• Konkursy przedmiotowe
     • Konkursy przedmiotowe

     • Konkursy przedmiotowe organizowane pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty to wielka okazja, aby zdobyć punkty niezwykle przydatne podczas naboru do szkół ponadpodstawowych. W poprzednich latach etap szkolny odbywał się najczęściej w listopadzie, a etapy rejonowe i wojewódzkie na początku roku w wyznaczonych przez kuratorium placówkach. W tym roku, oczywiście w związku z pandemią koronawirusa, będzie inaczej. Kurator oświaty zwróciła się do wszystkich dyrektorów szkół podstawowych o pomoc w zorganizowaniu dwóch pierwszych etapów – szkolnego i rejonowego. O ile nie zmienią się przepisy sanitarne – oba etapy będziemy zmuszeni przeprowadzić zdalnie. Etap szkolny będzie miał miejsce w drugiej połowie stycznia, z kolei etap rejonowy w pierwszych dwóch tygodniach marca. Najlepsi, już poza swoimi placówkami, zmierzą się z zadaniami w drugiej połowie kwietnia. Szkolny etap rozpocznie konkurs z języka polskiego, który został zaplanowany na poniedziałek, 18 stycznia. Ostatnim będzie konkurs z matematyki, który odbędzie się 28 stycznia, w piątek. Dokładny terminarz oraz regulaminy poszczególnych konkursów można znaleźć pod tym adresem: http://ko-gorzow.edu.pl/zmiany-terminow-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-rok-szkolny-2020-2021/. Do konkursów zostało jeszcze trochę czasu – jeśli czujecie się mocni z któregokolwiek przedmiotu – proponujemy zakasać rękawy i wziąć się do pracy – nagrody i punkty do szkół średnich czekają na Was!

    • Egzamin ósmoklasisty
     • Egzamin ósmoklasisty

     • Jak wiedzą wszyscy zainteresowani,  ukoronowaniem nauki w szkole podstawowej są egzaminy końcowe – egzaminy ósmoklasisty. Są przeprowadzane z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – w przypadku naszej gminy jest to język angielski. Dotychczas egzaminy były pisane w kwietniu, w roku 2021 harmonogram przedstawia się następująco:

      • język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
      • matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
      • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00.

      Zmiana terminu wynika, oczywiście, z trudności wynikających z trwającej od marca pandemii. Nauczanie zdalne, mimo starań nauczycieli, uczniów i rodziców, nie gwarantuje  przygotowania do napisania testów na satysfakcjonującym wszystkie strony poziomie. Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej ogranicza ilość pytań i zakres wiadomości sprawdzanych podczas egzaminu ósmoklasisty 2021.

      Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany:
      1) W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:

      • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie;
      • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut);
      • możliwość odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać).

      2) W przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:

      • zmniejszenie zakres treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej;
      • zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut);
      • zmniejszenie liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020).

      3) W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:

      • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2);
      • zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut);
      • ograniczeniu/dostosowaniu zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków).

      Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym. Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się w załączniku nr 1.

      Jako że nasza młodzież będzie miała sporo wolnego czasu, radzimy szczególną uwagę zwrócić na listę lektur obowiązkowych:

      1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna;

      2) Aleksander Fredro, Zemsta;

      3) Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;

      4) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;

      5) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, Pan Tadeusz (całość);

      6) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;

      7) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;

      8) Juliusz Słowacki, Balladyna;

       

      Życzymy miłej lektury i owocnych przygotowań, które zaowocują wyłącznie 100%!

    • Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Szczęśliwego Nowego Roku
     • Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Szczęśliwego Nowego Roku

     • " Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,

      jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

      jest taka siła, co spełnia marzenia...

      To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia."


      Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pragniemy złożyć życzenia: zdrowia, radości w ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

    • Bożonarodzeniowe warsztaty online
     • Bożonarodzeniowe warsztaty online

     • Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie naszej szkoły razem z rodzicami spotykają się, aby wspólnie przygotować stroiki. 21 grudnia, w piątkowe popołudnie, pierwszoklasiści wykonali je podczas warsztatów w formie online. Dzieci jednomyślnie stwierdziły, że taka forma bardzo im się podobała. Mamy jednak nadzieję, że za rok będziemy mogli spotkać się razem w szkole .

      Agnieszka Marczewska

      Wychowawczyni klasy 1a

    • Tradycyjne Szkolne Kolędowanie
     • Tradycyjne Szkolne Kolędowanie

     • Drodzy uczniowie, nauczyciele i rodzice!

       

      Jak co roku zapraszam Was na tradycyjne Szkolne Kolędowanie!!!

      W ubiegłych latach w ostatni dzień przed świątecznymi feriami, po klasowych wigiliach, na szkolnym korytarzu spotykaliśmy się wszyscy i wspólnie wykonywaliśmy kilka pięknych polskich kolęd. Wśród nich były zawsze kolędy „Wśród nocnej ciszy”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Gdy śliczna Panna”, „Lulajże  Jezuniu” i inne. W tym roku podtrzymajmy tę tradycję! Musimy to zrobić jednak trochę inaczej. Poniżej znajdują się linki do w/w kolęd. W ostatni dzień przed feriami, czyli we wtorek 22.12. o godz. 12.00. pokolędujmy wspólnie wirtualnie! Niech w każdym domu w ten dzień i o tej porze zabrzmią te jedne z najpiękniejszych polskich kolęd. To będzie nasze wspólne tegoroczne Szkolne Kolędowanie!

      https://www.youtube.com/watch?v=3RJ2gEFXzgc

      https://www.youtube.com/watch?v=LuqM0GN-b9Y

      https://www.youtube.com/watch?v=nKMYIk7vnnQ

      https://www.youtube.com/watch?v=QY02I04tfak

       

      Z najlepszymi świątecznymi życzeniami, pozdrawiam ciepło-

       nauczyciel muzyki Zbigniew Perwiński.

     • 41 WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE HONOROWEGO KRWIODAWSTWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

     • Spośród wielu prac nadesłanych do organizatora konkursu,  Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK i Lubuskiej Okręgowej Rady HDK PCK w Zielonej Górze, szczególne uznanie oraz I miejsce i  główną nagrodę zdobyły ex aequo w kategorii klas IV – VIII szkół podstawowych: Hanna Czarny – klasa 6 A i Dominika Bachman – klasa 8 B, którym serdecznie gratulujemy pomysłu i wykonania prac.

      Dziękujemy również pani Renacie Uss-Wocial za przeprowadzenie etapu szkolnego i wyłonienie najlepszych prac konkursowych.

      Małgorzata Furmanek, Szkolny Wolontariat

    • Mikołajkowy Turniej Sportowy w unihokeja
     • Mikołajkowy Turniej Sportowy w unihokeja

     • Z okazji mikołajek uczniowie uczęszczający na zajęcia sportowe SKS rozegrali między sobą turniej w unihokeja. Rywalizacja miała na celu: integrację grupy, wspólną zabawę, współdziałanie w zespole, akceptację siebie i innych, stosowanie zasady fair play . Mecz pomiędzy  „Reniferami Mikołaja” (Jarosław Mikoda, Nikodem Nerkowski, Mateusz Skrynek, Weronika Sołtysiak,  Anastasiia Horbova, Natalia Machanek, Dawid Kruszona) i „Mikołajkami” ( Erwin Jasinowski, Dominik Węclewicz, Zuzanna Mikoda, Krystian Mikoda, Marcel Olichwer, Amelia Batkowska i Zuzanna Kruszona) zakończył się zwycięstwem „Mikołajków”. Drużyny zostały obdarowane słodkościami ufundowanymi przez panią dyrektor – Lilianę Reimann.

      Małgorzata Furmanek

    • Przedszkole bez zakłóceń
     • Przedszkole bez zakłóceń

     • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy informuje, że od poniedziałku 14  grudnia wznawiamy gotowanie obiadów dla przedszkolaków w związku z pozytywnymi wynikami badania wody.

     • „Moja inspiracja do kariery”

     • W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Zespołu Interwizji Poradnictwa Zawodowego, a także Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego  w Gorzowie Wielkopolskim - partnera przedsięwzięcia,  udostępniamy film edukacyjny pt. „Moja inspiracja do kariery”.

      Film powstał w ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery  i ma celu szeroko pojęte promowanie poradnictwa zawodowego wśród dzieci i młodzieży i dorosłych.

       

    • Uwaga!!!
     • Uwaga!!!

     • W związku z negatywną próbką wody w miejscowości Świdnica (nie może być ona spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków oraz mycia rąk), prosimy rodziców o pozostawienie w domu dzieci, którym można zapewnić opiekę. Rodziców, którzy ze względów zawodowych nie mogą pozostawić dzieci w domu, prosimy o zapewnienie dzieciom napojów do picia oraz dodatkowego śniadania . Na chwilę obecną, nie możemy dzieciom przygotować herbaty oraz obiadu. Wyniki próbek wody pobranych do analizy powinny być znane w czwartek - 10 grudnia. O zaistniałych zmianach będziemy informować na bieżąco.

    • Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy
     • Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

     •  

      z dnia 08 grudnia 2020r.

       

      W związku z nowelizacją rozporządzenia z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz informacją Lubuskiego Kuratora Oświaty o zmianie terminu ferii zimowych oraz terminu konkursów etapu szkolnego zarządza się, co następuje:

      § 1

      Ustala się następujące terminy konkursów szkolnych:

      1. Konkurs przedmiotowy z historii – 26 I 2021 r.
      2. Konkurs przedmiotowy z geografii – 29 I 2021 r.
      3. Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego – 27 I 2021 r.
      4. Konkurs przedmiotowy z matematyki – 28 I 2021 r.
      5. Konkurs przedmiotowy z fizyki – 19 I 2021 r.
      6. Konkurs przedmiotowy z chemii – 20 I 2021 r.
      7. Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego – 21 I 2021 r.
      8. Konkurs przedmiotowy z biologii – 22 I 2021 r.
      9. Konkurs przedmiotowy z języka polskiego – 18 I 2021 r.

      § 2

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

      Liliana Reimann – dyrektor szkoły