• Zajęcia rozwijające z chemii

    Zajęcia odbywają się w środy na ósmej i dziewiątej godzinie lekcyjnej. Kółko skupia uczniów, którzy zainteresowani są poszerzaniem swoich umiejętności z chemii, pogłębianiem rozumienia procesów chemicznych. Samodzielnie planują, przeprowadzają i opisują doświadczenia. Zapisują reakcje i na ich podstawie dokonują obliczeń. Regularne uczestnictwo w pracy kółka poszerza horyzonty i ćwiczy umiejętności chemiczne, również te skorelowane z matematyką.

     

    Zajęcia wyrównawcze z chemii

    Uczniowie spotykają się w poniedziałki na ósmej lekcji. Podczas zajęć mogą samodzielnie wykonać doświadczenia i skorzystać z wielu pomocy, które pomagają im lepiej zrozumieć zagadnienia omawiane na lekcjach. Członkowie kółka „zaprzyjaźniają się” z chemią.

    Zajęcia wyrównawcze z biologii

    Zajęcia te odbywają się w poniedziałki na dziewiątej godzinie lekcyjnej. Służą one praktycznemu spojrzeniu na zagadnienia biologiczne, głównie  poprzez samodzielne planowanie i wykonywanie doświadczeń. Uczniowie ćwiczą umiejętności prowadzenia obserwacji i wnioskowania. W miesiącach letnich planowane są również zajęcia terenowe.