• Zajęcia kółka języka angielskiego są skierowane do uczniów, którzy chcieliby udoskonalić swoje sprawności komunikacyjne,
        a zwłaszcza umiejętność mówienia w języku angielskim oraz rozumienia ze słuchu, jak również poszerzyć swoją wiedzę na temat krajów anglojęzycznych – ich historii, geografii, kultury, obyczajów i obrzędów. Zajęcie te dają uczniom okazję i szansę, aby lepiej przygotować się do różnego rodzaju konkursów i olimpiad językowych, jak również do egzaminu gimnazjalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

        Uczniowie mają możliwość skorzystania z tablicy interaktywnej, która wykorzystuje  ćwiczenia  oparte na materiale audiowizualnym oraz multimedialnym, który skutecznie oddziałuje na wyobraźnie i zmysły ucznia.