• DYREKTOR SZKOŁY


    Liliana Reimann - nauczyciel dyplomowany

     

    WICEDYREKTOR SZKOŁY


    Beata Strzelczyk - nauczyciel dyplomowany

     

    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

     

    Mariola Zapotoczna - nauczyciel dyplomowany
    Elżbieta Brzezińska - nauczyciel dyplomowany
    Danuta Warecka - nauczyciel mianowany
    Agnieszka Marczewska - nauczyciel dyplomowany

     

    WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE


    Wioletta Pajdzik - nauczyciel dyplomowany
    Mirella Boj - nauczyciel mianowany

     

    JĘZYK POLSKI

     

    Liliana Reimann - nauczyciel dyplomowany
    Teresa Przykuta - nauczyciel mianowany
    Jacek Kucharczyk - nauczyciel dyplomowany
    Marta Karpińska-Lizurek - nauczyciel dyplomowany
    Małgorzata Węgłowska - nauczyciel mianowany

     

    JĘZYK ANGIELSKI


    Anita Kucharczyk - nauczyciel dyplomowany
    Beata Strzelczyk - nauczyciel dyplomowany
    Karolina Leśniarek - nauczyciel kontraktowy

     

    JĘZYK NIEMIECKI

     

    Joanna Granuszewska - nauczyciel kontraktowy (urlop)
    Joanna Jamroziak - nauczyciel dyplomowany

    Ewelina Wybudowska - nauczyciel kontraktowy

     

    MATEMATYKA

     

    Aneta Bukowiecka - nauczyciel dyplomowany (urlop)
    Jerzy Piotrowski - nauczyciel dyplomowany
    Katarzyna Olichwer - nauczyciel dyplomowany
    Anna Lisiecka - nauczyciel mianowany 

    Zdzisław Miłoszewski

     

    HISTORIA I WOS


    Ewelina Bryś - nauczyciel mianowany
    Grażyna Dzieżyc - nauczyciel dyplomowany

     

    PRZYRODA, GEOGRAFIA


    Ewa Pentek - nauczyciel dyplomowany
    Grażyna Dzieżyc - nauczyciel dyplomowany
    Elżbieta Brzezińska - nauczyciel dyplomowany
    Bernardetta Klimczak - nauczyciel dyplomowany

     

    BIOLOGIA, CHEMIA


    Bernardetta Klimczak - nauczyciel dyplomowany

     

    FIZYKA

     

    Katarzyna Olichwer - nauczyciel dyplomowany

     

    INFORMATYKA

     

    Marcin Strzelczyk - nauczyciel dyplomowany
    Anna Lisiecka - nauczyciel mianowany

    Renata Uss-Wocial - nauczyciel dyplomowany

     

    MUZYKA


    Zbigniew Perwiński - nauczyciel dyplomowany - urlop zdrowotny

    Dominik Rajchel

     

    PLASTYKA


    Renata Uss-Wocial - nauczyciel dyplomowany

     

    TECHNIKA


    Renata Uss-Wocial - nauczyciel dyplomowany
    Zbigniew Perwiński - nauczyciel dyplomowany

     

    RELIGIA

     

    Wioletta Tkaczyk - nauczyciel mianowany
    ksiądz Robert Tomalka - nauczyciel mianowany

     

    WYCHOWANIE FIZYCZNE


    Małgorzata Furmanek - nauczyciel dyplomowany
    Tomasz Cygański - nauczyciel dyplomowany

    Ewelina Janecka - nauczyciel kontraktowy

     

    ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE


    Renata Uss-Wocial - nauczyciel dyplomowany
    Zbigniew Perwiński - nauczyciel dyplomowany

     

    ZAJĘCIA TECHNICZNE


    Renata Uss-Wocial - nauczyciel dyplomowany
    Zbigniew Perwiński - nauczyciel dyplomowany

     

    EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA


    Jacek Kucharczyk - nauczyciel dyplomowany

     

    BIBLIOTEKA


    Renata Szymula - nauczyciel dyplomowany

     

    PEDAGOG


    Eliza Wiszniewska - nauczyciel dyplomowany

     

    LOGOPEDA

     

    Sylwia Madera - nauczyciel dyplomowany

    PSYCHOLOG


    Angelika Równicka - nauczyciel kontraktowy

     

    śWIETLICA


    Sylwia Weise - nauczyciel dyplomowany

    Sylwia Dybionka - nauczyciel kontraktowy

     

    FILIA SP KOŹLA

     

    Zuzanna Piwiec - nauczyciel dyplomowany
    Małgorzata Nowacka - nauczyciel kontraktowy