• Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
     • Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     • Informacja:

      Po odbiór zaświadczenia i jego kopii można zgłaszać się 31 lipca od godziny 8:00 do sekretariatu szkoły.

    • Koniec przerwy urlopowej w przedszkolach
     • Koniec przerwy urlopowej w przedszkolach

     • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy informuje o terminie rozpoczęcia pracy placówek przedszkolnych:

      1. Przedszkole Publiczne w Świdnicy - 17.08.2020 r.
      2. Oddział Przedszkolny w Koźli - 10.08.2020 r.
    • Przypominamy o wynikach z egzaminów
     • Przypominamy o wynikach z egzaminów

     • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że wyniki będą dostępne w dniu 31 lipca br. od godziny 10:00 po zalogowaniu się na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl.

    • Podziękowania
     • Podziękowania

     • Szanowni Państwo!
      W imieniu wszystkich Nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy oraz własnym chciałabym podziękować wszystkim naszym Uczniom oraz ich Rodzicom za cały rok szkolny, a przede wszystkim za ostatnie miesiące, zdecydowanie trudniejsze i inne niż w I półroczu. Okres zdalnej nauki wymagał od naszych Uczniów wytężonej pracy oraz samodyscypliny, od ich Rodziców - ogromnej pomocy swoim dzieciom, ciągłego motywowania i wspierania. Jestem Państwu ogromnie wdzięczna za Waszą troskę i bardzo duży wkład pracy. Bez Państwa trudne byłoby, wręcz niemożliwe, kształcenie na odległość. Jeszcze raz dziękuję.
      Życzę Państwu oraz  Uczniom spokojnych i bezpiecznych wakacji i do zobaczenia we wrześniu.

      Liliana Reimann – dyrektor Szkoły

      ilustracja Hania Czarny