• Opłaty za miesiąc marzec 2019 r.
     
    przedszkole -  31,5 zł
    szkoła - 63 zł

    21 dni


    Wpłaty prosimy dokonać na konto bankowe

    Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy:
    PKO BANK POLSKI
    NR 
    63 1020 5402 0000 0602 0382 1402
    z podaniem w tytule płatności następujących danych:
    imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty (opłata za obiad)


    ZASADY WYDAWANIA OBIADÓW
    W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY

    1.    Warunkiem korzystania z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej jest dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie.
    2.    Wpłaty za obiad na dany miesiąc należy dokonać do 15 każdego miesiąca (data zaksięgowania na koncie szkoły) w takim terminie, aby pieniądze wpłynęły do 16 każdego miesiąca.
    3.    Brak zaksięgowanej wpłaty do 16 dnia każdego miesiąca będzie równoznaczny z rezygnacją  korzystania z obiadów.
    4.    Zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie należy dokonać w dniu poprzedzającym nieobecność do godziny 8:30.
    5.    Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi -  3 zł,  dla dziecka z oddziału przedszkolnego - 1,50zł.