• Zarządzenie nr 1/2020

     Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

     z dnia 13.01.2020 r.

     w sprawie:  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola Publicznego i klasy I w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II i Filii w Koźli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.

      

                 Na podstawie zarządzenia nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 8 stycznia 2020 r. wprowadza się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola Publicznego/oddziału przedszkolnego i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.

                 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola Publicznego/oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy i Filii w Koźli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica:

     LP

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1

     Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym/oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko.

     od 17.02.2020 r.

     do 21.02.2020 r.

      

     -----------------------

      

     2

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub  oddziału przedszkolnego

     wraz z dokumentami

     potwierdzającymi spełnienie przez

     kandydata warunków lub kryteriów

     branych pod uwagę w postępowaniu

     rekrutacyjnym

     od 24.02.2020 r.

     do 20.03.2020 r.

     od 27.04.2020 r.

      do 08.05.2020 r.

     3

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez

     kandydata warunków lub kryteriów

     branych pod uwagę w postępowaniu

     rekrutacyjnym

     od 23.03.2020 r.

     do 03.04.2020 r.

     od 11.05.2020 r.

     do 22.05.2020 r.

     4

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

     6.04.2020 r.

     25.05.2020 r.

     5

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

     od 7.04.2020 r.

     do 17.04.2020 r.

     od 26.05.2020 r.

     do 5.06.2020 r.

     6

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     20.04.2020 r.

     8.06.2020 r.

      

     Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klasy I w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II i Filii w Koźli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica

     LP

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1

     Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej

      

     od 24.02.2020 r.

     do 22.03.2020 r.

     Od 27.04.2020 r.

     do 8.05.2020 r.

     2

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej

      

     od 23.03.2020 r.

     do 3.04.2020 r.

     od 11.05.2020 r.

     do 22.05.2020 r.

     3

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

     6.04.2020 r.

     25.05.2020 r.

     4

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

     od 7.04.2020 r.

     do 17.04.2020 r.

     od 26.05.2020 r.

     do 5.06.2020 r.

     5

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjnej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     20.04.2020 r.

     8.06.2020 r.