bardzo ważny w obecnym czasie. Nauczyciele, którzy zdecydowali się na wideokonferencje, muszą i tak przygotować osobne materiały dla pozostałych uczniów. Aby usprawnić zdalne nauczanie, udostępnili uczniom i ich rodzicom swoje prywatne mejle, numery telefonów i profile w mediach społecznościowych. Wszystko po to, aby mogli oni w najdogodniejszy dla siebie sposób udokumentować swoją pracę, a nauczyciele mogli tę pracę ocenić. Nie jest łatwym zadaniem sprawdzanie rozprawki przesłanej smsem w późnych godzinach nocnych lub w niedzielę albo przeczytanie i ocenienie wypracowania ze zdjęcia zrobionego telefonem komórkowym.

      Najważniejszym celem szkoły jest kształcenie, czyli realizacja podstawy programowej. Dostosowaliśmy zakres materiału do obecnych możliwości uczniów. Jako że sytuacja jest absolutnie wyjątkowa – trudno przewidzieć, jakie będą efekty dydaktyczne, co okaże się lepsze – spotkanie twarzą w twarz z nauczycielami czy własna praca, samodzielne opracowywanie zagadnień, wyszukiwanie rozwiązań. Na dzisiaj nikt tego nie potrafi jednoznacznie ocenić. Zdajemy sobie sprawę, że do wymaganych przez nas wiedzy i umiejętności dzieci dochodzą w różny sposób, często z pomocą osób trzecich, ale uważamy, że to doskonały czas na rozwój samodzielności, odpowiedzialności, na bycie twórczym, zdyscyplinowanym. Przypominamy, że nauczyciel nie podaje gotowych rozwiązań – ma przede wszystkim wskazywać cele i podpowiadać, w jaki sposób je realizować, prowokować do poszukiwań i wewnętrznego rozwoju. Uważamy, że obecna sytuacja to doskonała okazja, by internet przestał być dla naszych dzieci miejscem zabaw, a stał się tym, czym być powinien – kopalnią wiedzy. Natomiast efekty pracy dydaktycznej nauczycieli będą widoczne podczas egzaminów zewnętrznych oraz w dorosłym życiu naszych uczniów.

      W większości dyskusji na temat zdalnego nauczania bardzo często zapomina się, że nauczyciel to też człowiek, że ma rodzinę i swoje życie osobiste, że czasem nie ma warunków, aby przeprowadzić lekcję on-line z prawdziwego zdarzenia.

      Życzymy wszystkim naszym Uczniom oraz ich Rodzicom przetrwania tego trudnego czasu, dbałości o zdrowie i życie.

       

      Dyrektor i Nauczyciele

      Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy