• Zajęcia rozwijające z fizyki w ramach realizacji projektu „Świat Nauki” przeznaczone są dla uczniów zainteresowanych fizyką i astronomią.

    Ich głównym celem jest zaspokojenie naturalnej ciekawości uczniów, dla których wiadomości i umiejętności pozyskane na lekcjach nie zaspokajają w pełni ich ciekawości świata. Zajęcia umożliwiają uczniom poszerzanie wiadomości z fizyki i astronomii. Na tych zajęciach uczniowie będą mieli możliwość rozwijać pamięć, wyobraźnię, logiczne myślenie, spostrzegawczość poprzez pracę w grupie. Na zajęciach będą dominować metody aktywne. Stosowanie zróżnicowanych środków dydaktycznych pozwoli rozbudzić w uczniach aktywność poznawczą.

    W czasie spotkań uczestnicy będą mieli możliwość zetknięcia się z eksperymentalną pracą oraz zastosowaniem fizyki w świecie współczesnym. Poszukamy odpowiedzi na ciekawe pytania bardziej lub mniej związane z fizyką życiu codziennym, medycynie, kryminalistyce, albo…

    Katarzyna Olichwer nauczyciel fizyki