• Obiady w kwietniu

     • Opłaty za miesiąc kwiecień 2019 r.

      przedszkole -  21 x 1,50 zł

      szkoła - 15 x 3 zł

      szkoła 15 dni, przedszkole 21 dni

      Wpłaty prosimy dokonać na konto bankowe

      Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy: PKO BANK POLSKI NR 63 1020 5402 0000 0602 0382 1402
      z podaniem w tytule płatności następujących danych: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc korzystania
      z obiadów i rodzaj opłaty (
      opłata za obiad)

     • Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 16 marca 2020 r. dotycząca materiałów dla ósmoklasistów

     • Drogie Ósmoklasistki, Drodzy Ósmoklasiści, od 16 do 25 marca, w dni powszednie, znajdziecie – na naszej stronie oraz na stronach internetowych wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych – zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty.

    • Informacja!!!
     • Informacja!!!

     • W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej oraz po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Świdnica zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Zespole Szkolno - Przedszkolnym(Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Świdnicy, Szkoła Filialna z odziałem przedszkolnym w Koźli, Przedszkole Publiczne w Świdnicy) od 12.03. do 25.03.2020 r. Ponadto informuję, że w dniach 12-13.03.2020 r.  nasze placówki będą pełniły funkcje opiekuńcze, jeśli rodzice nie będą mogli zapewnić opieki swoim dzieciom.

                     Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

     • Jak prawidłowo dbać o zęby?

     • Ile pasty nałożyć na szczoteczkę? Jak często należy myć zęby? Ile razy w roku dzieci powinny odwiedzać gabinet dentystyczny? Na te i wiele innych pytań uczniowie klasy trzeciej uzyskali wyczerpujące odpowiedzi podczas wizyty u stomatologa, pani Beaty Wojtków. Podczas wizyty każde dziecko otrzymało szczoteczkę do mycia zębów wraz ze szczegółową instrukcją jej używania.  Na zakończenie spotkania uczniowie podziękowali pani dentystce, wręczając kwiaty.                                                                                                                   

      Agnieszka Marczewska

    • Informacja
     • Informacja

     • Świdnica, 5.03.2020 r.

      W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy odwołuję na okres 2 tygodni wszystkie imprezy kulturalno-edukacyjno-sportowe organizowane dla naszych uczniów na terenie świdnickiej placówki oraz poza nią.

      Informuję również, że nie odbędzie się zaplanowane na 19 marca br. zebranie z rodzicami.

      Przypominam, że przeziębione dzieci oraz chorzy pracownicy muszą pozostać w domach, aby nie zarażać innych.

      Jednocześnie informuję, że dokładamy wszelkich starań, aby na terenie naszej szkoły nie wystąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

      Dyrektor szkoły

      Liliana Reimann