• zajączek w koszyczku
     • Wielkanoc

     • Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

      pełnych wiary, nadziei i miłości. 

      Radosnego, wiosennego nastroju, 

      serdecznych spotkań w gronie najbliższych.

       

    • Zarządzenie nr 11/ 2021
     • Zarządzenie nr 11/ 2021

     •  

      Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

      z dnia 29 marca 2021 r.

       

      Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      zarządzam, co następuje:

      § 1

      1. Od 22 marca br. do 11 kwietnia zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów Przedszkola Publicznego w Świdnicy oraz Oddziału Przedszkolnego w Koźli. Tym samym do 11 kwietnia br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas 1-8.
      2. Szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie placówki na wniosek:
      • rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
      • rodziców dzieci, którzy:

      a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

      b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

      c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

      d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, e) wykonują działania ratownicze,

      f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

      g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

      h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

      i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,  

      j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

      k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

       

      § 2

               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

       

       

    • Kogut z papieru - dla poprawienia nastroju
     • Koguty, które poprawiają nastrój

     • Mariola Zapotoczna

      W dzisiejszych, jakże trudnych, czasach trzeba sobie jakoś umilić życie. Przepiękne koguty wykonane przez uczniów klasy III B na pewno każdemu poprawią nastrój. No bo któż się nie uśmiechnie, patrząc w te kogucie oczy? W dodatku wszystkie prace zostały samodzielnie wykonane przed kamerkami podczas e-plastyki. Wesołych Świąt, Kochani.

    • terminy rekrutacji
     • Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

     • żródło: men.gov.pl i ko-gorzow.pl

      Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

    • Informacja o funkcjonowaniu przedszkola
     • Informacja o funkcjonowaniu przedszkola

     • Informujemy, iż w dniach 29.03-09.04.2021 roku, Przedszkole Publiczne w Świdnicy oraz Oddział Przedszkolny w Koźli przechodzą w tryb nauczania zdalnego. Na wniosek rodziców przedszkole będzie prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Rodzice w tym okresie będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczasowych zasadach tym wszystkim osobom, które będą musiały zostać w domu z dziećmi.

      W miarę uzyskiwania nowych informacji będziemy się z Państwem kontaktować w kolejnych dniach. Z życzeniami zdrowia.

      Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

    • konkursy plastyczne
     • Informacja o konkursach plastycznych

     • Renata Uss-Wocial

      Zdalne nauczanie na lekcjach plastyki to nie tylko tworzenie prac tematycznych uczniów na zajęciach online, ale także podejmowanie wyzwań konkursowych. A było ich kilka. Do tej pory nie prezentowaliśmy dzieł uczniów, bowiem organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji po ogłoszeniu wyników. Zatem kilka słów o konkursach, uczestnikach i ich pracach, które prezentujemy w innej formie niż do tej pory.

    • Zarządzenie nr 10/ 2021
     • Zarządzenie nr 10/ 2021

     • Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

      z dnia 19 marca 2021 r.

       

      Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      zarządzam, co następuje:

      § 1

      1. Od poniedziałku, tj. od 22 marca br. do 9 kwietnia zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej. Tym samym do 9 kwietnia br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas 4-8.
      2. Szkoła na wniosek rodziców zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła na wniosek rodziców zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.
      3. Przedszkole Publiczne w Świdnicy oraz Oddział Przedszkolny w Koźli będą funkcjonować bez zmian.
      4. Dowozy dzieci do przedszkola oraz spożywanie obiadu pozostaje bez zmian.

      § 2

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

       

    • Lubuski Konkurs Recytatorski, dziewczynka z książką
     • Lubuski Konkurs Recytatorski

     • Marta Karpińska-Lizurek

      Co roku uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w Lubuskim Konkursie Recytatorskim. Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną pandemią, konkurs odbył się w formie zdalnej. Nagrania recytacji uczniów zostały przesłane do Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy. Wśród nominowanych do etapu powiatowego, znalazły się:

      • w II kategorii wiekowej (kl. 4-5): Aleksandra Hołobotowska i Małgorzata Kostrzewa,
      • w III kategorii wiekowej (kl. 6-8): Oliwia Rożniatowska.

      Miło nam poinformować, że podczas eliminacji powiatowych wyróżnienie zdobyła Aleksandra Hołobotowska.

       

      Gratulujemy młodym recytatorom!

    • Konkursy przedmiotowe, uczennica nad książką
     • Konkursy przedmiotowe pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty

     • Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy wzięli udział
      w konkursach przedmiotowych organizowanych pod patronatem Lubuskiego  Kuratora Oświaty. Po etapie szkolnym do konkursów przedmiotowych na szczeblu rejonowym zakwalifikowali się:

       

      1. Język polski - Alicja Kołodziej - kl. 8a, Milena Rożniatowska - kl. 8b

      2. Matematyka  - Alicja Kołodziej - kl. 8a

      3. Chemia - Alicja Kołodziej - kl. 8a

      4. Język angielski - Bruno Chudecki, Adam Warecki, Dorian Gil - kl. 7b;

          Alicja Kołodziej - kl. 8a; Milena Rożniatowska - kl. 8b.

       

      Konkursy  kuratoryjne to jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy, w jakich mogą startować uczniowie szkół podstawowych. Udział w nich wymaga od ucznia – jak i przygotowującego go nauczyciela – zaangażowania i wielu godzin pracy. Uczniowie musieli zdobyć co najmniej 85%, aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego. Miło nam poinformować, że do ostatniego etapu zakwalifikowała się Alicja Kołodziej. Wyniki uczennicy przedstawiają się następująco:

       

      1. Język polski - Alicja Kołodziej - 90%, opiekun Małgorzata Węgłowska

      2. Matematyka - Alicja Kołodziej -  92%, opiekun Aneta Bukowiecka.

       

      Udział w konkursach przedmiotowych to działanie wpisujące się w Szkolny Program Wspierania Zdolności i Talentów, który jest realizowany w naszej szkole od 2018 roku. Celem programu jest rozpoznawanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

      Mimo że rozwijanie pasji w dobie pandemii nie jest łatwe, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nie spoczywają na laurach i osiągają wysokie wyniki w licznych konkursach przedmiotowych.

       

      Gratulujemy zwycięzcom!

    • Szkolne zmagania językowo – ortograficzne
     • Szkolne zmagania językowo – ortograficzne

     • Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego został zorganizowany w naszej szkole konkurs pod nazwą Szkolne zmagania językowo – ortograficzne, w którym wzięli udział uczniowie z klas 4 – 8.

      Oto najlepsi:

      klasy 4 – 6

      I miejsce: Dominika Surynt, kl. 6a

      II miejsce: Ewa Kołodziej, kl. 5

      III miejsce: Emilia Dziewęcka, kl. 6a

       

      klasy 7 – 8

      I miejsce: Julia Hływa, kl. 7b

      II miejsce: Alicja Kołodziej (kl. 8a), Dominika Bachman (kl. 8b)

      III miejsce: Nikola Świerkowska (kl. 7b), Dominik Wysocki (kl. 7b), Aida Aławerdian (kl. 8a)

       

      Gratulujmy zwycięzcom! 

    • Próbny egzamin ósmoklasisty
     • Próbny egzamin ósmoklasisty

     • Uwaga uczniowie klas 8!

       

      W dniach 17.03-19.03 odbędą się próbne egzaminy organizowane przez Centralną  Komisję Egzaminacyjną:

      • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
      • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
      • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język angielski

      Egzamin próbny odbędzie się stacjonarnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

       

      Po zakończeniu egzaminów lekcja 6 i 7 odbędzie się zdalnie wg planu.

    • Pomagamy małej Ani
     • Pomagamy małej Ani

     • Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zmierzyli się dziś z wyzwaniem. Nominowani do wykonania zadania, bez chwili zastanowienia, przystąpili do działania. Wszyscy uczniowie klas 1-3 wraz z wychowawczyniami, zebrali się o 9:00 na placu szkolnym, gdzie podjęli się wyzwania, skacząc na skakance 10 razy. Poszło świetnie! Dodatkowo wszyscy pokazali, jak wielkie mają serca wyskrobując oszczędności ze skarbonek, a wszystko to dla małej Ani. Uczniowie zebrali 1067,50 zł.

      Brawo!!!

    • mem profilaktyczny - lepiej zamknąć komputer, niż zamknąć się w sobie
     • Rozstrzygnięcie konkursu na MEM profilaktyczny

     • Marcin Strzelczyk

      Mamy rozstrzygnięcie konkursu na MEM profilaktyczny dotyczący cyberprzemocy. Prace wykonane przez uczniów uzmysłowiły komisji sędziowskiej, że młodzież doskonale zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakim jest cyberprzemoc. Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu 2021”.

      Jest to kolejny już konkurs organizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i kolejny, który wywołał burzliwe dyskusje składu sędziowskiego. Spory, dywagacje i polemiki wywołał wyrównany poziom nadesłanych prac. Dodajmy, że do udziału w konkursie włączyło się 87 młodych mieszkańców naszego województwa. Po długich dyskusjach wyłoniono laureatów. Wśród nich wysokie – trzecie miejsce zajęła uczennica klasy 7c naszej szkoły – Zuzanna Kościńska.

      Przypomnieć należy, że celem konkursu skierowanego do uczniów klas VI-VIII było ograniczenie zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, popularyzowanie wiedzy na temat zagrożeń w Internecie i możliwości przeciwdziałania cyberprzemocy oraz kształtowanie postaw asertywnych wobec cyberprzemocy.

      Przy ocenianiu prac pod uwagę brano zgodność pracy z tematyką konkursową, wartość artystyczną i techniczną wykonania pracy oraz wartość merytoryczną i walory edukacyjne pracy. Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy!

       

      Informacja: lubuska.policja.gov.pl

    • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
     • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

     • Ewelina Bryś

      Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem” – tak brzmiało motto Witolda Pileckiego, jednego z Żołnierzy Wyklętych

       

      1 marca w całej Polsce odbywały się uroczystości związane z Narodowym Dniem  Żołnierzy Wyklętych. Nasza szkoła również przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji.

      Koncert „Młodzi Niezłomnym” był jedną z form uczczenia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz oddania hołdu tym, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. 

      Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Polskim Radiem. Oprawę artystyczną widowiska zapewnił zespół SOUL Sanok.

    •  ETAP KLAS WCZESNOSZKOLNYCH
     • XVI EDYCJA BIBLIOTECZNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

     •  ETAP KLAS WCZESNOSZKOLNYCH

      Uczniowie  klas młodszoszkolnych wzięli udział w XVI edycji Bibliotecznego Konkursu Ortograficznego o tytuł ,,Małego mistrza ortografii”. W rywalizacji uczestniczyło 28 uczniów klas drugich i trzecich. Uczniowie zmagali się z trudnościami ortograficznymi dyktanda, którym był fragment lektury pt. ,,Zaczarowana zagroda” Janiny i Czesława Centkiewiczów.

      Komisja konkursowa wyróżniła następujących laureatów:

      I miejsce:                    Julia Jasinowska, kl. 3a

      Jadwiga Michalec, kl. 2b

      II miejsce:                  Zofia Schmidt, kl. 3a

      III miejsce:                 Oliwia Kruszona, kl. 3a

      Grzegorz Warecki, kl. 2b

      Wyróżnienie:             Hanna Kucharczyk, kl. 3a

      Wszystkim laureatom gratulujemy.

      Organizator konkursu:

      Renata Szymula

       

    • Rusza nabór do klasy 1 na rok szkolny 2021/2022
     • Rusza nabór do klasy 1 na rok szkolny 2021/2022

     • Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Świdnica

      1 marca rusza nabór do klasy 1 szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

      Wnioski można składać do 26 marca 2021r.

      Proponujemy, żeby  wnioski o przyjęcie dziecka i pozostałe dokumenty, były wysłane na adres swidnicazs@wp.pl