• ziemniaki, mięsko, surówka
     • Szanowni Rodzice/Opiekunowie


     • W roku szkolnym 2021/2022 wydawanie posiłków w stołówce szkolnej rozpoczynamy:

      2 września (czwartek)


      Warunkiem korzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest złożenie:

      • pisemnej deklaracji,
      • oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna

      Deklaracja_korzystania_z_obiadow_2021_(1).pdf​​​​​​​


      Wpłaty za obiady należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca

       na nr konta bankowego:

                            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy:

                                            PKO BANK POLSKI

      NR 63 1020 5402 0000 0602 0382 1402


      z podaniem w tytule płatności następujących danych:

      imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty (opłata za obiad)


      PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !

      ( w przypadku braku płatności obiady nie będą  wydawane)


        W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego Covid‑19

      nie są akceptowane inne formy płatności.            

                        


                 OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC

                                              WRZESIEŃ

                                  SZKOŁA             73,50 zł  ( 21 dni)

                         PRZEDSZKOLE    36,75 zł   ( 21 dni)

    • dzieci, zeszyty
     • Rok szkolny 2021/2022

     • Szkoła

      Od 1 września, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w przedszkolnych i szkolnych placówkach będą obowiązywały procedury opracowane w ubiegłym roku szkolnym, choć nieco zmienione. Bieżąca dokumentacja dotycząca COVID-u znajduje się na stronie internetowej szkoły.

      Trwają ostatnie prace remontowo-porządkowe przygotowujące placówkę do przyjęcia 323 uczniów. Wkrótce w szkole rozpocznie pracę Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy, ponieważ należyte jej funkcjonowanie przekłada się na prawidłowe działanie szkoły.

      1 września - uroczysta inauguracja roku szkolnego

      1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świdnicy

      Klasy 1 – 3

      • 8.00 – 8.50 – apel
      • 9.00 – 9.20 - spotkanie z wychowawcami
      • 9.30 – 10.10 – msza święta
      • 10.30 – odjazd autobusów

      Klasy 4 – 8

      • 8.10 – 8.50 – msza święta
      • 9.00 – 9.20 - apel
      • 9.25 – 10.20 – spotkanie z wychowawcami
      • 10.30 – odjazd autobusów
      1. Szkoła Filialna w Koźli
      • 8.00 – 8.45 – msza święta
      • 9.00 – 10.00 – apel i spotkanie z wychowawcą

       

      Wszystkim uczniom, rodzicom,  nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym życzę szczęśliwego powrotu z wakacji i owocnej nauki oraz pracy w systemie stacjonarnym.

       

      Liliana Reimann – dyrektor szkoły

    • dzieci, przedszkole, zabawa
     • Rok szkolny 2021/2022

     • Przedszkole

      Nowy rok szkolny rozpocznie się dopiero za 2 tygodnie, a po świdnickich szkolnych korytarzach żwawo już kroczą przedszkolaki, których rodzice, z uwagi na pracę zawodową, przyprowadzili do Publicznego Przedszkola w Świdnicy. Wraz z powrotem dzieci przedszkolnych do placówki rozpoczęła funkcjonowanie  stołówka szkolna, przedszkolaki chętnie zjadają tam smaczny obiad.

      Nowo przyjęte przedszkolaki z grup młodszych wezmą udział w zajęciach adaptacyjnych ze swoimi nauczycielkami:

      • Pani Anna Kierzek (Przedszkole Publiczne w Świdnicy) 30 – 31.08., w godz. 10.00 – 11.30.
      • Pani Małgorzata Nowacka (Oddział Przedszkolny w Koźli) 30.08.2021 w godz. 10.00 - 11.30. Rodzice zostaną również powiadomieni telefonicznie.

      Nauczycielki wychowania przedszkolnego zapraszają rodziców dzieci przedszkolnych na pierwsze spotkania:

      1. Grupa młodsza –  26.08., godz. 17.00
      2. Grupa starsza – 25.08., godz. 17.00
      3. Oddział przedszkolny w Koźli – 30.08., godz. 17.00.