• Nauczanie zdalne
     • Nauczanie zdalne

     • Szanowni Rodzice!

      29 października odbyło się spotkanie dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy z Prezydium Rady Rodziców, na którym omówiono zdalne nauczanie w naszej szkole.

      1. Wszyscy uczniowie mają założone konta na platformie Google G-Suite i aktywnie z nich korzystają.
      2. Uczniom, którzy mieli trudności ze sprzętem komputerowym, zostały wypożyczone laptopy.
      3. Lekcje odbywają się zgodnie z ustalonym na początku roku szkolnego planem zajęć. Minimum 50 % zajęć odbywa się przy wykorzystaniu aplikacji Google Meet – z użyciem kamery i mikrofonu.
      4. W formie zdalnej odbywają się również zajęcia pozalekcyjne (rozwijające i wyrównawcze).
      5. Zebranie z rodzicami odbędzie się w formie zdalnej, o jego terminie zostaniecie Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

       

      Liliana Reimann – dyrektor szkoły

    • Ogólne zasady obowiązujące uczniów kl. 4 – 8 podczas zdalnego nauczania
     • Ogólne zasady obowiązujące uczniów kl. 4 – 8 podczas zdalnego nauczania

     •  Wg planu lekcji logujemy się na odpowiednim classroom. Tam na strumieniu czekamy na polecenie nauczyciela.

      1. Obowiązkiem ucznia jest włączenie się do spotkania z wyłączonym mikrofonem, wpisując w czacie spotkania: „Dzień dobry, jestem obecny/ obecna”.
      2. Uczestniczenie w zajęciach jest obligatoryjne, będzie sprawdzana obecność.
      3. Uczeń będzie włączał mikrofon tylko na wyraźną prośbę nauczyciela.
      4. Nauczyciel może sprawdzać, czy uczeń jest rzeczywiście obecny na lekcji, a nie tylko zalogowany, zadając pytania w formie ustnej lub pisemnej w czacie spotkania.
      5. Uczeń nie ma prawa udostępniać linków/ kodów do spotkań osobom trzecim.
      6. Uczeń prowadzi notatki z zajęć, wykonuje zadania zgodnie z poleceniami nauczyciela.
      7. Uczeń nie ma prawa nagrywać lekcji.
      8. Na bieżąco uczeń będzie informowany przez nauczyciela danego przedmiotu o formie prowadzonych zajęć (on-line lub karty pracy wysyłane na e-dziennik).
      9. O pojawiających się problemach technicznych uczeń lub jego rodzic powinien poinformować wychowawcę klasy.
    • Zarządzenie Dyrektora
     • Zarządzenie Dyrektora

     • Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

      w Świdnicy z dnia 23 października 2020r.

       

      W związku z wprowadzeniem przez Ministra Edukacji Narodowej  zdalnego nauczania we wszystkich klasach 4-8 szkoły podstawowej zarządzam, co następuje:

      § 1

      1. Z dniem 26.10.2020r. uczniowie klas 4-8 przechodzą na naukę zdalną, która będzie trwać do 8.11.2020r.
      2. Zajęcia on-line będą przeprowadzane zgodnie z planem zajęć oraz planem zastępstw za pomocą platformy G-suite lub dziennika elektronicznego (w przypadku trudności technicznych).
      3. Lekcja on-line może trwać krócej ( do 30 minut) z uwagi na higienę pracy umysłowej ucznia.
      4. Obowiązkiem ucznia jest uczestniczenie w zajęciach, na których będzie odnotowywana frekwencja.
      5. Uczeń nie ma prawa udostępniać linków/ kodów do spotkań osobom trzecim oraz nagrywać lekcji.

       

      § 2

      1. Przedszkole Publiczne w Świdnicy, Oddział Przedszkolny w Koźli  oraz wszystkie klasy 1-3 szkoły podstawowej  będą funkcjonowały bez zmian zgodnie z planem zajęć dydaktyczno-opiekuńczych.
      2. Przyjazd i odjazd dzieci do przedszkola i szkoły będzie odbywać się zgodnie z rozkładem jazdy Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej.
      3. Uczniowie kl. 1 – 3 w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne) będą uczestniczyć stacjonarnie wg harmonogramu.
      4. Praca świetlicy szkolnej dla uczniów kl. 1 – 3 pozostaje bez zmian, tj. w godz. 6.45 – 16.30.
      5. Stołówka szkolna będzie wydawać obiady jak dotychczas.

       

      § 3

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    • Problemy z dziennikiem Uonet+
     • Problemy z dziennikiem Uonet+

     • Pojawiły się problemy z działaniem dziennika Unonet+. W tej sprawie pisaliśmy do firmy Vulcan, zgłaszając wszystkie nasze i Państwa uwagi. Prawdopodobnie jest to wina aktualizacji, które wprowadza Vulcan i obciążenia serwerów w czasie zdalnego nauczania. Aktualnie prosimy uzbroić się w cierpliwość. 

      Niestety aplikacja "Dzienniczek Vulcan" na urządzenia mobilne, nie działa tak jak powinna. Są duże opóźnienia z aktualizacją wpisów ocen, uwag, wiadomości.

      Sugerujemy korzystanie z dziennika na komputerze lub urządzeniu mobilnym, na przeglądarce, a nie za pomocą aplikacji.

      Nasza rada:

      1. Prosimy wyczyścić pełną historię przeglądarki internetowej, pamięć podręczną i pliki cookies.
      2. Następnie prosimy ponownie zalogować się do dziennika. 
     • Turniej sportowy o puchar patrona szkoły – Jana Pawła II

     • „SPORT NIE JEST CELEM, ALE ŚRODKIEM POBUDZAJĄCYM LUDZI BY UJAWNIALI SWOJE NAJLEPSZE STRONY.”

      JAN PAWEŁ II

       

                  Podczas Dni Patrona Szkoły uczniowie klas 4 – 6 wzięli udział w  turnieju sportowym o puchar patrona szkoły – Jana Pawła II. Organizatorami sportowych zmagań były nauczycielki wychowania fizycznego: Małgorzata Furmanek i Ewelina Bitner. Drużyny z poszczególnych klas rywalizowały w 15 konkurencjach. Po zaciętej sportowej rywalizacji puchar patrona szkoły po raz drugi zdobyła klasa 6a, drugie miejsce zajęła klasa 6b, trzecie klasa 4, a czwarte – klasa 5. Gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w turnieju.

    • Dzień Papieski
     • Dzień Papieski

     • 42 lata temu – 16 października 1978 roku – Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II. W tym roku obchodziliśmy także 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Papież-Polak, dziś święty Kościoła katolickiego, zapisał się w historii Kościoła, świata i Polski, ale ma też szczególne miejsce w sercach wielu Polaków. Był pierwszym papieżem z Polski, pierwszym po 455 latach papieżem niebędącym Włochem i najmłodszym papieżem od 1864 roku. W niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru obchodzono uroczyście Dzień Papieski – tegoroczne hasło brzmiało – Totus Tuus - Cały Twój.

      Pod takim właśnie hasłem w tym roku obchodziliśmy dzień Patrona naszej szkoły – świętego Jana Pawła II. O godzinie 8:00 spod naszej placówki wyruszył poczet sztandarowy na czele z panią dyrektor Lilianą Reimann oraz delegacjami wszystkich piętnastu klas. Wzięli oni udział w uroczystej mszy odprawionej w kościele pod wezwaniem Świętego Marcina. Mszę uświetniła swoją obecnością  zastępca wójta – pani Izabela Mazurkiewicz. Następnie przy obelisku zapalono znicze. Tradycyjnie odśpiewaliśmy ulubioną pieśń naszego patrona – „Barkę” – wyjątkowo w holu szkoły, gdyż rozpadał się deszcz. Podczas kolejnych godzin poszczególne klasy zajęły się swoimi zadaniami. Uczniowie klas 1 – 3 oglądali film przedstawiający życie Patrona oraz wykonywali kartki urodzinowe dla świętego Jana Pawła II – z okazji setnej rocznicy Jego urodzin. Z kolei uczniowie klas 4 – 6 wzięli udział w turnieju sportowym przeplatanym konkursami wiedzy o Papieżu. Natomiast najstarsi uczniowie, z klas siódmych i ósmych, zapoznali się z historią papieża Polaka, oglądając filmy i prezentacje (między innymi „Karol. Człowiek, który został papieżem”) oraz, pracując w grupach, układali do wybranych haseł krzyżówki. To był naprawdę udany dzień, podczas którego godnie uczciliśmy pamięć naszego Patrona – świętego Jana Pawła II.

    • X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
     • X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     • Dnia 2 października 2020  roku  nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. W związku z epidemiczną sytuacją nie mogliśmy obchodzić tego dnia tak hucznie, jak w poprzednich latach, jednak zorganizowaliśmy obchody poszczególnych w klasach. Uczniowie na lekcjach matematyki mierzyli się z zagadkami i łamigłówkami dotyczącymi tabliczki mnożenia.

      Nauczyciele matematyki

    • Finał Wojewódzki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
     • Finał Wojewódzki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży

     • Finał Wojewódzki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych

      – 15.10.2020r. Babimost

      PO CICHU LICZYŁYŚMY NA MEDAL…………….I JEST!!!!

      Sztafeta chłopców w kategorii dzieci starsze w składzie: Krystian Mikoda, Marcel Olichwer, Dominik Węclewicz, Dawid Możdżeń, Marcel Pawlak, Dawid Cwojdziński, Malwin Karbowiak i Adam Warecki zdobyła brązowy medal! Chłopcy pokazali się z bardzo dobrej strony, walcząc bez kompleksów z zawodnikami innych szkół i dumnie reprezentując naszą szkołę. Gratulujemy!

    • Szanowni Państwo!
     • Szanowni Państwo!

     • W związku z ceremonia pogrzebową Wójta Gminy Świdnica Krzysztofa Stefańskiego, która odbędzie się 14 października o godz.12:00, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy w porozumieniu z Prezydium Rady Rodziców zmienia termin dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktycznych z 4.06.2021 r. na 14.10.2020 r. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej do 13.10. 2020 r. do godz. 15:00 w celu zaplanowania pracy świetlicy.

      W tym dniu nie będzie autobusów szkolnych oraz obiadów.

      Liliana Reimann - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

     • Wyjazd do pasieki

     • 30 września  klasy VIII a i VII c odwiedziły pasiekę „ALEK” prowadzoną przez Agnieszkę i Dawida Grześkowiaków. Pasieka mieści się w Radomi. Podczas wycieczki można było poznać narzędzia potrzebne do wyrabiania miodu oraz zwyczaje pszczół. Uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się, jakimi cechami charakteru wyróżnia się pszczelarz. Zdobyli też wiedzę na temat rodzajów miodów naturalnych oraz ich właściwości. Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się produkcji miodu, a także poobserwować zachowanie pszczół. 

      Wycieczka została zorganizowana w ramach zajęć zawodoznawczych z projektu "Świat Nauki".

    • Informacja !!!
     • Informacja !!!

     • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy,  w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zielonej Górze, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.,  organem prowadzącym - Gminą Świdnica, informuje, że w dniach 8 - 9 października 2020r. dla klasy 7b oraz dwóch grup przedszkolnych zostało wprowadzone zdalne nauczanie.  Od 12.10.2020r. wszystkie zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem zajęć dydaktycznych.

      Liliana Reimann

    • UWAGA !!!
     • UWAGA !!!

     • Szanowni Państwo!

      Z uwagi na to, że u jednego z uczniów naszej szkoły badania na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny, zmuszeni zostaliśmy do wprowadzenia w tej klasie nauczania na odległość. Zgodnie z decyzją SANEPIDU uczniowie tej klasy pozostaną w domach. O terminie powrotu uczniów tej klasy do szkoły poinformujemy po uzyskaniu informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemicznej. Jednocześnie prosimy o pozostawienie w domu dzieci z Przedszkola Publicznego w Świdnicy, ponieważ rodzeństwo zakażonego ucznia uczęszczało do przedszkola.

      Wszystkie powierzchnie płaskie i pomieszczenia zostały dodatkowo zdezynfekowane i zostało przeprowadzone ozonowanie. W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla pozostałych uczniów i pracowników. Zajęcia w szkole będą się odbywać zgodnie z planem lekcji. W sytuacji nasilenia się pandemii i zapobieżenia kolejnym przypadkom chorobowym, bardzo ważne jest, aby WSZYSCY uczniowie i pracownicy szkoły mieli zakryte usta i nos. Po raz kolejny apeluję więc, aby WSZYSCY dostosowali się do obowiązującego w szkole regulaminu. Takie samo stanowisko reprezentuje Kuratorium Oświaty i Urząd Gminy Świdnica

       Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

      Liliana Reimann

     • Hello! Guten Tag, Bonjour! – czyli Europejski Dzień Języków

     • Z okazji przypadającego na 26 września Europejskiego Dnia Języków uczniowie klas 4 – 8 mieli możliwość zmierzyć się z testem znajomości języków obcych w formie kahootowej. Uczniowie zmagali się z różnorodnymi pytaniami przygotowanymi przez nauczycielki języków obcych. W międzyklasowej rywalizacji najlepsze okazały się przedstawicielki klasy 8B – Laura Szarzało oraz Dominika Bachman, drugie miejsce przypadło klasie 7A, dzięki Hannie Gagajewskiej oraz Oliwii Rożniatowskiej; natomiast trzecie miejsce wywalczyli Zuzanna Kościńska oraz Michał Mazuro z klasy 7C. Wszystkim uczestnikom naszego święta dziękujemy za zaangażowanie!

    • Obiady miesiąc październik
     • Obiady miesiąc październik

     • Wpłaty za obiady należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca

       na nr konta bankowego:

                            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy:

                                            PKO BANK POLSKI

      NR 63 1020 5402 0000 0602 0382 1402

      z podaniem w tytule płatności następujących danych:

      imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty (opłata za obiad)

       

        W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego Covid‑19 nie są akceptowane inne formy płatności.

       

                             OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

                       SZKOŁA             66,00 zł      ( 22 dni)

                       PRZEDSZKOLE    33,00  zł   ( 22 dni)

    • Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
     • Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży

     • Małgorzata Furmanek, Ewelina Bitner

      1 października w Babimoście odbyły się zawody powiatowe w sztafetowych biegach przełajowych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży, w których reprezentacja naszej szkoły zdobyła 4 medale.

      Złoty medal – mistrzostwo powiatu i awans do zawodów wojewódzkich wywalczyła sztafeta chłopców w kategorii dzieci starszych w składzie: Krystian Mikoda, Marcel Pawlak, Marcel Olichwer, Dawid Możdżeń, Franciszek Wiącek, Malwin Karbowiak, Szymon Korsan i Dominik Węclewicz.

      Srebrny medal zdobyli chłopcy w kategorii kl. 7 – 8 w składzie: Dawid Cwojdziński, Oskar Dzieciątkowski, Michael Banaś, Jarosław Mikoda, Łukasz Gabalski, Szymon Kozak, Szymon Czarnecki i Kacper Ziemiański.

      Brązowe medale zdobyły sztafety dziewcząt młodszych: Anastasiia Horbova, Lena Sosińska, Zuzanna Micek, Patrycja Olszewska, Ewa Kołodziej, Oliwia Skorupska, Amelia Batkowska i Kornelia Kościńska oraz starszych: Amelia Moszonka, Alicja Kołodziej, Nikola Świerkowska, Wiktoria Szymczak, Laura Szarzała, Dominika Kościecha, Aida Aławerdian i Hanna Kacała.

      Gratulujemy zawodnikom i zawodniczkom za zaangażowanie, godne reprezentowanie szkoły i za sportową walkę. Życzymy sukcesu sztafecie chłopców młodszych na Mistrzostwach Województwa J