• Narodowe Czytanie

     • W poniedziałek, 5 września, poloniści uczący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy aktywnie zaangażowali się w zorganizowanie kolejnej edycji Narodowego Czytania. W tym roku postanowiono zapoznać całą Polskę z utworami wchodzącymi w skład „Ballad i romansów” autorstwa naszego wieszcza – Adama Mickiewicza. Podczas lekcji nauczyciele języka polskiego wyświetlili prezentacje obrazujące życie i twórczość autora „Pana Tadeusza”. Następnie uczniowie mogli obejrzeć i/lub wysłuchać takie utwory, jak „Romantyczność”, „Świtezianka”, „Świteź”, „Pani Twardowska” czy „Powrót taty”. Na korytarzu szkolnym pojawiła się ponadto gazetka o tematyce dotyczącej tego właśnie ważnego wydarzenia.   

      Przypomnijmy, że jest to już 11. edycja Narodowego Czytania, w ramach którego para prezydencka zaprasza do wspólnej lektury dzieł ważnych dla literatury polskiej. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji czytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa; w 2016 roku „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, a w 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W 2019 roku lekturami było osiem najważniejszych polskich nowel, między innymi autorstwa Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej i Bruno Schulza. W 2020 roku czytano „Balladynę” Juliusza Słowackiego. W ubiegłym roku lekturą była natomiast „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

      „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza zostały wydane w Wilnie w 1822 roku. Opublikowanie 14 utworów uważane jest za symboliczny początek romantyzmu. Tomik ballad, dzisiaj uznany za klasykę literatury, 200 lat temu był przewrotem w myśleniu i w oświeceniowym postrzeganiu świata. Utwory pełne grozy i humoru zostały zaadresowane do wszystkich, całego społeczeństwa. Dzieło odnosi się do wrażliwości i sentymentów odbiorcy, a jednocześnie nawiązuje do ludowej wyobraźni.

      Główna tegoroczna uroczystość, z udziałem pary prezydenckiej, odbyła się w sobotę, 3 września, w Ogrodzie Saskim. Fragmenty twórczości Adama Mickiewicza odczytała para prezydencka – Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. W akcji wzięły również udział osoby ze świata sztuki i kultury. Prezydent powiedział między innymi, że „Poczucie potrzeby wolności i jej odzyskania, poczucie niezrozumienia w relacji pomiędzy Polską a innymi państwami i narodami, wewnętrzne idealizowanie ojczyzny (...) miało u nas szczególny wymiar i znalazło swój wyraz w poezji Adama Mickiewicza”. Pani prezydentowa z kolei dodała, że w „Balladach i romansach” ukazane jest również piękno Rzeczypospolitej, z jej kulturą tradycyjną, niezwykłą przyrodą, malowniczymi krajobrazami. To także utwory pisane ku przestrodze, z morałem, gdzie zło zostaje ukarane”.

       

      Na zakończenie uroczystości prezydent ogłosił, że w roku 2023 podczas akcji Narodowego Czytania zostanie przypomniana powieść Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”.

       

     • Rozpoczynamy rok szkolny 2022/2023

     • W czwartek ostatecznie pożegnaliśmy wakacje. Koniec wakacyjnej laby – czas wracać do nauki! 1 września wszyscy uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy przybyli na ulicę Ogrodową, aby rozpocząć kolejny rok szkolny.

      Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego wymarszu, wraz z pocztem sztandarowym naszej szkoły, na uroczystą mszę świętą. Następnie wszyscy zebrali się na wewnętrznym placu, aby wziąć udział w apelu inaugurującym rok szkolny 2022/2023.

      Uroczystość, poprowadzoną przez panią dyrektor – Liliana Reimann, uświetnili swoją obecnością wójt gminy Izabela Mazurkiewicz-Kąkol, przewodniczący rady gminy – Tomasz Marczewski oraz licznie przybyli rodzice.

      Podczas apelu odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów. Następnie wszyscy uczniowie udali się na spotkanie ze swoimi wychowawcami. W piątek zaczynamy normalną pracę – oby był to spokojny i udany rok szkolny!