• W ramach projektu „Świat nauki” prowadzone są zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki. Podczas tych zajęć uczniowie mogą uzupełnić braki, powtórzyć materiał, wyjaśnić treści, które podczas lekcji sprawiły im trudność.  Ponadto uczniowie poszerzają swoją wiedzę, poznają nowe zagadnienia, kształtują logiczne myślenie. Zadania są stopniowane pod względem trudności – poczynając od tych, które mają wyćwiczyć w uczniach schematy, do tych, które pozwalają je w sposób lotny i twórczy zastosować w praktyce. Usatysfakcjonowani mogą też czuć się uczniowie, którzy lubią zadania niesztampowe, uczące logicznego myślenia i stawiające uczniom wyzwanie. Niezwykle pomocnym w pracy i dopełnieniem zajęć jest korzystanie z pomocy multimedialnych, pozwalające na pracę z uczniami na miarę XXI wieku.