• W ramach programu „Laboratoria przyszłości” nasza szkoła zakupiła nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne oraz pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach informatyki, ale także w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz  zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Pracownie robotyki, druku 3D oraz audio-wizualna zostały wyposażone tak, aby uczniowie kształtowali i rozwijali umiejętności : manualne i techniczne, samodzielnego i krytycznego myślenia, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie  w życiu codziennym.

        W jaki sposób wdrażamy „laboratoria przyszłości”? Uczniowie uczą się jak samodzielnie zmontować robota oraz zaprogramować go, a następnie udokumentować jego działanie i swoją pracę za pomocą sprzętu audio-wizualnego. Możliwości takie dają konstrukcyjne zestawy Makeblock do samodzielnego konstruowania robotów/pojazdów w oparciu o gotowy schemat budowy, a następnie ich programowania.

        Poznają także możliwości „Drukarki 3D Banach”, która pozwala na naukę poprzez doświadczenie oraz  poprzez kontakt ucznia z fizycznym przedmiotem czy modelem. Na ten czas hitem jest figurka sowy.