• Minione cywilizacje pozostawiły moc tajemnic.Wokół nas znajdują się święte niegdyś miejsca, symboliczne krajobrazy,starożytne miasta,czy zaginione lądy,które fascynują w równej mierze naukowców,jak również zwykłych poszukiwaczy przygód - uczniów. Swoją pasję rozwijają w ramach projektu ,,Świat Nauki “realizowano wymiarze czterech godzin tygodniowo.

    Zajęcia te rozwijają zdolność myślenia analitycznego i syntetycznego. Uczą efektywnego współdziałania
    w zespole,poszukiwania,porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi . Rozwijają delikatność poznawczą.

    Grażyna Dzieżyc